Pogoji sodelovanja v akciji Moj zdravnik 2020

 • nedelja, 01. december 2019

Organizator akcije
Organizator akcije MOJ ZDRAVNIK 2020 je podjetje Časnik Finance, časopisno založništvo d. o. o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, Slovenija. Pogoji sodelovanja v akciji MOJ ZDRAVNIK 2020 so v pisni obliki dostopni pri organizatorju akcije, in sicer na naslovu uredništva Revije Viva, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ter na spletni strani www.viva.si.

Namen akcije
Namen akcije je ozaveščanje ljudi o pomenu zdravniškega poklica in dobrega odnosa med zdravnikom in bolnikom.

Kdo lahko sodeluje
V akciji lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. V akciji ne morejo sodelovati osebe, ki kakor koli neposredno sodelujejo pri izvedbi akcije ter njihovi ožji družinski člani. V akciji ne morejo sodelovati zaposleni v podjetju Časnika Finance, d. o. o.

Potek glasovanja
Posameznik ali posameznica lahko glasuje samo enkrat, za enega zdravnika v eni ali več kategorijah, in sicer: 
 • moj družinski zdravnik
 • moj ginekolog
 • moj pediater
 • moj zobozdravnik
 • moj onkolog
 • moj nevrolog
 • moj urolog
 • moj kardiolog
 • moj okulist
 • moj ortoped

Potek akcije
Akcija poteka od 6. decembra 2019 do 2. marca 2020. Upoštevali bomo glasovnice, ki prispejo v uredništvo do vključno 2. marca 2020, do 24. ure.

Glasuje se lahko:
 • na spletni strani www.viva.si,
 • prek elektronskega naslova info@viva.si,
 • na Facebook strani Viva portal,
 • z glasovnico, objavljeno v reviji Viva,
 • z glasovnicami z letakov v čakalnicah zdravstvenih domov, zdravniških ordinacij in poslovalnicah zavarovalnice AS ter prek društev bolnikov.

Komisija akcije Moj zdravnik 2020
Za pravilen potek akcije skrbi komisija akcije Moj zdravnik 2019 v sestavi:
 • Maja Kozlevčar Živec, dr. med.,
 • doc.dr. Marjan Premik, dr. dent. med.,
 • asist. dr. Karin Sernec, dr. med.,
 • Jarmila Trček Breznikar, dr. med.,
 • Nada Puharič, dr. dent. med.,
 • Ivica Flis Smaka, dr. med.

Pogoji glasovanja in razglasitev zmagovalcev
Glasovnica je veljavna, če so na njej napisani vsaj en predlog za zdravnika ter ime in priimek polnoletnega posameznika, ki je oddal glas. Drugi podatki za namen glasovanja v akciji Moj zdravnik niso obvezni.
Z enega IP naslova lahko prispe največ 10 glasov.
Zdravnik, ki prejme največ glasov, dobi naziv Moj zdravnik 2020, ostalim pa pripada naziv Mojega zdravnika v kategorijah, ki jim glede na specialnost pripada.

Upravljanje revije Viva
Podjetje Časnik Finance, časopisno založništvo, d. o. o., je s podjetjem Vanema, storitve, d. o. o., sklenilo pogodbo o upravljanju revije Viva, spletnega medija Viva.si in drugih povezanih aktivnosti. Prevzelo je vsebinsko urejanje revije, trženje naročnin, trženje oglasnega prostora in administracijo naročnikov revije Viva. Vsi poslovni procesi v okviru prevzema upravljanja še niso v celoti končani. Baze podatkov o naročnikih Vive ter drugih tiskanih in spletnih izdaj, ki izhajajo v okviru Časnika Finance, niso poenotene. Z vidika varovanja, obdelovanja in izbrisa osebnih podatkov o naročnikih v bazah zato želimo opozoriti, da zahteva za izbris podatkov v evidenci Vive ne pomeni avtomatskega izbrisa iz vseh baz Časnika Finance in nasprotno.

Politika zbiranja osebnih podatkov
Upravljavec vaših osebnih podatkov na glasovnici je Časnik Finance, d. o. o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Uporabljal jih bo za namene vsakokratne izvedbe akcije Moj zdravnik (pošiljanje glasovnic, vabil na prireditev …) in neposrednega trženja (pošiljanje obvestil o posebnih ugodnostih in ponudbah za naročnike Vive, pošiljanje brezplačnih izvodov tiskovin, anketa o zadovoljstvu strank …). Če teh obvestil ne želite prejemati, lahko takoj prepoveste njihovo pošiljanje. Zahtevek za prenehanje uporabe vaših podatkov za potrebe pošiljanja promocijskih sporočil lahko pozneje kadarkoli pošljete na elektronski naslov info@viva.si. Zakaj in za kakšne namene zbiramo in obdelujemo vaše podatke ter kakšne so vaše pravice, si lahko preberete v politiki zasebnosti na tej povezavi https://www.viva.si/Zasebnost.

Preklic sodelovanja
Sodelujoči lahko kadarkoli zahteva odstranitev (preklic) sodelovanja v akciji s poslanim elektronskim sporočilom na naslov info@viva.si .

Reševanje pritožb

Vse pritožbe sodelujočih rešuje organizator akcije oziroma pristojna komisija organizatorja. Organizator se zavezuje, da bo posamezno pritožbo obravnaval v čim krajšem času in o ugotovitvah obvestil sodelujočega. Komisija si pridržuje pravico iz akcije izključiti kateregakoli sodelujočega, za katerega obstaja utemeljen sum, da je ravnal v nasprotju s Pogoji sodelovanja.

Spremembe pravil in pogojev sodelovanja
Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane z akcijo, ter za sodelujoče, ki z izpolnitvijo prijavnice priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Za tolmačenje posameznih določb Pogojev sodelovanja je pristojna izključno komisija, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila lahko imenuje in pooblasti odvetnika. Morebitne napake v delu komisije in pri izvedbi akcije bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve pravil Pogojev sodelovanja lahko komisija razveljavi akcijo in jo z ustreznimi popravki ponovi. Organizator lahko spremeni pogoje sodelovanja tudi v primeru, če to zahtevajo vzroki tehnične narave, komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Organizator vsako spremembo objavi na spletni strani www.viva.si.

Datum objave pogojev sodelovanja: 1. decembra 2019
Lea Lukšič

Dr. Lea Lukšič prehranska terapevtka, nutricionistka, raziskovalka

Postavi vprašanje

Peter Preskar

Peter Preskar dr. med. spec. oftalmolog

Vsi Viva strokovnjaki