Vpliv televizije in estrogena na spomin

  • TK
  • četrtek, 25. april 2019
Pomanjkanje estrogena slabša spomin, medtem ko je vnovična vzpostavitev njegovega nastajanja v možganih odpravila te težave.
Pomanjkanje estrogena slabša spomin, medtem ko je vnovična vzpostavitev njegovega nastajanja v možganih odpravila te težave. (Foto: Shutterstock)

Pretirano gledanje televizije hitreje slabša spomin, so ugotovili britanski raziskovalci, ki so 3.500 ljudi, starejših od 50 let, spremljali pet let.

To se je najbolj izraženo izkazovalo s slabšanjem rezultatov na testih, ki so vključevali zapomnitev besed. Ta vez je bila najmočneje izražena pri tistih, ki so televizijo gledali največ časa (povprečno več kot 3,5 ure na dan). Pri njih je bila hitrost, s katero se je v opazovanem obdobju šestih let slabšal spomin, dvakrat večja kot pri tistih, ki so le redko gledali televizijo.

Pomembno vlogo na spomin ima tudi estrogen, in sicer na komunikacijo med nevroni in oblikovanjem spomina. Članek v reviji Journal of Neuroscience navaja, da estrogen pri obeh spolih proizvajajo tudi nevroni. V poskusu na laboratorijskih živalih so dokazali, da pomanjkanje estrogena slabša spomin, medtem ko je vnovična vzpostavitev njegovega nastajanja v možganih odpravila te težave. Raziskovalci verjamejo, da bo njihov vpogled v oblikovanje spomina nadgradil terapevtska prizadevanja zdravljenja za bolnike z demenco.
Pavle Košorok

prof. dr. Pavle Košorok dr. med. spec. kolorektalne medicine

Postavi vprašanje

Zarja Đotišini

Zarja Đotišini indijska astrologija

Simona Sanda

Simona Sanda uni. dipl. psih. spec. klinične psihologije

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki