90 let organiziranega delovanja medicinskih sester na Slovenskem

  • UR
  • ponedeljek, 27. november 2017
Monika Ažman, predsednica Zbornice – Zveze.
Monika Ažman, predsednica Zbornice – Zveze.

Medicinske sestre in babice ključne za zdravstveni sistem

V Kongresnem centru Brdo pri Kranju se je v organizaciji Zbornice – Zveze začel tridnevni 11. kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije, ki poteka pod geslom Medicinske sestre in babice – ključne za zdravstveni sistem. Na srečanju bo Zbornica – Zveza slavnostno obeležila tudi 90. obletnico organiziranega delovanja medicinskih sester na Slovenskem, ki jo praznujemo letos.

»Zaposleni v zdravstveni in babiški negi smo najštevilčnejša poklicna skupina v zdravstvu. Smo edina poklicna skupina, ki je ob pacientu 24 ur na dan, vse dni v letu. A kljub temu, da zdravstveni sistem brez nas ne more delovati, smo s strani politike pogosto prezrti,« je povedala Monika Ažman, predsednica Zbornice – Zveze.

»Zaposleni v zdravstveni negi imamo slabe pogoje za delo, saj delamo po zastarelih standardih in normativih iz leta 1984. Zaradi akutnega pomanjkanja zaposlenih v zdravstveni negi delamo bistveno več, kot bi bilo zaželeno, da zadostimo potrebam pacientov. Pri tem pa smo podvrženi dodatnemu stresu, izgorelosti in poklicnim boleznim. Kadrovska podhranjenost in slabi pogoji za delo pa imajo lahko neugodne posledice tudi na izide obravnave pri pacientih.«

»Medicinske sestre in babice smo in bomo tudi v prihodnje ključne za zdravstveni sistem. V Sloveniji imamo dobro razvito mrežo na primarni ravni zdravstvenega varstva. S projektom referenčnih ambulant smo medicinske sestre že aktivno vstopile v obravnavo pacientov s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi. Imamo še veliko priložnosti za okrepitev koordinacije, sodelovanja med različnimi izvajalci in institucijami. Pri tem medicinske sestre že aktivno sodelujemo kot koordinatorice in smo lahko še posebej uspešne, ker imamo znanje, smo strokovnjakinje s področja zdravstvene vzgoje in promocije zdravja, imamo komunikacijske in povezovalne sposobnosti, stopnja zaupanja s strani pacientov v naš poklic pa je na zavidljivi ravni,« je še dodala Ažmanova.

Prvi dan kongresa so udeleženci med drugim prisluhnili Annette Kennedy, predsednici Mednarodnega sveta medicinskih sester (ICN), ki zastopa 135 nacionalnih združenj medicinskih sester in 17 milijonov medicinskih sester po vsem svetu. Kennedyjeva je poudarila, da so medicinske sestre povezovalni člen med ponudniki storitev zdravstvene nege, pacienti, skrbniki, družinskimi člani in skupnostjo.

»Na vseh ravneh imajo medicinske sestre pomembno vlogo – bodisi pri zagotavljanju zdravstvene nege, natančnem ocenjevanju potreb in oblikovanju kliničnega odziva bodisi pri ocenjevanju izidov in učinkovitosti obravnave. A kljub temu so medicinske sestre pri številnih pomembnih odločitvah glede zagotavljanja zdravstvene nege izključene. Čas je, da dvignemo svoj glas in postanemo bolj vidne,« je dejala Kennedyjeva.

»Naložb v zdravstveno nego se ne sme obravnavati kot strošek. Vlade in odločevalci ne bi smeli dvomiti v vrednost vračanja naložb v zdravstveni sektor. Vlaganja v storitve zdravstvene nege bi morala biti obravnavana kot naložbe v gospodarstvo, saj je z zdravo in delovno bolj storilno populacijo mogoče doseči boljši gospodarski donos. In vlaganje v medicinske sestre je ključen način za doseganje ciljev trajnostnega razvoja,« je še poudarila Annette Kennedy.

90 let organiziranega delovanja medicinskih sester na Slovenskem

27. novembra 1927 je trinajst t. i. zaščitnih sester ustanovilo Organizacijo absolventk Šole za sestre pri Zavodu za zdravstveno zaščito mater in dece, saj so se zavedale, da sta za boljšo uveljavitev in prepoznavnost novega poklica ter kvalitetnejšo obravnavo pacientov potrebna organizirano delovanje in povezovanje. V letu 1951 se je stanovsko združenje medicinskih sester preimenovalo v Društvo medicinskih sester, ki je v letu 1963 dobilo naziv Zveza društev medicinskih sester Slovenije ter se povezovalo v Zvezo društev medicinskih sester Jugoslavije. Člani in članice Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije so leta 1992 ustanovili Zbornico zdravstvene nege Slovenije.


Galerija

Monika Ažman, predsednica Zbornice – Zveze.

Annette Kennedy, predsednica Mednarodnega sveta medicinskih sester (ICN).

Olja Repež

Olja Repež osebna stilistka (Image Consultant)

Postavi vprašanje

Roman Paškulin

dr. Roman Paškulin dr. med. terapevt medicinske hipnoze


Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki