Center za zdravo staranje v Termah Dobrna

  • UR
  • četrtek, 17. november 2016

Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) je v svoji Strategiji za zdravo staranje in Akcijskem načrtu svetovala državam članicam, naj pri načrtovanju prihodnje zdravstvene politike čim bolj upoštevajo dejstvo staranja prebivalstva.

Za naslednje desetletje 2020 –2030 načrtuje SZO kampanjo z naslovom Desetletje zdravega staranja. Slovenija se je na to priporočilo odzvala s projektom Active and Healthy Ageing, ki ga vodita Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Vendar je za uspeh te pobude poleg strokovnjakov in specialistov nujno potrebno pritegniti k sodelovanju tudi civilno družbo. S tem namenom so se z nekaterimi strokovnimi sekcijami Slovenskega zdravniškega društva že povezala združenja bolnikov, ki jim je skupno delovanje na področju zdravja starostnikov.

Ob podpori Inštituta IARMR in Term Dobrna so med 16. in 20. oktobrom pilotno izvedli projekt, ki je pod delovnim naslovom Center za zdravo staranje potekal v obliki tečaja za aktiviste petih društev bolnikov, in sicer Združenja za inkontinenco, za Alzheimerjevo in Parkinsonovo bolezen, za osteoporozo in za sarkopenijo. Tečaj je bil namenjen aktivnim predstavnikom civilne družbe, da se dodatno usposobijo za delovanje v društvih po različnih slovenskih regijah.

Štiridnevni program izobraževanja je potekal v obliki interaktivnih delavnic in seminarjev v sodelovanju z mentorji iz društev, ki so tečaj soorganizirali. Tečaj je moderiralo 16 predavateljev različnih specializacij, ki jim je prisluhnilo 14 slušateljev. Obravnavali so najpogostejše težave, ki jih čutijo tako starostniki, kot njihovi svojci in celotna družba. Spregovorili so tudi o načinih za večjo socialno vključenost in opolnomočenje bolnika, o primerih dobre prakse, o načinih za izboljšanje bolnikovega notranjega ravnovesja. Konkretno so se dotaknili ukrepaov zoper osteosarkopenijo z vzdrževanjem moči, okretnosti in ravnotežja, kako pravočasno prepoznavati simptome in znake bolezni in načine, kako jih blažiti. Zaradi pozitivnega odziva udeležencev bo Center za zdravo staranje program zagotovo še ponovil.


Galerija