10 zanimivih dejstev o sanjah

(Foto: Shutterstock)

1. 90 odstotkov sanj pozabimo
Ko se prebudimo, pozabimo več kot polovico tistega, kar se nam je sanjalo, po desetih minutah pa kar 90 odstotkov vseh sanj.

2. Tudi slepi ljudje sanjajo
Ljudje, ki so se rodili slepi, prav tako sanjajo in imajo žive sanje, v katerih je poudarek na čustvih, zvoku, dotiku in vonju.

3. Vsi sanjamo
Vsi ljudje sanjamo, in če mislite, da vi ne, samo pripadate tisti skupini ljudi, ki sanje pozabijo.

4. V sanjah vidimo samo obraze, ki smo jih že videli
Naš um si obrazov ne izmišljuje. Medtem ko sanjamo, gledamo obraze stvarnih ljudi, ki smo jih že videli, jih poznamo ali ne ali pa se jih spominjamo. Človek v svojem življenju vidi več sto tisoč ljudi, zato je naš um neizčrpen vir likov, ki jih uporablja v sanjah.

5. Ne sanjajo vsi v barvah
Približno dvanajst odstotkov ljudi sanja izključno črno-bele sanje, vsi drugi pa barvne. Ta številka se je skozi zgodovino spreminjala oziroma zmanjševala. V raziskavi, ki je trajala od leta 1915 do petdesetih let prejšnjega stoletja, je večina ljudi sanjala črno-belo, nato pa je v šestdesetih letih prišlo do velike spremembe. Velja, da so zniževanje števila črno-belih sanj povzročili barvna televizija in filmi. Danes le 4,4 odstotke mlajših od 25 let sanja črno-belo.

6. Sanje so zelo simbolične
Celo če se vam v sanjah prikaže posamezen poseben predmet ali oblika, ta najverjetneje zgolj nekaj simbolizira.

7. Čustva
Negativna čustva so v sanjah pogostejša od pozitivnih. Najpogostejše čustvo v sanjah je tesnoba.

8. Sanjamo od štiri do sedem sanj vsako noč
V povprečju vsako noč sanjamo uro do dve.

9. Tudi živali sanjajo
Analize na živalih kažejo, da med spanjem nastajajo enaki možganski valovi kot pri ljudeh.

10. Ženske in moški sanjajo različno
Moški pogosteje sanjajo druge moške. Okoli 70 odstotkov ljudi v njihovih sanjah je moškega spola, medtem ko je pri ženskah to razmerje približno izenačeno. Do te razlike pride zato, ker moški v sanjah pogosteje doživljajo agresivnejša čustva.

Lara Pezdir Podbregar

Lara Pezdir Podbregar mag.farm. P3 Professional licenciran svetovalec

Postavi vprašanje

Jurica Ferenčina

Jurica Ferenčina dr. med. spec. družinske medicine

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki