Nekateri mladostniki se z alkoholom srečajo že pri 11. letih

(Foto: Shutterstock)

Po podatkih raziskave Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju (HBSC, 2014), ki jo je v Sloveniji že četrtič izvedel Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), je skoraj polovica mladostnikov, starih 11, 13 in 15 let, že poskusila oziroma pila alkoholne pijače. Delež mladostnikov, ki pijejo alkoholne pijače vsaj enkrat tedensko, se je sicer v obdobju od leta 2002 do 2014 znižal, prav tako se je znižal delež tistih, ki so bili v življenju vsaj dvakrat opiti, je pa do znižanja opijanja prišlo le pri fantih, ne pa tudi pri dekletih.

Raziskava je pokazala tudi, da je večina 15-letnikov že poskusila oziroma pila alkoholne pijače, pri čemer jih je bila skoraj tretjina opitih vsaj dvakrat v življenju, vsaj enkrat tedensko pa alkoholne pijače pije približno vsak sedmi 15-letnik. Kljub nekaterim ugodnim trendom pa je skrb vzbujajoč podatek, da se je zvišal delež 15-letnikov, ki so prvič pili alkohol v starosti 13 let ali manj. Mladostniki zaradi bioloških in vedenjskih sprememb predstavljajo še posebej ranljivo skupino.

Možgani otrok in mladostnikov so še vedno v procesu dozorevanja in kot taki so za učinke alkohola še posebej ranljivi,so razložili na NIJZ. Ponavljajoče opijanje in pogosto pitje alkohola se lahko kaže tako v spremenjeni zgradbi kot delovanju možganov, prizadeti pa je prikrajšan zaradi slabšega spomina, slabše pozornosti, spremenjenega vidno prostorskega zaznavanja ter slabše sposobnosti učenja, so še opozorili strokovnjaki.Jasno opredeljena pravila v družini, spremljanje mladostnika s strani staršev in zanimanje za njegove dejavnosti ter občutek varnosti so pomembni dejavniki, ki mladostnika varujejo pred pitjem alkohola.

Boštjan Kersnič

Boštjan Kersnič dr. med. spec. nefrolog

Gregor Kavčič

dr. Gregor Kavčič dr. med. spec. ortopedije

Postavi vprašanje

Olja Repež

Olja Repež osebna stilistka (Image Consultant)

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki