»Preprečite hepatitis: odločitev je v Vaših rokah!«

  • UR
  • četrtek, 09. julij 2015

UKC Ljubljana ob svetovnem dnevu hepatitisa
Ob letošnjem svetovnem dnevu hepatitisa, ki ga obeležujemo 28. julija in poteka pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) in Svetovnega združenja za hepatitis (World Hepatitis Alliance), obe organizaciji poudarjata, da je hepatitis B obvladljiva, hepatitis C pa ozdravljiva bolezen, še posebej zdaj, ko so na voljo najnovejša, izredno učinkovita in bolniku prijazna zdravila. Do sedaj je bilo v Sloveniji zdravljenih okrog 1700 bolnikov s hepatitisom C.

Po ocenah strokovnjakov pa je z virusom hepatitisa C okuženega najverjetneje okrog pol odstotka populacije, torej do deset tisoč ljudi, od katerih pa jih le tretjina ve za okužbo. Ker načine prenosa virusov hepatitisa dobro poznamo, je ključno, da se čim prej testiramo, če smo jim bili izpostavljeni. Še bolje pa je, da se jim izognemo in s tem okužbo preprečimo. Tudi zato je slogan letošnjega svetovnega dneva hepatitisa »Preprečite hepatitis: odločitev je v Vaših rokah!«

Na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana se lahko vsak ponedeljek med dvanajsto in štirinajsto uro anonimno in brezplačno testirate na okužbo z virusoma hepatitisa B in C. V ponedeljek, 27. julija,  bo ambulanta še posebej okrepljena. Poleg oddaje majhnega vzorca krvi, se boste tam pogovorili z zdravnikom, ki bo tudi odgovarjal na vaša vprašanja.  Dodatna, okrepljena akcija brezplačnega anonimnega testiranja pa bo na kliniki stekla od 20. do 27. Novembra letos.

Po najnovejših ocenah Svetovne zdravstvene organizacije je na svetu 185 milijonov ljudi kronično okuženih z virusom hepatitisa C (HCV), od tega 15 milijonov v Evropi. Vsako leto se tu na novo okuži več kot 30.000 ljudi, večinoma mladih, število pa iz leta v leto narašča. Pri veliki večini okuženih se razvije kronično vnetje jeter (hepatitis), ki lahko privede do raka na jetrih in odpovedi delovanja jeter. Letno bolezni podleže kar 90.000 Evropejcev. Ob tem pa danes okužbo lahko učinkovito preprečimo s tem, da se ne izpostavljamo tveganemu vedenju. Če pa je za to že prepozno, je bolezen danes ozdravljiva, če le vemo, da smo okuženi in pravočasno poiščemo ustrezno zdravniško pomoč. Torej velja vsem, ki tega še niste opravili, povabilo, da preverite, če pri vas obstaja kakršnokoli tveganje, da ste okuženi z virusom hepatitisa C.  Na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana je tudi  letos na voljo vrsta aktivnosti, od brošur o bolezni do plakatov in trgank o tveganem vedenju za okužbo, vse pa spodbujajo k preprečevanju okužbe oziroma k zgodnjemu odkrivanju okužbe in napotitvi k ustreznemu specialistu.


Zakaj  preprečevati, zakaj se testirati?

Ozaveščanje o nevarnostih okužbe z virusom hepatitisa C in predvsem o prednostih njenega preprečevanja ali zgodnjega odkrivanja, če ste že okuženi,  dobesedno rešuje življenja. Danes dobro poznamo načine prenosa okužbe in se jim lahko zavestno izognemo. Vendar pa v preteklosti ni bilo tako. Ste morda kadarkoli pred letom 1993 prejeli kri ali krvne pripravke? Ste bili kadarkoli izpostavljeni neprofesionalnemu tetoviranju ali prebadanju kože ali sluznic ('pearcing')? Ste morda kdaj poskusili njuhanje drog? To so le tri od petnajstih vprašanj, za katera velja, da pritrdilen odgovor pomeni obstoj verjetnosti, da je bila oseba izpostavljena virusu hepatitisa C.

Žal namreč tri četrtine ljudi, ki živijo z virusom hepatitisa C, ne ve, da so okuženi, saj lahko več desetletij po okužbi živijo brez kakršnihkoli znakov bolezni. Prepozno odkrita okužba je danes glavni razlog, zaradi katerega virusnemu hepatitisu C v svetu še vedno vsako leto podleže skoraj pol milijona ljudi.  Pomembno je vedeti, da je hepatitis C ozdravljiva bolezen, vendar je potrebno okužbo odkriti čim prej in obiskati ustreznega zdravnika specialista. Če okužba ni prepoznana in zdravljena, lahko vodi do ciroze jeter, raka na jetrih in smrti. Podatek o okuženosti z virusom hepatitisa C tako lahko pomaga pri pomembnih življenjskih odločitvah, uspešno zdravljenje pa virus hepatitisa povsem odstrani iz telesa.

Izjemen uspeh novih zdravil

Hepatitis C bolj ali manj uspešno zdravimo že skoraj 20 let, vendar je bilo do sedaj zdravljenje zelo zahtevno, in bolniku zelo neprijazno, saj je bilo dolgotrajno, v obliki tablet in injekcij ter s številnimi stranskimi učinki. V letošnjem letu imamo na voljo novo, izredno učinkovito in bolniku prijazno zdravljenje, s katerim bolezen lahko dokončno pozdravimo skoraj pri vseh bolnikih. Sestavljajo ga različne kombinacije novih, na virus neposredno delujočih učinkovin, ki ne vključujejo več problematičnega interferona alfa. Zdravljenje je bistveno krajše od predhodnega in z izrazito manj stranskih učinkov.


Kaj sploh je hepatitis?

Hepatitis pomeni vnetje jeter, ki ga lahko povzročajo različni dejavniki, med katerimi so najpogostejši virusi, med njimi največkrat hepatotropni virusi A, B, C, D, E in G. Danes sta hepatitisa A (HAV) in E (HEV) v glavnem bolezni potnikov v endemična tropska in subtropska območja, saj se prenaša ta z okuženo hrano in vodo. Hepatitisa B (HBV) in C (HCV) pa sta lahko resni kronični bolezni, zato ju mnogi označujejo kot »tiha ubijalca«. Prenašata se neposredno z vnosom okužene krvi v telo, z nezaščitenim spolnim stikom z okuženo osebo in z okužene matere na otroka. V svetu je kar 240 milijonov  kronično okuženih z virusom hepatitisa B, med katerimi se, prav tako kot pri virusu hepatitisa C, večina okužbe sploh ne zaveda in jo najpogosteje razširja s tveganim spolnim odnosom. Tudi za zdravljenje hepatitisa B imamo na voljo učinkovita zdravila, s katerimi pa za enkrat lahko bolezen le zelo dobro obvladujemo, ne moremo pa je povsem pozdraviti.

Hepatitis A lahko uspešno preprečimo s pravočasnim cepljenjem pred potovanjem v endemična področja. Cepljenje proti hepatitisu B je že od leta 1998 v nacionalnem programu cepljenja otrok pred vstopom v šolo, priporoča pa se ga tudi vsem odraslim, ki še niso bili cepljeni ali okuženi. Na voljo je tudi kombinirano cepivo proti hepatitisoma A in B, ki se ga priporoča vsem, ki še niso bili okuženi in bodo kakorkoli lahko izpostavljeni obema virusoma (bolniki s kronično boleznijo jeter, potniki, moški, ki imajo spolne odnose z moškimi, idr.). Žal pa proti hepatitisu C še nimamo cepiva.

Virusni hepatitis v Sloveniji

V Sloveniji ocenjujemo, da je najverjetneje od pol do enega odstotka prebivalstva okuženega z virusom hepatitisa  B in najverjetneje okrog pol odstotka z virusom hepatitisa C, pri čemer so deleži okuženih v skupinah z večjim tveganjem višji. Dvaindvajset odstotkov odvisnih od drog je okuženih s HCV, kar je po podatkih Evropskega urada za nadzor nad drogami (EMCDDA) drugi najnižji delež v EU, kjer izstopamo tudi po izredno nizkem deležu bolnikov s hkratno okužbo HIV in HCV.

Slovenija sodi v evropski vrh po uspešnosti vodenja in zdravljenja bolnikov s hepatitisom C, zato ne preseneča, da je bil »Slovenski model« obravnave bolnikov s hepatitisom C v zadnjem letu predstavljen v najpomembnejših inštitucijah po svetu (v Evropskem parlamentu v Bruslju,  na sedežu Svetovne zdravstvene organizacije v Ženevi, v Evropskem centru za nadzor bolezni v Stockholmu).

»V letošnjem letu nas je bliskovit napredek na področju zdravljenja hepatitisa C kar precej presenetil. Nova zdravila omogočajo, da bomo v bodoče lahko pozdravili skoraj vsakega bolnika, pri katerem bolezen še ni dokončno okvarila organa. Živimo v zgodovinskem trenutku, saj je zdravljenje hepatitisa C postalo najučinkovitejše protivirusno zdravljenje v celotni medicinski zgodovini. Moderna medicina je stopila na dokončno pot obvladanja kronične virusne bolezni z zdravili, kar se do sedaj še ni zgodilo,« pove prof. dr. Mojca Matičič iz Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana.

Po mnenju strokovnjakov imamo v Sloveniji na srečo vse možnosti, da bolnikom nudijo kar najboljšo zdravstveno oskrbo. Žal pa ne morejo pomagati tistim, ki so okuženi, a za okužbo še ne vedo in zato ne poiščejo pravočasno pomoči pri ustreznem specialistu. »Predvsem je pomembno, da vsak Slovenec pri sebi razmisli, če je bil kadarkoli v svojem življenju morda izpostavljen kakršnemukoli tveganju za okužbo z virusom hepatitisa B ali C. Če obstaja tak sum, naj čim prej obišče svojega izbranega osebnega zdravnika, ki bo opravil ustrezno testiranje krvi, ali se oglasi v Ambulanti za anonimno in brezplačno testiranje na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana. Le zgodnje odkritje okužbe lahko vodi do uspeha,« poudarja prof. Matičičeva. »Še boljše od odkrivanja okužbe pa je seveda, da se sploh ne okužite, zato pomislite na vse možne pasti, preden se izpostavite kakršnemukoli tveganju za okužbo. Odločitev je povsem v Vaših rokah,« še zaključi prof. Matičičeva.

Vsem, ki omahujejo bodisi z odločitvijo o zdravljenju hepatitisa C ali celo z odločitvijo o testiranju na okužbo, bo v bodoče v veliko pomoč lahko tudi Društvo za hepatitis Prometej, ki je bilo ustanovljeno v letošnjem letu pod okriljem obolelih za virusnim hepatitisom in je namenjeno prav izkoreninjenju hepatitisa C v Sloveniji.

Na novinarski konferenci je sodelovala tudi predsednica Evropskega združenja bolnikov z jetrnimi boleznimi gospa Tatjana Reić, ki je poudarila, kako veliko srečo imajo slovenski bolniki, saj so pri nas na voljo vsa najmodernejša zdravila, testiranje je brezplačno. "Če se bolniki še pravočasno zdravijo, ne bodo potrebovali transplantacij jeter ali zdravil za zdravljenje raka," je opozorila Tatjana Reić.


Ustanovljeno Slovensko društvo za hepatitis PROMETEJ

Slovensko društvo za hepatitis PROMETEJ je prostovoljno, samostojno, nevladno, neodvisno od političnih strank in verskih skupnosti, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki so imeli ali imajo hepatitis ali ki delujejo na področju hepatitisa in se združujejo zaradi medsebojne pomoči, skupnih interesov pri preprečevanju in zdravljenju hepatitisa ali so kako drugače pri svojem delu povezani s tem področjem.

Slovensko društvo za hepatitis PROMETEJ je po ustanovitvi marca 2015 začelo pospešeno delovati na področju mednarodnega sodelovanja na področju hepatitisa in je tako že nekaj mesecev po ustanovitvi postalo aktivni član (z volilno pravico) Evropskega združenja bolnikov z boleznimi jeter (European Liver Patient Association, ELPA). V skladu z pravili delovanja ELPA je društvo Prometej na zboru članov sprejelo sklep, da morajo v vseh organih društva v najmanj 50 odstotkih biti prisotni pacienti, ki so imeli ali imajo obolenje, ki je posledica hepatitisa.
V juniju 2015 je Slovensko društvo za hepatitis PROMETEJ postalo tudi aktiven član (član z volilno pravico) Svetovnega združenja za hepatitis (World Hepatitis Alliance, WHA).

Usmeritev v mednarodne aktivnosti takoj po ustanovitvi je bila mogoča le zaradi strategije obvladovanja in zdravljenja virusnega hepatitisa, ki je bila v Sloveniji postavljen zelo zgodaj, za kar gre zasluga predvsem Nacionalni ekspertni skupini za virusni hepatitis, ki jo vodi prof. dr. Mojca Matičič, dr. med. Na temelju zgodnje strategije je Slovenija izdelala model, ki sodi med najboljše sisteme spopadanja z virusnim hepatitisom na svetu. Raziskava o obvladovanju hepatitisa C v državah Evropske unije, ki je bila narejena v letih 2012, 2013 je Slovenijo uvrstila na odlično drugo mesto - takoj za Francijo in njihovim modelom obvladovanja hepatitisa C (hep-index.eu).

Namen društva je ustvariti polje delovanja, ki bo vključevalo obe najpomembnejši skupini v boju proti hepatitisu, in bo delovalo kar se da aktivno in usklajeno - na eni strani skupina pacientov in na drugi strani zdravniška stroka. Skupaj bomo ustvarjali pogoje, ki bodo omogočali intenzivno informiranje in ozaveščanje čim širše javnosti o hepatitisu ter o vseh možnostih čim prejšnjega odkrivanja okužbe oz. bolezni, ki so na voljo v Sloveniji.

Prihajajoči 28. julij je svetovni dan hepatitisa. Ob tej priložnosti v Slovenskem društvu za hepatitis Prometej pripravljajo različne aktivnosti, ki bodo usmerjene v osveščanje ljudi. »Osredotočili se bomo predvsem na mlade, ki potujejo in imajo na svojih poteh številna tveganja za okužbo, ter na tiste, ki so pred letom 1993 prejeli kri ali pripravke iz krvi«, je še povedal predsednik društva Marko Korenjak.


        

Nevio Medved

Nevio Medved dr. med. plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije

Postavi vprašanje

Peter Topić

Peter Topić univ. dipl. soc. del., TAP, CSAT zasvojenost s seksualnostjo, seksualna anoreksija, druge nekemične zasvojenosti, čustveni incest

Postavi vprašanje

Gregor Kavčič

dr. Gregor Kavčič dr. med. spec. ortopedije

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki