Projekt MOČ

  • ponedeljek, 30. marec 2015
(Foto: Shutterstock)

Širjenje mreže brezplačnih psiholoških svetovalnic

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje se bo z majem začel več kot leto trajajoči javnozdravstveni projekt MOČ, s katerim bodo skupaj s partnerskimi organizacijami vzpostavili mrežo psiholoških svetovalnic za brezplačno pomoč odraslim posameznikom, parom in družinam pri razreševanju duševnih stisk. Posvetovalnice, ki bodo delovale v 9 krajih po Sloveniji, bodo omogočale psihološki posvet z visoko usposobljeni svetovalci.

Samoplačniške svetovalne storitve so za večino ljudi težko dosegljive, v novi mreži svetovalnic pa bodo postale dostopne za širši krog ljudi. Program svetovalnic bo vseboval tudi možnost vključitve v različne izkustvene skupine, namenjene staršem, žalujočim in ločenim posameznikom.

Poleg nadgradnje pomoči treh že obstoječih psiholoških svetovalnic bodo vzpostavili še šest novih psiholoških svetovalnic MOČ v različnih krajih Slovenije: Laško, Postojna, Sevnica, Murska sobota, Nova Gorica in Slovenj Gradec. Uveljavljeno in preizkušeno prakso treh svetovalnic – v Ljubljani in Kranju Centra za psihološko svetovanje Posvet ter v Celju posvetovalnice Tu smo zate – bodo tako razširili še v druge kraje. Postojnska svetovalnica je začela delovati že danes, v Sevnici, Laškem in Slovenj Gradcu bosta odprli svoja vrata čez približno dva tedna, novogoriška in murskosoboška posvetovalnica pa bosta začeli delovati v maju. V dobrem letu naj bi tako strokovnjaki uspeli nuditi 4.500 brezplačnih posvetovalnih ur 1000 ljudem. Kot so doslej kazale izkušnje, so uporabniki s takšno pomočjo zadovoljni, v povprečju je vsakdo potreboval približno 4 posvete za razrešitev stiske. Dobra novica za vse, ki bi se odločili za brezplačno pomoč, je tudi ta, da je čakalna doba kratka (do tri tedne – razen za nujne primere oz. hude stiske, ki dobijo pomoč takoj).

Cilj projekta je med splošno javnostjo povečati prepoznavanje znakov stiske in jim predvsem pokazati, da pomoč za razreševanje stiske obstaja. Depresija je med duševnimi motnjami tista, ki je poleg tesnobnosti in reakcije na hud stres, najpogostejši vzrok za obisk v primarnem zdravstvenem varstvu. Podatki mednarodne raziskave PREDICT-D, v katero je bila vključena tudi Slovenija, so pokazali, da je depresija prisotna pri okoli 14,5 odstotka odraslih pacientov, ki se zdravijo pri osebnem zdravniku. Študije nadalje ocenjujejo, da na primarni ravni zdravstvenega varstva kar polovica oseb z depresijo ni pravočasno prepoznana in zato ni ustrezno zdravljena. Neprepoznana in nezdravljena depresija lahko vodi tudi do samomorilnega vedenja. V zadnjem desetletju je število samomorov pomembno upadlo, a kljub temu to ne pomeni, da se ljudje ne soočajo z različnimi hudimi  stiskami in težavami, ki jim kratijo dobro delovanje in ustvarjanje. Na slednje kaže tudi vse večje povpraševanje odraslih in tudi mladostnikov po psihološki in psihoterapevtski pomoči.

O težavah prepoznavanja prehodnih duševnih stisk, duševnih težav in samomorilnosti ter veščin dela z ranljivimi posamezniki poročajo tudi sami strokovnjaki na primarni zdravstveni ravni,  kot tudi strokovnjaki iz drugih sektorjev. Zato bodo  v projekt vključili tudi približno 100 strokovnjakov na primarnem zdravstvenem nivoju (zdravniki in medicinske sestre) in izven njega (policisti, socialni delavci), da bi bili bolj usposobljeni za prepoznavanje duševnih stik in samomorilnega vedenja. »Projekt sledi uresničevanju dveh ciljev. Prvi je usmerjen v povečanje števila strokovnjakov različnih profilov (policistov, socialnih delavcev, zdravnikov in medicinskih sester) ter njihove usposobljenosti za prepoznavanje duševnih stisk in samomorilnega vedenja. Strokovnjakom pa namenjamo tudi programe za krepitev njihovega lastnega duševnega zdravja. Drugi cilj se nanaša na razširitev svetovalnih storitev v Sloveniji. Projekt prinaša nove, inovativne rešitve, ki presegajo obstoječo prakso na področju duševnega zdravja in preprečevanja samomora v Sloveniji,« je povedala doc. dr. Saška Roškar, vodja projekta MOČ, z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Za izvajanje projekta MOČ bodo skrbele tudi partnerske organizacije, ki v program vstopajo z znanji in bogatimi izkušnjami s področja preprečevanja samomora in krepitve duševnega zdravja: Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič, Slovensko združenje za preprečevanje samomora (Center za psihološko svetovanje Posvet) in Nacionalno združenje za kakovost življenja Ozara Slovenija.

Za svetovanje se naroča po telefonu na 031 704 707 vsak delovni dan med 8. in 20. uro ali po mailu na  info@posvet.org.

Gorazd Kalan

mag. Gorazd Kalan dr. med. spec. pediatrije

Svetlana Novak

Svetlana Novak diplomirana medicinska sestra

Postavi vprašanje

Peter Preskar

Peter Preskar dr. med. spec. oftalmolog

Vsi Viva strokovnjaki