Na KO za kirurgijo srca in ožilja ni več čakalnih dob za operacije na odprtem srcu

(Foto: Grega Žunič)

Na KO za kirurgijo srca in ožilja Kirurške klinike UKC Ljubljana smo uspeli odpraviti čakalne dobe na operacijah na odprtem srcu. Čakalne dobe smo zmanjšali tako, da smo operirali elektivne in urgentne operacije vse dni v tednu, vključno s sobotami in nedeljami do 21. ure zvečer. Operacije izvajamo v dveh operacijskih dvoranah v centralnem bloku, vsak drugi dan pa tudi v eni operacijski dvorani v Urgentnem kirurškem bloku. Do današnjega dne smo izvedli že 958 srčnih operacij (3-4 zahtevne operacije na dan), pričakujemo, da bomo prvič v 56-letni zgodovini KO za kirurgijo srca in ožilja Kirurške klinike UKC Ljubljana presegli številko 1000 operacij na odprtem srcu na leto. Žal imamo še vedno čakalne dobe na periferne žilne operacije, vendar pričakujemo, da bomo v naslednjem letu tudi to čakalno dobo bistveno znižali.

Na KO za kirurgijo srca in ožilja dela 10 specialistov kirurgov in 3 specializanti ter 128 medicinskih sester oz. zdravstvenih tehnikov. Letno oskrbimo več kot 2.000 bolnikov v hospitalnem delu ter v ambulantah pregledamo več kot 11.000 bolnikov.

»V letošnjem letu smo uvedli nove metode zdravljenja, uvajamo nove tehnike pri nas in v tujini ter sledimo trendom v svetu. Pri odraslih smo začeli izvajati operacije  zamenjave aortnega loka, ascendentne aorte z mini pristopom. Novost pri nas je tudi rekonstrukcija aortne zaklopke, ki smo jih samo letos naredili prb. 40 - namesto da bi srčnim bolnikom zamenjali bolne ali okvarjene aortne zaklopke z umetnimi, pri okvarah, kjer je izvedba te metoda primerna, izvajamo rekonstrukcijo (plastiko) aortne zaklopke. Izvajamo tudi težje operacije pri otrocih, s katerimi bolnišnice v tujini nimajo izkušenj, in sicer na področju otroške trebušne žilne patologije. Minimalna aortna valvularna kirurgija je postala rutina (do sedaj je narejenih več kot 1000 tovrstnih posegov), prav tako revaskularizacija miokarda na delujočem srcu (narejenih več kot 1700 posegov),« je povedal prof. dr. Tomislav Klokočovnik, dr. med., predstojnik Kliničnega oddelka za kirurgijo srca in ožilja Kirurške klinike UKC Ljubljana.

Samo letos smo uspešno izvedli 28 transplantacij srca (od leta 1993 do današnjega dne skupaj 210). Pri tem moramo poudariti, da je program transplantacij srca izrazito podplačan in s ceno, ki jo priznava ZZZS, ne pokrijemo niti 50 odstotkov stroškov, ki jih s takim posegom imamo. Veseli smo, da je ZZZS prisluhnil našim argumentom in bo z letom 2015 to ceno korigiral tako, da bodo pokriti direktni stroški transplantacije srca.

Nemoteno poteka tudi program otroške kardiokirurgije. Operacije pri otrocih se ponovno izvajajo tudi v Sloveniji in, ko je potrebno, v tujini. V letu 2014 smo tako do konca novembra v UKC Ljubljana opravili 79 posegov. Za zdravljenje v tujini smo pripravili 65 predlogov, od tega 5 za v Prago, 9 za v Izrael, 1 za Dunaj in ostale (50) za v München. V Sloveniji so v letošnjem letu operirali kirurgi iz Češke, Nemčije in Italije. Z njimi se usposablja tudi domači kirurg. Trenutno je bilo v tujini operiranih 53 otrok (39 v Münchnu, 9 v Izraelu, 4 v Pragi).