Trgovina za organske smeti

(Foto: Shutterstock)

Trgovinska veriga Sainsbury je lastnica prve diskontne trgovine v Veliki Britaniji, ki jo poganjajo izključno organski odpadki. Tovrstne trgovine nosijo levji delež krivde za količino zavržene hrane. Po eni strani z nizkimi cenami spodbujajo potrošnike, da kupujejo več, kot potrebujejo, hkrati pa tudi sami zavržejo ogromno popolnoma užitne hrane, če ta ni videti popolno ali ji je potekel rok.

Medtem ko v New Yorku začenjajo z odpadno hrano oskrbovati posamične hiše, ima Sainsbury prvo trgovino, ki jo poganja odpadna hrana. V sodelovanju z družbo za recikliranje Biffa so v bližini diskonta zgradili obrat, ki iz organskih odpadkov pridobiva dovolj energije za delovanje trgovine, ta pa se je popolnoma izklopila iz omrežja. Kot veliko drugih trgovin diskont močno zniža cene sadju in zelenjavi, če ju ne uspe prodati. Še uporabno hrano podarijo dobrodelnim organizacijam ali predelajo za živalsko krmo. Tisto hrano, ki ostane, Biffa v obratu spreminja v električno energijo, ki jo pošilja nazaj trgovini.

Partnerstvo je pripeljalo do tega, da je trgovina v Cannocku prva, ki se napaja izključno iz živilskih odpadkov. Upravljavci trgovin predstavljajo zgled, kako zmanjšati stroške obratovanja kot svoj ogljični odtis.