Po zgledu vrhunskih centrov v tujini v UKC Ljubljana zaživel Center za športno kardiologijo

  • četrtek, 23. oktober 2014
(Foto: Grega Žunič)

V okviru dejavnosti za preventivno kardiologijo Kliničnega oddelka za žilne bolezni Interne klinike UKC Ljubljana je zaživel Center za športno kardiologijo. Center za športno kardiologijo želi profesionalnim in rekreativnim športnikom vseh starosti po zgledu podobnih vrhunskih centrov v tujini ponuditi dostopno in celostno kardiovaskularno obravnavo.

Športniki imajo v primerjavi z ostalo populacijo določene posebnosti – zaradi dolgotrajne intenzivne telesne vadbe prihaja pri njih do prilagoditev srčno-žilnega sistema, ki včasih posnemajo bolezenske spremembe in jih je od slednjih težko ločiti. Po drugi strani pa športnike ogrožajo prav bolezni srca in žilja, ki so sicer redke in zanje praviloma športnik niti ne ve, kljub temu pa lahko privedejo do nenadnih srčnih smrti, ki so zaradi svoje usodnosti in odmevnosti vedno znova pretresljive. Center za športno kardiologijo bo s svojimi znanji in veščinami lahko razločil športne prilagoditve od bolezenskih sprememb, olajšal prepoznavanje in zdravljenje srčno-žilnih boleznih pri športniku ter zdravim in neogroženim športnikom olajšal varno nadaljevanje športnega udejstvovanja.

Center za športno kardiologijo organizacijsko umeščamo v dejavnost preventivne kardiologije KO za žilne bolezni, ker se obe veji – preventivna in športna kardiologija – dopolnjujeta v strokovnem znanju in veščinah, uporabljata podoben strokovni pristop in predvsem enake preiskave. Zato umeščenost Centra v skladu z racionalno izrabo virov v zdravstvu pomeni predvsem smotrno organiziranost z vidika sredstev, kadrov in opreme.

Center za športno kardiologijo je zasnovan interdisciplinarno, s strokovnjaki različnih področij, kot so specialisti kardiologije in vaskularne medicine ter internisti, usmerjeni v kardiologijo, pediatri kardiologi, radiologi, genetiki, v tesnem sodelovanju z vsemi, ki sicer obravnavajo športnike – specialisti medicine dela, prometa in športa, pediatri, specialisti šolske medicine in specialisti družinske medicine.

Center za športno kardiologijo želi postati nacionalni referenčni center, saj bo poleg klinične obravnave športnikov deloval tudi na raziskovalnem in pedagoškem področju. Slednje se izkazuje že s Šolo športne kardiologije, ki jo organizira Sekcija za športno kardiologijo Delovne skupine za preventivo Združenja kardiologov, ter s knjigo Športna kardiologija. Knjiga Športna kardiologija povzema vsebine in znanja – od varnega odmerka športa, do prilagoditev srca in žilja na šport, srčno-žilnih bolezni pri športnikih ter učinka dopinga na srce –, ki jih potrebujejo zdravniki in drugi strokovnjaki za svoje delo s športniki. Knjiga je izšla sočasno z otvoritvijo Centra.

Sonja Kapun

Sonja Kapun dr. med. spec. interne medicine

Postavi vprašanje

Svetlana Novak

Svetlana Novak diplomirana medicinska sestra

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki