Vabljeni na državno tekmovanje Etnološke in kulinarične značilnosti Slovenije

 • UR
 • petek, 11. april 2014
(Foto: Diana Anđelić)

Umno gospodarjenje v sodelovanju z naravo in ekološko pridelana hrana

Vabljeni na 16. državno tekmovanje Etnološke in kulinarične značilnosti Slovenije z naslovom Umno gospodarjenje v sodelovanju z naravo in ekološko pridelana hrana.

Tekmovanje bo potekalo v prostorih Hiše kulinarike, na Glavnem trgu 30 (Novo mesto) v torek, 15. 4. 2014, s pričetkom ob 9:00.Potek tekmovanja:

 • 9:00 svečana otvoritev tekmovanja in začetek predstavitve z zagovorom skupin pred
 • komisijo
 • 11:30 ogled razstavnih miz in degustacija tekmovalnih dobrot
 • 12:40 razglasitev rezultatov tekmovanja in podelitev priznanj

Tekmovanje, ki ga organizirata Zveza za tehnično kulturo Slovenije in GRM Novo mesto – center biotehnike in turizma, bo letos potekalo že 16. leto zapored. Namenjeno je mladim raziskovalcem kmetijskih, živilskih, gostinskih in turističnih ter biotehniških srednjih in višjih strokovnih šol Slovenije. S tekmovanjem se želi ohranjati in popularizirati etnološke in kulinarične značilnosti Slovenije, odkrivati dijake in študente, ki jih to področje zanima ter jih spodbujati k poglabljanju znanja in raziskovalni dejavnosti.

O letošnji temi Umno gospodarjenje v sodelovanju z naravo in ekološko pridelana hrana

Za novo raziskovalno obdobje 2013–2014 je bila razpisana tema z naslovom Umno gospodarjenje v sodelovanju z naravo in ekološko pridelana hrana. Tema je dovolj zanimiva za mlade raziskovalce in mentorje, da bodo skupaj uspeli zasnovati zanimivo in predvsem uporabno raziskovalno nalogo, pomembno za obogatitev našega znanja o ekološki predelavi hrane in za osveščanje ljudi, kako pomembna je doma pridelana hrana oziroma hrana, pridelana v sodelovanju z naravo. Ob tem bodo zanimivi prikazi vseh do sedaj znanih oblik ravnanj nas samih in naših prednikov v povezavi z naravo, zlasti v »boju« za vodo, hrano in preživetje.

Nekaj vsebinskih izhodišč, ki so bila podana za pripravo raziskovalne naloge na temo Umno gospodarjenje v sodelovanju z naravo in ekološko pridelana hrana:
 • Umno ekološko kmetijstvo je osnova za preživetje sodobnega človeka.
 • Umno ekološko kmetovanje temelji na dediščini znanj in veščin – mnoge so poznali že naši predniki, a jih je človeštvo z množičnim potrošništvom skorajda povsem zanemarilo in prezrlo.
 • Za obdelovanje polj, travnikov, pašnikov, gozdov in senožeti so naši predniki razvili množico umnih delovnih postopkov, ročnih spretnosti, ergonomskih zakonitosti in podobnih kulturnih vrednosti, ki danes ob pomoči znanstvenih raziskav in interpretacij ponovno pridobivajo na pomenu.
 • O izvrstnem ekološkem kmetovanju in živinoreji na našem današnjem ozemlju v preteklosti pričajo številne avtohtone vrste rastlin in pasme živali! Vsi ti živi organizmi so odlično prilagojeni našemu geografskemu okolju, mikro in makro klimi, petrološkim in geološkim danostim, nadmorski višini oziroma nižini in drugim naravnim dejavnikom.
 • Ekološko kmetijstvo je v bistvu zgolj osveženi izum (izumi) naših prednikov.
 • Bodočnost sveta je svet brez pesticidov, herbicidov in gensko spremenjenih organizmov.
 • Človeštvo se bo ohranilo in človek se bo socializiral le s pozitivnim odnosom do narave in vseh živih.
 • Vsak posameznik mora razvijati spoštljiv odnos do živali in rastlin, do okolja, družbe – to so temeljni pogoji za obstoj in razvoj posameznih etnij in človeške družbe nasploh.
 • Tudi živali občutijo strah, ogroženost, prisilo, agresivnost, prezir.
 • Množično potrošništvo lahko vodi v moralni in materialni razkroj družin, lokalnih in drugih skupnosti, zato iz narave vzemimo le toliko, kolikor resnično potrebujemo.
 • Človek kot posameznik in družbe kot celote morajo spoznavati in upoštevati naravne pojave, dnevne in letne cikle menjavanja naravnih pojavov, procesov in oblik (npr: dan – noč, pomlad - poletje – jesen - zima, mrzlo – toplo – vroče – hladno idr), ki dejansko omogočajo življenje v našem naravnem in kulturnem okolju oziroma prostoru.
 • Premišljeno sonaravno delovanje in skrbno načrtovani trajnostni razvoj sta del sodobnih razvojnih in ohranitvenih programov podeželja – vedno bolj pomembna postajata tudi trškem in mestnem prostoru.

Svetlana Novak

Svetlana Novak diplomirana medicinska sestra

Postavi vprašanje

Jurica Ferenčina

Jurica Ferenčina dr. med. spec. družinske medicine

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki