Facebook in njegove pasti

Raziskave kažejo, da v Sloveniji vsaj eno od spletnih družabnih omrežij uporablja kar 91 % otrok starih od 13 do 16 let in 53 % otrok starih od 9 do 12 let. Facebook kot najbolj razširjeno in popularno spletno družabno omrežje prinaša uporabnikom, med katerimi je v Sloveniji okoli 40 % starih med 13 in 24 let, veliko koristi. Tega dejstva ne gre zanikati. Spletna omrežja omogočajo večjo povezanost, možnost javnega izražanja mnenj in posledično hitrejši pretok informacij in večjo obveščenost. Ne moremo pa ob tem spregledati tudi drugega dejstva, in sicer, da lahko ob nepravilni uporabi spletnih omrežij pride do zlorab in škode za posameznike. Žal še vedno velja, da se povprečen uporabnik pogosto ne zaveda razsežnosti uporabe spletnih omrežij, ne bere splošnih pogojev in opozoril o varstvu osebnih podatkov. Zato se pogosto niti ne zaveda, kakšna pooblastila daje ponudniku storitve spletišča. Pri tem je nevarnost toliko večja v primeru mladoletnikov.

Gre za generacije, ki so zrasle ob računalniku in internetu in jim zato uporaba ni tuja. Posledično so pri svoji uporabi spleta brezskrbni – prepričani, da se jim ne more nič zgoditi, saj okolje dobro poznajo. Poleg tega imajo drugačen odnos do zasebnosti in so pripravljeni razkriti več.

Zaradi tega otroci na spletnih omrežjih objavljajo tudi podatke, ki niso primerni za javno objavo (npr. naslov, datum rojstva, finančni podatki itd.) in jih s tem sami izpostavljajo zlorabi. Poleg tega raziskave (EU Kids Online) kažejo, da je pri mlajših generacijah večja verjetnost, da bo njihov profil javno dostopen, saj se ne zavedajo pomena nastavitev zasebnosti.

Dejstva:

 • Internet in tehnološke inovacije same po sebi niso nevarne, nevarna je njihova nespametna uporaba.
 • Otroku ne moremo in ne smemo preprečiti stika z internetom, moramo pa ga naučiti, kako internet uporabljati in katere pasti se lahko na internetu skrivajo. Otroka je treba naučiti, kako uporabljati spletna omrežja, tako kot ga je treba naučiti, kako se pravilno in varno prečka cesto. Otrok mora iti čez cesto. Je nevarno, ampak če se ga o tem pouči, bo cesto prečkal brez težav in varno.
 • Spletna omrežja so javni prostor.
 • Kar je enkrat objavljeno na spletu, ostane tam za vedno.
 • Posameznik na internetu nikoli ni anonimen.
 • Ko enkrat posameznik odpre svoj profil na spletnem omrežju Facebook, začne pisati svoj življenjepis. Danes skoraj vsi delodajalci svoje potencialne delavce preverijo tudi na internetu.
 • Splet je le del realnosti, zato je tudi na spletu treba upoštevati etična in moralna načela in se držati pravila »Ne počni drugim tistega, česar ne želiš, da bi drugi počeli tebi«.

Dobro je vedeti:


 • Ko enkrat pride do zlorabe osebnih podatkov na spletnih omrežjih (npr. vdora v spletni račun, uporaba objavljenih osebnih podatkov na neprimeren način itd.), je posameznik največkrat prepuščen sam sebi, zato je preventivna zaščita in izbira varnih gesel, ključnega pomena.
 • Varno geslo je geslo, ki je dolgo vsaj 8 znakov, vsebuje male in velike črke, številke in simbole in ne predstavlja besede iz slovarja, zaporednih črk/številk (npr. »abcdefg« ali »qwertz«) ali lahko uganljivih besed (npr. imen hišnih ljubljenčkov, datumov rojstev itd.).
 • Za različne spletne storitve je treba uporabljati različna gesla, kajti če pade ena domina, padejo vse. Gesla je treba redno menjati.
 • Veliko za svojo varnost na spletnih omrežjih lahko naredimo s primerno nastavitvijo zasebnosti, kot to omogoča že samo omrežje: izberite varno geslo, vklopite varno https povezavo in uredite obveščanje o dostopu do profila iz drugih naprav (facebook.com/settings?tab=security) ter si uredite vidnost vaših podatkov in objav (facebook.com/settings?tab=privacy).
 • Ne klikajte brezglavo na aplikacije, nagradne igre in neverjetne novice, saj te velikokrat omogočajo razne zlorabe.
 • Najboljša zaščita je previdnost in premišljenost.

Vir: e-informator ne-odvisen.si


Senta Frol

asist. Senta Frol dr. med., spec. nevrologije spec. nevrologije

Marijana Jazbec

mag. Marijana Jazbec poklicna grafologinja analiza pisave

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki