Svetovni dan preprečevanja samomora 2013

  • UR
  • torek, 10. september 2013
Dr. Saška Roškar, Anka Zavasnik, mag. Bogdan Dobrnik, prof. Diego de Leo, Vita Poštuvan.
Dr. Saška Roškar, Anka Zavasnik, mag. Bogdan Dobrnik, prof. Diego de Leo, Vita Poštuvan.

Stigma - pomembna ovira pri preprečevanju samomora

Svetovni dan preprečevanja samomora letos po vsem svetu poteka pod geslom »Stigma: Pomembna ovira pri preprečevanju samomora«. To je priložnost, da spregovorimo o stigmi oziroma o destigmatizaciji, čeprav bi se o tem morali pogovarjati 365 dni na leto - poudarjajo na Inštitutu za varovanje zdravja RS (IVZ).

Lani se je v Sloveniji v brezizhodni situaciji znašlo 363 moških in 80 žensk, skupaj torej 443 oseb. Mnogo posameznikov, ki umrejo zaradi samomora, trpi zaradi duševnih bolezni, vendar ne poiščejo ustrezne pomoči. Tudi zaradi stigme, s katero se soočajo posamezniki, ki so poskušali storiti samomor, in tudi svojci oseb, ki so naredili ali poskušali narediti samomor. Na mariborskem Trgu Leona Štuklja bodo za vsakega lani umrlega postavili par odtisa obuval in pozvali lastnike pametnih telefonov, da v spomin na umrle na telefonih aktivirajo posebno mobilno aplikacijo, ki bo zaslon njihovega telefona spremenila v gorečo svečko.

Leta 2012 je v Sloveniji za posledicami samomora umrlo 443 ljudi, samomorilni količnik (to je število umrlih zaradi samomora na 100 000 prebivalcev) pa je znašal 21,54. Od leta 2010 dalje beležimo rahlo naraščanje števila samomorov, kar je predvsem posledica nekoliko večjega števila samomorov med moškimi. Kljub temu je številka še vedno precej nižja od tiste iz začetka prejšnjega desetletja, saj je samomorilni količnik upadel s 30 na 20/100 000 prebivalcev. Pri regijah glede večje ogroženosti še vedno izstopajo regije na vzhodu, medtem ko so regije na zahodu države manj ogrožene.

»Razloge za upad samomorilnega količnika lahko najdemo v številnih preventivnih dejavnostih, predvsem pa dobrem sodelovanju med vsemi ključnimi deležniki. Preprečevanje samomora je namreč naloga, ki mora vključevati in povezovati več sektorjev in akterjev,« je povedala doc. dr. Saška Roškar z IVZ in pohvalila, da so bili v zadnjih letih pri tem posebej uspešni v celjski regiji, kar se odraža tudi na upadu samomorilnega količnika v tej regiji. Prav letos namreč obeležujejo 13. obletnico njihove regijske skupine za preprečevanje samomora »Tu smo zate«. Letošnji certifikat zahvalnosti, ki ga ob svetovnem dnevu podeljuje Mednarodna zveza za preprečevanje samomora, gre zato v roke Nuši Konec Juričič z Zavoda za Zdravstveno varstvo Celje za zasluge na področju preprečevanja samomora v lokalni skupnosti.

Stigma - pomembna ovira pri preprečevanju samomora

Osrednja tema, ki sta jo Svetovna zdravstvena organizacija in Mednarodna zveza za preprečevanje samomora določili za obeležitev letošnjega Svetovnega dneva preprečevanja samomora, je večplastna in daje priložnost, da opozorimo na nekaj pomembnih dejstev.

»Mnogo ljudi, ki umrejo zaradi samomora, trpi zaradi duševnih bolezni in trenutne ocene kažejo, da bo v naslednjih dveh desetletjih breme bolezni zaradi duševnih težav predstavljajo četrtino celotnega bremena bolezni. Kljub temu velika večina tistih, ki trpijo zaradi duševnih bolezni, ne poišče ustrezne pomoči, kar je zaskrbljujoče. V mnogih primerih tudi zato, ker ustrezna pomoč ni na voljo, saj ni izvajalcev pomoči. Nedostopnost do ustrezne pomoči je eden izmed dejavnikov, ki povečujejo stigmo, povezano z duševnimi boleznimi in samomorilnim vedenjem,« je opozorila doc. dr. Saška Roškar z IVZ in naštela druge dejavnike stigme, kamor prištevamo nepoznavanje duševnih bolezni in samomorilnega vedenja, predsodke povezane z duševnimi boleznimi in samomorilnim vedenjem, negativna stališča do duševnih bolezni in samomorilnega vedenja ter diskriminacijo posameznikov z duševnimi boleznimi ali samomorilnim vedenjem.

S strahom pred stigmatiziranostjo se sooča večina tistih, ki zaradi samomorilnih misli in dejanj poišče strokovno pomoč. »Tehtanje med razlogi »za« in »proti« iskanju strokovne pomoči se pod vplivom stigme pogosto prevesi v nezaželeno stran - v minimaliziranje ogroženosti, zanikanje problemov, skrivanje stiske pred drugimi in ob kopičenju nerešenih problemov sčasoma pripelje do prezgodnje smrti zaradi samomora,« je opozorila Anka Zavasnik, predsednica Slovenskega združenja za preprečevanje samomora, in nadaljevala: »Stigma še dolgo čustveno obremenjuje tudi tiste, ki se vključijo v psihiatrično zdravljenje ali psihoterapevtsko obravnavo. Tako se v klinični praksi stalno srečujemo z vprašanji, kot so: kako me bodo bližnji sprejemali po poskusu samomora; ali moram otrokom povedati, kaj sem storil (priporočamo risani roman Gugalnica, ki obravnava zahtevno temo samomora skozi otroške oči); komu lahko o tem govorim, ne da bi doživel posledice; kako bodo gledali name sodelavci, če bodo izvedeli, da sem se zdravil v bolnici za duševne bolezni; ali se bodo drugi strinjali, da še naprej opravljam delo vzgojiteljice; ali bo po ločitvi otrok dodeljen očetu, ker sem poskušala samomor itd.« Večina teh strahov odpade, ko posameznik začuti prednosti strokovne pomoči, ki se nanašajo tako na reševanje aktualnih problemov kot tudi na izboljšanje komunikacije z bližnjimi.  


Letošnja obeležitev v Mariboru in na pametnih telefonih

V društvu Ozara Slovenija že vrsto let opozarjajo na previsoko število umrlih, ki Slovenijo še vedno uvršča v visoko v svetovni vrh na lestvici umrljivosti zaradi samomora in letos pripravljajo dogodek, ki so ga simbolično poimenovali Z močjo svetlobe premagajmo temo!.

»Prav na Svetovni dan preprečevanja samomora bomo ob pomoči številnih prostovoljcev na mariborskem Trgu Leona Štuklja postavili posebno obeležje, s katerim se želimo pokloniti vsem, zaradi samomora umrlim Slovenkam in Slovencem v letu 2012. Lokacijo smo izbrali namenoma, in sicer na podlagi zaskrbljujočega dejstva, saj prav Podravska regija že vrsto let sodi med samomorilno najbolj ogrožene regije v Sloveniji. Obeležje bo sestavljalo natanko 443 parov odtisov različnih obuval, torej natanko po en par za vsakega umrlega zaradi samomora v letu 2012. Le-ti bodo izdelani iz posebnega fluorescentnega materiala, ki čez dan zbira sončno svetlobo in jo nato v temi oddaja. Natanko ob 21. uri, ko se bo ugasnila razsvetljava, pa bomo skupaj s prostovoljci in ostalimi zbranimi zasedli odtise ter mirno, v popolni tišini in temi stali nekaj več kot sedem minut, torej po eno sekundo za vsakega umrlega,« je povedal predsednik društva Ozara Slovenija mag. Bogdan Dobnik in dodal: »Ker želimo opozoriti tudi na dejstvo, da je mogoče premagati še tako črne samomorilne misli in samomor mogoče preprečiti, vse lastnike t. i. pametnih mobilnih telefonov pozivamo, da v tem času zaženejo posebno aplikacijo, s katero bo zaslon uporabnikovega telefona navidezno spremenila v gorečo svečo«.

Posebna aplikacija za mobilne telefone, ki je ena izmed prvih tovrstnih na svetu, je namenjena izboljšanju prepoznavanja samomorilne ogroženosti, poleg tega pa ponuja kontaktne podatke o službah pomoči ter druge pomembne informacije. S prižigom svečke na telefonu in tudi sicer se bomo odzvali pozivu Mednarodnega združenja za preprečevanja samomora, ki ljudi po celem svetu na ta dan poziva, da prižgejo svečko v spomin na vse umrle zaradi samomora.

Slovenski center za raziskovanje samomora, ki deluje v okviru Univerze na Primorskem, Inštituta Andrej Marušič, (UP IAM) uvaja veliko inovativnih pristopov preprečevanja samomora v slovenski prostor: vse od delavnic za mladostnike, izobraževanj za strokovne kadre, delo s posamezniki v stiski in žalujočimi idr. »Preprečevanje in proučevanje samomora pri nas potekata čez celo leto in ljudje se vedno pogosteje obračajo na nas tudi s svojimi osebnimi zgodbami. Zato smo veseli, da ob letošnjem svetovnem dnevu izdajamo knjigo za laično javnost, s katero se bodo lahko poistovetili predvsem ljudje v stiski in tisti, ki so izgubili nekoga zaradi samomora,« je povedala Vita Poštuvan, namestnica vodje Slovenskega centra za raziskovanje samomora (UP IAM).  

Izid knjige, ki vas popelje v in iz globin samomora

Ob Svetovnem dnevu preprečevanja samomora je uradno izšel slovenski prevod izjemne knjige prof. Diega de Lea, mednarodno priznanega psihiatra in vodilnega raziskovalca na področju preprečevanja samomorov ter vodjo UP IAM, Slovenskega centra za raziskovanje samomora, ki zajema življenjske zgodbe, s katerimi se človek poistoveti ali jih celo sam doživlja. Knjiga Prelomnice, neobičajno popotovanje v globine samomora namreč razkriva zgodbe ljudi, ki so zgolj zaradi srečnega spleta okoliščin preživeli poskus samomora, ter ljudi, ki so zaradi samomora izgubili bližnjega. Njihove osebne zgodbe, predstavljene v obliki pisem avtorju, razkrivajo mnoge razsežnosti človeškega duha, predvsem njegovo sposobnost, da najde pot iz najtemačnejših krajev, kjer se zdi, da je vse izgubljeno. Knjiga je izšla v sozaložbi Založbe Univerze na Primorskem ter društva Ozara Slovenija in s strokovno pomočjo UP IAM, Slovenskega centra za raziskovanje samomora.

Vir: Inštitut za varovanje zdravja

Veronika Podgoršek

dr. Veronika Podgoršek psihoterapevtka

Karin Sernec

asis. dr. Karin Sernec dr. med. psihiatrinja in psihoterapevtka

Postavi vprašanje

Sonja Kapun

Sonja Kapun dr. med. spec. interne medicine

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki