Vabljeni na slavnostno prireditev ob 60. obletnici krvodajalstva na Slovenskem

  • UR
  • petek, 08. marec 2013

V soboto, 9. marca 2013, ob 18. uri, v Kulturnem centru Delavski dom Zagorje ob Savi

Praznujemo 60 let prostovoljnega, anonimnega in neplačanega  krvodajalstva v Sloveniji pod okriljem Rdečega križa Slovenije. V teh letih smo zabeležili več kot 5 milijonov krvodajalcev, ki so s svojo krvjo  bolnikom omogočili zdravljenje ali jim celo rešili življenje. Krvodajalci so pomemben del zdravstvenega sistema in predpogoj za preskrbo s krvjo.

Ob tem pomembnem dogodku bo v soboto, 9. marca 2013 ob 18 uri, v Kulturnem domu  v Zagorju ob Savi, potekala prireditev, ki bo prav na dan, ko je v Zagorju leta 1953 prvič potekala krvodajalska akcija v organizaciji Rdečega križa Slovenije. Ta izjemen dogodek nacionalnega pomena je nedvomno prispeval, da se je organizirano, prostovoljno in neplačano krvodajalstvo pričelo razvijati in širiti povsod po državi.

Častni pokrovitelj tega jubilejnega dogodka je predsednik RS Borut Pahor. Pozdravni nagovor udeležencem proslave bodo izvedli predsednik RKS Franc Košir, župan Občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan, slavnostni govornik bo predsednik Državnega sveta RS Mitja Bervar. Ob tem se bomo zahvalili tudi vsem krvodajalcem in organizatorjem krvodajalskih akcij ter podelili posebna jubilejna priznanja vezana na ta dogodek.

Od takrat pa vse do danes, v Sloveniji s prostovoljnimi in neplačanimi krvodajalci zagotavljamo zadostno količino varne in kakovostne krvi za naše bolnike. Na to smo lahko ponosni, saj nas to uvršča ne samo med dobro organizirane, temveč tudi med nesebične, altruistične narode.  


O krvodajalstvu na Slovenskem

Začetki transfuziologije in krvodajalstva v Sloveniji segajo v obdobje po koncu druge svetovne vojne, ko je bil v Ljubljani pri Centralni vojni bolnici ustanovljen transfuzijski oddelek. Tam so 4. junija 1945 odvzeli in konzervirali prvih 19 steklenic krvi. Ta pomemben mejnik na področju transfuzijske službe oz. krvodajalstva praznujemo kot dan krvodajalstva v Sloveniji.  Z razvojem zdravstva so zahteve po večjih količinah krvi imele za posledico ustanavljanje transfuzijskih postaj pri bolnišnicah. Pomemben mejnik je leto 1953, ko organizacijo krvodajalstva prevzame Rdeči križ Slovenije ter vzpostavi  prostovoljno, brezplačno in anonimno krvodajalstvo.

Preskrba s krvjo je nepogrešljiva dejavnost, ki le z zadostnim številom krvodajalcev omogoča delovanje sodobnega zdravstvenega sistema. Metaforično poteka od vene dajalca do vene prejemnika in zajema tri neločljiva področja: področje krvodajalstva (motivacija, izobraževanje, organizacija krvodajalskih akcij…), področje zbiranja, predelave in testiranja ter področje klinične uporabe krvi. Na podlagi naštetih področij se med seboj prepleta tudi delo odgovornih izvajalcev: Rdeči križ Slovenije s svojimi območnimi združenji, transfuzijska služba in uporabniki – lečeči zdravniki, bolniki.

Rdeči križ Slovenije s 56 območnimi združenji je nacionalni organizator krvodajalstva v državi. Skupaj z Zavodom RS za transfuzijsko medicino, Centrom za transfuzijsko medicino Maribor UKC Maribor in Centrom za transfuzijsko medicino Celje sodelujemo pri zagotavljanju nemotene oskrbe zdravstvenega sistema z varno krvjo.

Naša država sodi med tiste, ki pokrivajo vse potrebe po krvi same. V Sloveniji daruje kri skoraj 5 % prebivalcev, vsak delovni dan okoli 350 – 400 krvodajalcev, da zadostimo dnevnim potrebam zdravstva po krvi.

V zadnjih letih, kljub socialni in gospodarski krizi v državi, beležimo vedno več krvodajalcev na akcijah, ki potekajo na terenu ali transfuzijskih ustanovah. To dejstvo nedvomno kaže, da krvodajalstvo še naprej ostaja najbolj množična in najbolj plemenita oblika solidarnosti v Sloveniji.

Naša naloga je, da širša družbena skupnost še bolje spozna in ceni ljudi iskrenega, humanega in odprtega srca kot so krvodajalci in krvodajalke, ki nesebično darujejo kri  bodisi enkrat ali večkrat letno. Krvodajalci so z darovano krvjo že marsikatero žalostno zgodbo spremenili v srečno, so neopazni heroji, ki vsakodnevno rešujejo življenja.  
Bogdan Ambrožič

dr. Bogdan Ambrožič dr. med. spec. ortopedije

Postavi vprašanje

Lara Pezdir Podbregar

Lara Pezdir Podbregar mag.farm. P3 Professional licenciran svetovalec

Postavi vprašanje

Veronika Podgoršek

dr. Veronika Podgoršek psihoterapevtka

Vsi Viva strokovnjaki