Živeti z multiplo sklerozo

(Foto: Jupiterimages)

Bolezen centralnega živčnega sistema

Multipla skleroza (MS) je bolezen centralnega živčnega sistema in najpogostejša nevrološka bolezen med mladimi odraslimi osebami, pri mladostnikih  je bolezen na začetku bolj aktivna kot pri odraslih.


V Sloveniji živi približno 2500 oseb z multiplo sklerozo. MS je neozdravljiva bolezen, saj zanjo še niso našli zdravila. Okvare, ki jih povzroči bolezen, povzročajo bolnikom različne težave v domačem in širšem okolju. Osebe z MS pogosto ne morejo opravljati svojega poklica, saj jim to onemogoča invalidnost, ki jo povzroči bolezen. Bolniki imajo majhne možnosti za zaposlitev, mlajši bolniki pa težko obiskujejo šole, predvsem zaradi neprilagojenosti šolskega okolja.

MS povzroča zmanjšano gibljivost, zato se bolniki težje gibljejo v domačem okolju brez arhitekturnih prilagoditev, onemogočena sta jim raba javnega prevoza in javnih telefonskih govorilnic ter dostop do javnih sanitarij in javnih prostorov. Zaradi bolezni in težav, povezanih z njo (predvsem invalidnosti), si bolniki težko ustvarijo in ohranijo družino.

Poleg vseh teh težav se od 30 do 40 odstotkov bolnikov sreča z blago ali zmerno depresijo, ki je lahko posledica bolezenskih okvar, nastalih zaradi multiple skleroze.
Ker zdravila za MS še ni, mora bolnik, njegova družina in prijatelji ob pomoči strokovnih ustanov poskrbeti za čimbolj kakovostno življenje.

Tehnike premagovanja stresa, ki so koristne tudi za osebe z multiplo sklerozo:
  •  Bodite karseda dejavni, tako duševno kot telesno.
  •  Življenje si uredite tako, da boste prihranili čimveč energije.
  •   Poenostavite si življenje; zastavite si cilje, ki so pomembnejši od drugih.
  •   Naučite se katere od sprostitvenih ali meditacijskih tehnik.
  •   Pri težko rešljivih problemih poiščite pomoč.
  •   Vzemite si čas za zabavo in ohranite smisel za humor.
  •   Postavite si realne cilje in pričakovanja.
  •   Sprejmite, česar ni mogoče spremeniti.

Pomoč pri nas
Združenje multiple skleroze Slovenije je neprofitna invalidska organizacija, ki združuje 1400 članov iz vse Slovenije. Skoraj vsaka slovenska regija ima svojo podružnico. V združenju izvajajo posebne socialne programe, ki omogočajo osebam z MS razmeroma kakovostno, samostojno in neodvisno življenje.

Bolnikom ponujajo program za ohranjanje zdravja. Z različnimi dejavnostmi pomagajo osebam z MS vzdrževati obstoječe stanje in ohranjati stik z okoljem. Tako ostajajo dlje samostojni in dejavni. Program izvajajo v posebnih centrih MS in v okolju, kjer živijo bolniki. Združenje ponuja obiske na domu pri težje gibljivih in negibljivih bolnikih ter jim priskrbi pomoč. Seznanjajo jih tudi z informacijami o vseh novostih, povezanih z zdravljenjem. Združenje prireja izobraževalne seminarje za osebe, ki so šele izvedele, da imajo multiplo sklerozo, za mlajše osebe z MS, za družinske člane bolnikov in za ljudi, ki jim pomagajo. Na teh seminarjih posredujejo znanje in izkušnje, ki jim pomagajo razumeti bolezen in posebne potrebe, ki so njene posledice. Pri vnovičnem vključevanju osebe z MS v domače okolje svetujejo v primeru različnih težav, ki se lahko pri tem pojavijo.

Združenje izdaja Glasilo in nekatere druge publikacije, ki člane in javnost seznanjajo z življenjem oseb z MS in novimi načini zdravljenja.

Za vse z multiplo sklerozo in tiste, ki bi radi pomagali, objavljamo naslov društva:
ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE SLOVENIJE
Maroltova 14
1000 Ljubljana
Telefon: (01) 566 87 29
E-pošta: zmss@yahoo.com

Helenina zgodba

Helena je stara 52 let. Po poklicu je stomatologinja, ima dva otroka, včasih se je intenzivno ukvarjala z alpskim smučanjem. Pred 28 leti so se začele težave z zdravjem. Izgubila je vid na desnem očesu, v udih je čutila otopelost.

Diagnoza: multipla skleroza. Nobena terapija ni pomagala. Motorične sposobnosti so se zmanjšale, za odvajanje blata in urina uporablja kateter. Najhuje je bilo, da ni več zmogla opravljati svojega poklica, saj je izgubila občutek v rokah. Po uporabi zdravila rebif so se njene motorične sposobnosti izboljšale.

Zdaj hodi skoraj brez palice (do 2,5 kilometra), sama skrbi za hišo, v kateri živi z otrokoma, občasno dela v svoji zasebni stomatološki ambulanti, lani pa je spet poskusila smučati.