Prepoznajte znake možganske kapi !

  • ponedeljek, 09. november 2009
(Foto: Shutterstock)

Nujna je takojšnja oskrba !

Najpomembnejše je vedeti, da je možganska kap nujno stanje, ki zahteva takojšnjo ali vsaj čim prejšnjo zdravniško oskrbo. Vsakršno čakanje lahko naredi bolniku le še hujšo, tudi trajno škodo ali povzroči celo smrt.V zadnjih desetih letih so zdravniki razvili za ishemično možgansko kap poseben postopek, imenovan tromboliza, s katerim razbijejo krvni strdek, ki je zamašil žilo in povzročil bolniku hude posledice. Ta zdravila, trombolitiki, so na področju obravnave ishemične mmožganske kapi v resnici naredila pravo revolucijo, vendar pa je potrebno vedeti naslednje. Tromboliza je namreč uspešna le, če jo zdravniki izvedejo v prvih treh urah po tistem, ko je prišlo do kapi. Uspešno izvedena tromboliza močno izboljša končni izid po kapi in mnogi bolniki po njej ne potrebujejo nobenega dodatnega zdravljenja ali rehabilitacije. Jasno je zatorej, da pri možganski kapi šteje prav vsaka minuta in nikakor ne smemo odlašati s prevozom bolnika v najbližjo bolnišnico, ki je opremljena z ustreznimi aparaturami ter ima nevrološki oddelek.

Najpomembnejše je vedeti, da je možganska kap nujno stanje, ki zahteva takojšnjo ali vsaj čim prejšnjo zdravniško oskrbo. Vsakršno čakanje lahko naredi bolniku le še hujšo, tudi trajno škodo ali povzroči celo smrt. Tradicionalni obliki zdravljenja pri možganski kapi sta podporna terapija in rehabilitacija, ki je lahko zelo dolgotrajna, enako pomembna pa je tudi takoimenovana sekundarna preventiva, s katero preprečujemo ponovne primere kapi. V zadnjih desetih letih so zdravniki razvili za ishemično možgansko kap poseben postopek, imenovan tromboliza, s katerim razbijejo krvni strdek, ki je zamašil žilo in povzročil bolniku hude posledice.

Ta zdravila, trombolitiki, so na področju obravnave ishemične mmožganske kapi v resnici naredila pravo revolucijo, vendar pa je potrebno vedeti naslednje. Tromboliza je namreč uspešna le, če jo zdravniki izvedejo v prvih treh urah po tistem, ko je prišlo do kapi. Uspešno izvedena tromboliza močno izboljša končni izid po kapi in mnogi bolniki po njej ne potrebujejo nobenega dodatnega zdravljenja ali rehabilitacije. Jasno je zatorej, da pri možganski kapi šteje prav vsaka minuta in nikakor ne smemo odlašati s prevozom bolnika v najbližjo bolnišnico, ki je opremljena z ustreznimi aparaturami ter ima nevrološki oddelek.

Preprečevanje zelo pomembno

Kot kažejo podatki, približno 30 odstotkov bolnikov, ki so preživeli možgansko kap, utrpi trajne posledice, čeravno morda ne potrebujejo nenehne pomoči pri vsakodnevnih opravilih. Nadaljnjih 20 odstotkov preživelih po zaključenem zdravljenju in rehabilitaciji potrebuje stalno pomoč pri vsaj eni vsakodnevni dejavnosti ali opravilu, večina preživelih pa potrebuje institucionalno pomoč. Ob vsem tem imajo preživeli krajšo življenjsko dobo in višje tveganje za ponovno možgansko kap.

Zaradi vsega naštetega je jasno, da zdravljenje in obravnava bolnikov z možgansko kapjo za vsako zdravstveno blagajno predstavlja izjemno visoko breme. Zaradi vedno večjega števila kardiovaskularnih bolnikov in vse starejše populacije lahko pričakujemo, da se bo to breme v prihodnje le še zviševalo. Zato je pomembno, da skušamo storiti vse, da preprečimo čim več možganskih kapi.

Zlasti je to pomembno za vse ljudi, ki so en možgansko-žilni dogodek že preživeli. To je eden od najpomembnejših terapevtskih ciljev. Stopnja ponovitvenih dogodkov se giblje od 4 do 17 odstotkov na leto, največ ponovitev pa nastopi nekaj dni po prvem dogodku. Tveganje za ponovitev kapi in smrtni izid je največje za bolnike, ki so že preživeli TIA ali ishemično možgansko kap. Ker izkušnje kažejo, da med TIA in ishemično možgansko kapjo preteče malo časa, je pomembno, da gredo vsi bolniki, ki so doživeli TIA, takoj k zdravniku in prejmejo terapijo za sekundarno preventivo, s katero želijo preprečiti ponovno TIA ali možgansko kap.


Denis Baš

Denis Baš dr.med. spec. pediatrije

Postavi vprašanje

Lara Pezdir Podbregar

Lara Pezdir Podbregar mag.farm. P3 Professional licenciran svetovalec

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki