Multipla skleroza in COVID-19

"Mislim, da so naši bolniki z multiplo sklerozo precej skrbni. Podatki študij kažejo, da se bolj skrbno kot splošna populacija držijo ukrepov za preprečevanje okužbe s SARS-CoV-2, kar je zelo pozitivno."
Asist. dr. Gregor Brecl Jakob, dr. med.
"Mislim, da so naši bolniki z multiplo sklerozo precej skrbni. Podatki študij kažejo, da se bolj skrbno kot splošna populacija držijo ukrepov za preprečevanje okužbe s SARS-CoV-2, kar je zelo pozitivno." Asist. dr. Gregor Brecl Jakob, dr. med. (Foto: Osebni arhiv)

COVID-19 ni za osebe z multiplo sklerozo nič bolj nevaren kot za druge

Potem ko je na začetku epidemije zaradi širjenja virusa SARS-CoV-2 zdravljenje bolnikov z multiplo sklerozo (MS)  zastalo, zdaj to poteka bolj ali manj nemoteno. Še največjo strokovno dilemo pomeni izbira ustreznega zdravila, saj lahko nekatera izmed njih povišajo tveganje za okužbo ali za hujši potek COVID-19, pravi asist. dr. Gregor Brecl Jakob, dr. med., z Nevrološke klinike Ljubljana.

Kako poteka obravnava bolnikov z multiplo sklerozo med epidemijo COVID-19?

Obravnava bolnikov z multiplo sklerozo se je predvsem na začetku epidemije nekoliko spremenila. V tistem obdobju, torej spomladi 2020, je bilo precej neznank, nismo točno poznali virusa SARS-CoV-2, hkrati pa nismo vedeli, kako se bolniki z multiplo sklerozo odzivajo na okužbo ter kako na vse skupaj vplivajo zdravila, ki jih prejemajo. Zato smo v tistem času iz previdnosti zdravljenje bolnikov nekoliko prilagodili, tako da smo zdravljenje z nekaterimi zdravili, kot so okrelizumab, kladribin, alemtuzumab …, pri bolnikih, ki so takšna zdravila že prejemali, zamaknili ali začetek zdravljenja odložili. V tistem času tudi ni bilo ambulantnih obravnav, tako da smo poskušali preprostejše reči reševati s telefonskimi posveti, vsekakor pa tista obravnava ni enakovredna navadnemu pregledu in obravnavi bolnika v ambulanti.

Na temelju podatkov, ki smo jih pridobili v zadnjem letu, zdaj bolnike obravnavamo po navadnih poteh. Tako zdravila uvajamo brez zamikov, hkrati pa tudi ambulantne obravnave potekajo kot ponavadi. Kljub vsemu nekateri kazalniki kažejo, da je bila obravnava bolnikov v zadnjem letu precej okrnjena. Eden takšnih je število na novo uvedenih ali zamenjanih zdravil, ki je bilo v omenjenem obdobju občutno manjše kot pred epidemijo.


Zakaj?

Razlogi za to niso povsem znani, delež verjetno lahko pripišemo neznankam, ki so obstajale v povezavi z epidemijo in so verjetno privedle do bolj zadržanega uvajanja bolj potentnih in hkrati potencialno bolj nevarnih zdravil, ter dejstvu, da smo bolnike videvali redkeje kot sicer. To bo verjetno dolgoročno vplivalo na izhod bolezni pri nekaterih bolnikih.

Katere so največje težave pri trenutni obravnavi pacientov z multiplo sklerozo? Zakaj se pojavljajo in kako jih rešujete?

Trenutno večjih težav pri obravnavi bolnikov nimamo. Še največjo strokovno dilemo pomeni izbira ustreznega zdravila, saj lahko nekatera izmed njih povišajo tveganje za okužbo ali za hujši potek COVID-19. Logistično težavo pomenijo nujne poizvedbe o zdravstvenem stanju bolnikov, ki jih mora zdravstveno osebje izvesti dan ali dva pred načrtovanim enodnevnim obiskom bolnišnice, kjer nekateri bolniki prejemajo svoje redne terapije. Poseben zalogaj bo oziroma je cepljenje, saj imajo bolniki glede tega precej vprašanj, hkrati pa je pri nekaterih zdravilih v želji po čim bolj optimalnem odzivu imunskega odziva na cepljenje treba skrbno načrtovati termin cepljenja v odvisnosti od datuma, ko bolniki prejmejo zdravilo.


Se vam zdi, da bolniki tudi v tem času enako dobro skrbijo za svojo bolezen ali se morda zaradi trenutnih razmer njihovo zdravstveno stanje slabša?

Mislim, da so naši bolniki z multiplo sklerozo precej skrbni. Podatki študij kažejo, da se bolj skrbno kot splošna populacija držijo ukrepov za preprečevanje okužbe s SARS-CoV-2, kar je zelo pozitivno. Tudi sicer mislim, da precej dobro skrbijo za svoje zdravje, kolikor je le v njihovi moči. Kot sem že omenil, lahko pričakujemo, da bodo vsaj posamezni bolniki zaradi omenjenih razlogov lahko čutili tudi posledice epidemije COVID-19, ki bo vplivala na njihov MS tudi dolgoročno.


Ali je morda bolezen COVID-19 za bolnike z multiplo skleozo bolj tvegana?

Okužba s SARS-CoV-2 glede na rezultate raziskav v splošnem pri bolnikih z multiplo sklerozo ne poteka bolj agresivno kot pri zdravih. Dejavniki tveganja za slabši potek so podobni, torej višja starost, povečana telesna teža in pridružene bolezni. Kar se tiče multiple skleroze, večja nevrološka prizadetost lahko negativno vpliva na potek COVID-19. Nekateri bolniki, predvsem tisti, ki jih zdravimo z B-celično terapijo, pa imajo tudi nekoliko višje tveganje za resnejši potek bolezni.

Kako poteka zdravljenje bolnika z multiplo sklerozo, ki zboli za COVID-19?

Zdravljenje se ne razlikuje veliko od obravnave preostalih bolnikov s to boleznijo. Če je bolezen blaga, jo bolniki prebolijo v domačem okolju. Če gre za težje poteke, jih hospitalizirajo na kovidnih oddelkih. V nekaterih primerih je treba razmisliti o prekinitvi zdravljenja, vendar so te odločitve vedno individualne – pri vsakem posamezniku je treba tehtati med koristmi zdravljenja in potencialnimi tveganji, ki bi jih lahko prekinitev zdravljenja prinesla za njihova MS ter COVID-19.


Je pri osebah z multiplo sklerozo kakršenkoli zadržek za cepljenje proti COVID-19? Katera cepiva so zanje primernejša?

Znano je, da cepljenje ne poslabša multiple skleroze, prav tako gre pri trenutno dostopnih cepivih za neživa cepiva, in ta so pri vseh bolnikih z multiplo sklerozo, ne glede na terapijo, ki jo prejemajo, varna. Cepljenje osebam z multiplo sklerozo svetujemo, saj se bolniki le tako lahko zavarujejo pred okužbo s SARS-CoV-2 oziroma težjimi oblikami COVID-19. Za zdaj nimamo podatkov, ki bi utemeljevali izbiro enega cepiva v primerjavi z drugimi.


Na kaj je treba biti pozoren ob morebitnem cepljenju in po njem glede na podatke, da so pri nekaterih cepivih pogostejši nevrološki neželeni učinki?

Pri bolnikih, ki prejemajo določena zdravila, je treba cepljenje skrbno načrtovati v odnosu do časa, ko so zadnjič prejeli zdravilo za multiplo sklerozo.
Marjan Berginc

Marjan Berginc dr. med. spec. družinske medicine

Petra Može

Petra Može univ. dipl. soc. del.

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki