Nazdravimo z kozarcem čiste pitne vode

(Foto: Jupiterimages)

Kako dolgo še

Pitna voda ni nekaj, kar samo po sebi priteče iz pipe, ko jo odpremo, marveč dobrina, ki postaja osrednje težišče preživetja človeštva v tretjem tisočletju. Na vse večji razkorak med naraščajočimi potrebami po vodi na eni ter zmanjševanjem vodnih virov na drugi strani ter na dramatičen porast števila naravnih katastrof znanstveniki ekologi opozarjajo že dalj časa, oskrba s pitno vodo pa je že dobro desetletje tudi med prednostnimi nalogami Združenih narodov. S posebno resolucijo iz leta 1993 so tako določili 22. marec za svetovni dan voda. Na ta dan se po vsem svetu pozornost javnosti usmeri na težave, povezane z vodo in vodnimi viri.

Tema letošnjega svetovnega dneva vode je Voda in katastrofe, saj se posledice nepreudarnega obnašanja človeku že vračajo v obliki povečanja števila hudih naravnih nesreč, zlasti hudega pomanjkanja vode (suše), a tudi prevelikih količin vode (poplave, povodnji). Suše so posledica pomanjkanja padavin (predvsem dežja, pozimi tudi snega) ter prizadenejo kmetijsko pridelavo, otežijo preskrbo z vodo in povzročijo širjenje različnih bolezni. Nasprotno so poplave predvsem posledica izredno velikih količin padavin in dolgotrajnejših deževnih obdobij. Hudourniške poplave se pojavljajo v razširjenih delih dolin ob rekah z velikim nihanjem vodnega pretoka, nižinske poplave pa ob rekah po nižinah in na kraških poljih.

Razpoložljive količine sladke vode se nenehno zmanjšujejo na vseh celinah, na drugi strani pa poraba vode nenehno narašča. To se dogaja tudi zato, ker človek s to dobrino ravna nadvse nepreudarno. Čeprav za ohranjanje življenja človek potrebuje od enega do pet litrov vode na dan, pač odvisno od podnebnih razmer, v katerih živi, je realna poraba približno stokrat večja. Približna specifična poraba vode v Evropi znaša kakih 570 litrov na prebivalca na dan. Čeprav je pri nas vode še vedno v izobilju in imamo v nasprotju z večino razvite Evrope privilegij, da si lahko pitno vodo natočimo kar iz pipe, je ne smemo po nepotrebnem razmetavati, ampak moramo z njo varčevati, k temu pa mora prispevati vsakdo med nami.

Že med umivanjem zob ni treba, da voda teče ves čas, če o pokvarjenih pipah, iz katerih kaplja ali celo curlja voda, sploh ne izgubljamo besed. Če ne drugače, si vsaj ob uradnem "rojstnem dnevu" vode vzemite čas, da zamenjate izrabljena tesnila na pipah, porabo vode postavite pod nadzor in racionalizirajte uporabo razpoložljivega.Razmišljate o vodi, o tem, kako vpliva na vas. Otrokom večkrat ponudite vodo in se z njimi pogovarjajte o vodi. Iščite nevidno črto horizonta med nebom in morjem, posedite na obalah reke in raziskujte podobe v oblakih na bleščečem nebu. In končno, privoščite si kozarec vode - takoj, ko se zbudite in kadarkoli podnevi. Ali spijete osem velikih kozarcev vode na dan? Poskusite, poznalo se vam bo, tako na počutju kot na koži in nohtih.

Poraba vode:
  • gospodinjstva 50 %
  • industrija in trgovina 25 %
  • komunalne potrebe 5 %
  • izguba vode v vodovodnem omrežju in instalacijah - približno 20 %

Poraba vode v gospodinjstvih:
  • za izpiranje stranišča 36 %
  • za kuhanje 31 %
  • za pranje perila in posode 20 %
  • za pitje in kuhanje 5 %

Za izdelavo 1 tone kruha je potrebno 2100 do 4200 litrov vode.
Za izdelavo 1 litra piva je potrebno 20 litrov vode.
Za izdelavo 1 litra bencina je potrebno 180 litrov vode.
Za izdelavo 1 tone papirja je potrebno več kot 240.000 litrov vode.
Za izdelavo 1 tone sintetičnih tekstilnih vlaken je potrebno več kot 2.000.000 litrov vode.
Peter Topić

Peter Topić univ. dipl. soc. del., TAP, CSAT zasvojenost s seksualnostjo, seksualna anoreksija, druge nekemične zasvojenosti, čustveni incest

Postavi vprašanje

Katja Arko Kampuš

Katja Arko Kampuš dr.dent.med. spec. ortodont

Postavi vprašanje

Sonja Kapun

Sonja Kapun dr. med. spec. interne medicine

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki