Prof. dr. Dušan Keber, dr. med., nekdanji minister za zdravje: Ob jubilejni 15-letnici akcije Moj zdravnik

  • UR
  • torek, 15. februar 2011
Prof. dr. Dušan Keber, dr. med.
Prof. dr. Dušan Keber, dr. med.

Zdravniki morajo vsak dan dokazati, da si zaslužijo zaupanje

Po podatkih lanskega merjenja zaupanja v ustanove in pripadnike posameznih poklicev je daleč najvišjo oceno dobil osebni zdravnik, Zdravniška zbornica se je uvrstila na zadnje mesto. To dokazuje, da državljani znajo razlikovati med zdravniško ustanovo in zdravniki kot posamezniki. Zdravniku je hvaležnost ljudi zapisana že v nazivu, saj je to morda edini poklic, katerega izključno poslanstvo je delati v dobro ljudi. Biti zdravnik je samo po sebi največja nagrada.

Akcija Moj zdravnik je usmerjena na zdravnike v osnovnem zdravstvu. Izbrani zdravniki vselej prihajajo s podeželja, nikoli iz večjih mest. Zanimivo bi bilo vedeti, zakaj? Ali so zdravniki samo še na podeželju tisti pravi osebni zaupniki, ki celovito in predano skrbijo za svoje bolnike, medtem ko se v mestih zaradi večjih možnosti napotitve k specialistu skrb za bolnika porazdeli med več zdravnikov? Ali majhno okolje ponuja boljše možnosti, da se prebivalci organizirajo in potrudijo, da zmaga njihov zdravnik? Ali pa gre nemara tudi za razliko med prebivalci mest in podeželja, med katerimi so drugi bolj pripravljeni prepoznati zavzetost svojega zdravnika in so mu zanjo tudi hvaležni?

Kakorkoli, to ne zmanjšuje pomena izbora, ki ne poteka prav nič drugače kot številni drugi izbori v državi. Izbrani zdravniki zanesljivo spadajo med najbolj predane, saj ljudje ne bi glasovali za takšnega, ki se premalo posveča bolnikom. Za večino dobrih zdravnikov sicer velja, da so taki zaradi pravega razumevanja svojega poslanstva in ne zato, ker obstajajo takšni ali drugačni izbori, Vivina zasluga pa je, da za najboljše med njimi izve tudi splošna javnost in da vsi zdravniki že petnajst let spoznavajo, kakšen je po mnenju pacientov dober zdravnik.

Če se vrnem na začetek: ljudje so na zaupanje izbranim zdravnikom pravzaprav obsojeni, saj je težko živeti z mislijo, da bi njihov zdravnik utegnil zatajiti, ko ga bodo najbolj potrebovali. Zdravniki bi morali na to zaupanje svojih pacientov gledati skromno in kot na nekaj, kar jim je podeljeno vnaprej. Vsak dan morajo dokazovati, da si ga zaslužijo.


Irma Kuhar

Irma Kuhar dr. med. spec. psihiatrije, psihoterapevtka, kognitivno vedenjska terapevtka

Vsi Viva strokovnjaki