Zakaj v Sloveniji tkemo družbene mreže

Vesna Godina
Vesna Godina (Foto: Diana Anđelić)

Naložba za preživetje

Raziskava Mladina 2010 je poleg drugega pokazala, da je delež mladih v Sloveniji, ki dnevno uporabljajo splet, znatno večji kot pri njihovih evropskih vrstnikih. Zdi se, da to govori v prid tezi, da se mladi v Sloveniji oddaljujejo od družbenih modelov in praks prejšnjih generacij. Toda tak sklep je napačen. Resnica je prav nasprotna: to dejstvo potrjuje tradicionalno usmerjenost današnjih slovenskih mladih, po kateri se ne razlikujejo pomembno od prejšnjih generacij. Uporabljajo le drugačno prakso. Usmerjenost je enaka. Gre za usmerjenost v odnose.

Primerov za slovensko usmerjenost v odnose je brez števila. Omenimo zgolj tistega, ki ga poznate vsi: referendum o tem, ali naj bodo trgovine ob nedeljah odprte ali ne. Referendum je pokazal, da naj bi trgovine v Sloveniji ob nedeljah ostale zaprte. Za ta izid, tako presenetljiv in nezdružljiv z logiko, ki preveva ZDA – da je namreč treba vedno in povsod, kadar koli je le možno, zaslužiti kak dolar – se pozneje seveda ni nihče zmenil, saj so veliki nakupovalni centri in trgovine velikih mednarodnih verig ob nedeljah odprti. Toda to ne spremeni dejstva, da so se slovenski volivci in volivke na referendumu odločili za nasprotno možnost. Kaže samo na povsem napačen način uvajanja tujih, zahodnih rešitev v naše okolje. Toda to vprašanje bomo tokrat pustili ob strani. To, kar nas zanima, je namreč nekaj povsem drugega.

Zanima nas odgovor na vprašanje, zakaj so se Slovenci in Slovenke odločili, da naj bodo trgovine ob nedeljah zaprte. In kako je to povezano s tem, da slovenski mladi znatno več kot njihovi evropski vrstniki uporabljajo splet. Je to dvoje sploh kako povezano?

Usmerjenost v odnose

Odgovor na to vprašanje je pritrdilen. Mnenje Slovencev in Slovenk, da bi morale biti trgovine ob nedeljah zaprte, in dejstvo, da mladi v Sloveniji znatno več uporabljajo splet kot njihovi evropski vrstniki, sta povezana. Oba namreč udejanjata izjemno pomembno tradicionalno razsežnost slovenske kulture, namreč usmerjenost v odnose. Skozi zgodovino so naši predniki prakticirali celo vrsto kulturnih rešitev, ki so jim kot majhni in revni etnični skupini omogočile preživetje.

Ena od teh rešitev je usmerjenost v odnose. Gre za strategijo, po kateri je posameznikovo preživetje odvisno od vpetosti v mrežo družbenih odnosov, ki delujejo kot varovalka takrat in tam, ko posamezniku njegovo delo ne jamči preživetja. Naši predniki so živeli v specifičnih zgodovinskih razmerah, ki so vsem znane: bili so majhna etnična skupina, ki je bila pod nenehnim pritiskom germanizacije; večina se jih je preživljala s poljedelstvom na zemlji, ki je ni bilo veliko, niti ni bila prav kakovostna; in živeli so v vaseh. Ta dejstva so odločilno opredelila njihove preživitvene strategije. Preživetje v opisanih razmerah je namreč pomenilo tudi to, da posameznik ni mogel biti nikoli prepričan, ali bo od svojega dela lahko preživel. Zato si je bilo treba preživetje zagotavljati ne le z delom, temveč tudi z drugimi praksami.

Ena od najpomembnejših je bila izgrajena družbena mreža, torej to, da si bil v dobrih odnosih z drugimi posamezniki iz svoje skupnosti. Dobri odnosi so namreč posamezniku – ob hkratnem obstoju nekaterih drugih tradicionalnih vrednot in praks, denimo vrednote redistribucije, ki je zahtevala, naj tisti, ki ima več ali preveč, da tistemu, ki ima manj ali premalo, in vrednote egalitarnosti – zagotavljali, da bo lahko preživel, če bo ostal brez zadostnega pridelka. Preživeti mu bodo pomagali tisti, s katerimi je v dobrih odnosih. Tovrstna logika pomeni tudi, da so se dobri odnosi z drugimi pokazali za varnejšo naložbo v lastno preživetje kot delo.
Članek se nadaljuje »


Vesna Plevnik Vodušek

Vesna Plevnik Vodušek dr. med. spec. pediatrije

Boštjan Kersnič

Boštjan Kersnič dr. med. spec. nefrolog

Postavi vprašanje

Peter Topić

Peter Topić univ. dipl. soc. del., TAP, CSAT zasvojenost s seksualnostjo, seksualna anoreksija, druge nekemične zasvojenosti, čustveni incest

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki