Prijateljstvo v postmodernem času

Zoran Milivojević, psihoterapevt
Zoran Milivojević, psihoterapevt (Foto: Diana Anđelić)

Pamet in ljubezen sta osnovna razloga, zaradi katerih je človeška vrsta zavladala našemu planetu. Zaradi ljubezni in čustvenega povezovanja so se lahko ljudje združevali v trdno povezane skupine. Skupina je bila velika evolucijska prednost, saj je bilo v njej mogoče doseči vse, česar posameznik ni zmogel. En sam človek ni mogel ubiti mamuta ali si zgraditi domovanja, skupina pa je to zmogla. Sile, ki so povezovale skupino, so bile različne oblike ljubezni. Poleg ljubezni, ki je obstajala med ljudmi v sorodu, je bila pri tem nadvse pomembna ljubezen, ki ji pravimo prijateljstvo.

Prijateljstvo je zelo pomemben medčloveški odnos. Poleg partnerske ljubezni je to najtrdnejša čustvena vez, ki jo vzpostavimo z ljudmi, s katerimi nismo v sorodu. Prijateljstvo velja za osnovni odnos in model za širšo kategorijo odnosov, ki jim pravimo prijateljski odnosi. To pomeni, da za vzpostavitev prijateljskega odnosa ni nujno, da smo prijatelji, saj smo lahko v prijateljskem odnosu tudi z neznanci ali celo z ljudmi, ki jih sploh nismo spoznali v živo.

Prijateljstvo ne nastane na temelju nekakšnega "prijateljskega zaljubljanja" – to je odnos, ki se gradi in potrebuje čas, da se popolnoma razvije. Začnejo ga osebe, ki so se prepoznale kot dragocena bitja, to pa zahteva proces spoznavanja drugega v različnih situacijah. Na tej osnovi se oblikuje odnos vzajemnega sprejemanja in pripadnosti. Ko se prijateljstvo vzpostavi, obsega bližino, znotraj katere lahko obe strani sproščeno govorita o intimnih zadevah, pričakujeta prijateljevo dobronamernost in se zanašata, da prijatelj tistega, kar mu je bilo zaupano, ne bo povedal tretji osebi. Prijateljska ljubezen vodi do želje po druženju, skupnih dejavnostih, zabavi in skupnemu preživljanju časa.

Prijatelji so si zvesti in vdani. To ne pomeni zgolj tega, da zaupane skrivnosti ohranijo zase, pač pa tudi, da delujejo v prijateljevem interesu. To je najbolj razvidno na primeru solidarnosti: ko človek potrebuje pomoč, mu prijatelj pomaga, saj se zaveda, da bi se tudi sam utegnil znajti v položaju, v katerem bi potreboval pomoč. Zato je iskanje, dajanje in sprejemanje pomoči ena od pomembnih značilnosti prijateljstva. Tudi zato se prijateljske vezi tkejo med ljudmi s podobnim socialnim statusom. V primeru prevelike statusne razlike bo eden od prijateljev sčasoma začutil, da ga drugi v tem odnosu izkorišča. Neka raziskava, opravljena v ZDA, je pokazala, da dohodkovne razlike med prijatelji navadno ne presegajo 20 odstotkov. 

Beseda prijateljstvo izhaja iz glagola prijati, kar pomeni, da se v tem odnosu prijatelji počutijo prijetno. Tako je zato, ker imajo prijatelji večinoma podobne ali celo enake poglede na pomembna življenjska vprašanja, zaradi česar med njimi le redko prihaja do sporov o pomembnih vprašanjih. Prav zato se zdi, da ima ta medčloveška vez potencial za stabilnost in trajnost. Toda tako kot pri drugih odnosih tudi pri prijateljstvu velja, da ga je treba negovati in da prijateljev ne gre zanemarjati.
Članek se nadaljuje »


Veronika Podgoršek

dr. Veronika Podgoršek psihoterapevtka

Svetlana Novak

Svetlana Novak diplomirana medicinska sestra

Postavi vprašanje

Karin Sernec

asis. dr. Karin Sernec dr. med. psihiatrinja in psihoterapevtka

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki