Kako graditi mostove med različnimi pogledi

dr. Zdenka Čebašek-Travnik, spec. psihiatrije, Predsednica zdravniške zbornice Slovenije
dr. Zdenka Čebašek-Travnik, spec. psihiatrije, Predsednica zdravniške zbornice Slovenije (Foto: Grega Žunič)

Pišem z željo, da bi skupaj pogledali v prihodnost tudi na področju, ki ga imenujem funkcionalna medicina – ki ima v strokovni literaturi več izrazov, kot so integrativna, komplementarna, tradicionalna, alternativna ... medicina. S samim izrazom se ne bom ukvarjala, zajeti pa želim predvsem tiste oblike funkcionalne medicine, ki jo izvajajo zdravniki.

V začetku leta smo v zdravniških vrstah lahko slišali sporočila o sporu, ki se je razvnel ob pripravi 27. posveta Medicina, pravo in družba z naslovom Sodobni izzivi in dileme, ki bo konec tega meseca potekalo v Mariboru in na katerega sem bila kot predavateljica povabljena tudi sama s temo Ali in kako lahko zdravniška zbornica prispeva k povezovanju šolske in komplementarne medicine.

Tisti, ki redno spremljamo vsakoletno mariborsko posvetovanje, vemo, da se je tema funkcionalne medicine pojavila že večkrat in da v preteklosti to nikogar od organizatorjev ni motilo. Veliko udeležencev je pohvalilo ta korak, saj je bilo ravno mariborsko posvetovanje vsakokrat primer akademskega, spoštljivega in argumentiranega razpravljanja o tej tematiki, ki se v resnici dotika vsakega zdravnika. Če imamo vsaj približno predstavo o tem, koliko naših pacientov uporablja te metode, lahko ugotovimo, da se v svoji klinični praksi vsakodnevno srečujemo s tem pojavom. Žal pa teh informacij ne znamo dovolj uporabiti v dobro naših pacientov.

Vsakdo ima pravico zagovarjati in pojasnjevati svoj odnos do sveta, če pri tem ostaja spoštljiv in s svojim mnenjem ne žali tistih, katerih mnenje je drugačno. V ta okvir sodijo tudi razprave o uporabi različnih metod zdravljenja. Zdravniki pa moramo ob tem spoštovati še pravila znanosti in stroke ter zaveze Kodeksa zdravniške etike.

Znano je, da se številni pacienti iz zelo različnih razlogov v iskanju boljšega zdravja obračajo po pomoč tudi k zdravilcem, med katere pa – po predlogu novega zakona, ki ga pripravlja ministrstvo za zdravje – ne bomo več uvrščali zdravnikov. Koristno bi bilo razpravo o izhodiščih za zakon opraviti tudi v zdravniških vrstah in podati nanj argumentirane pripombe.

Sama v zvezi s tem vprašanjem nisem v konfliktu interesov, saj se nikoli nisem ukvarjala z nobeno od dopolnilnih metod zdravljenja. Sem pa, odkar sem predsednica Zdravniške zbornice Slovenije, v skladu s svojim predvolilnim programom, odprla vrata zbornice kolegom, ki se s temi metodami zdravljenja ukvarjajo ali se želijo o tej temi izobraževati.

Menim, da bi vsi zdravniki morali poznati teoretične osnove tradicionalnih metod zdravljenja – kar v kurikulumih številnih svetovno znanih medicinskih fakultet že izvajajo. Prav tako menim, da bi vsi klinično delujoči zdravniki morali biti usposobljeni, da s svojimi pacienti opravimo pogovor o drugačnih oblikah zdravljenja na neobsojajoč način, podobno kot naj bi se znali pogovoriti o rabi psihoaktivnih snovi. V kolikor tega ne naredimo, izgubimo pomemben del uporabnih informacij, še pomembneje pa je, da lahko izgubimo zaupanje pacientov. Če bodo ti na neustrezen način seznanjeni s konflikti med zdravniki (torej konflikti med nasprotniki in zagovorniki dopolnilnih metod zdravljenja), nam bodo glede dodatnih oblik zdravljenja zaupali še manj in bomo še teže prišli do pravih in resničnih informacij o tem.

Hkrati pa menim, da je prav, da dopolnilne metode zdravljenja uporabljajo za to usposobljeni zdravniki in tudi, da se nad njimi opravlja strokovni nadzor – podobno, kot imajo to urejeno v nekaterih sosednjih državah.

Zaključujem z željo, da bi tako na posvetu v Mariboru, ki bo 23. in 24. ta mesec, kot tudi sicer lahko ponovno odkrito in strpno spregovorili o teh vprašanjih.


Roman Paškulin

dr. Roman Paškulin dr. med. terapevt medicinske hipnoze


Postavi vprašanje

Peter Preskar

Peter Preskar dr. med. spec. oftalmolog

Vsi Viva strokovnjaki