Kakšno seme smo sejali ...

prim. Marko Demšar, dr. med.
prim. Marko Demšar, dr. med. (Foto: Jernej Prelac)

Uvodnik, Viva januar 2018, št. 290

Leto, ki je za nami, je bilo polno spominov na dogodke izpred 25 let. Četrt stoletja je primerno časovno obdobje, v katerem je mogoče razpoznati dobre in slabe strani dogajanja v mladi, pravkar rojeni državi, s katero smo usodno povezani in ki smo ji pomagali prebolevati otroške bolezni. Ne moremo pa se izogniti odgovornosti, da smo spregledovali znake resnejših bolezni, ki so do danes v naše družbeno tkivo poslale številne zasevke. Le-ti se razraščajo in jemljejo moč uresničevanja tistih želja in načrtov, ki smo jih zapisali na prapor našega osamosvajanja.

Težko bi trdil, da je za ugled države in položaj njenih državljanov kaj pomembnejšega od spoštovanja in uveljavljanja človeškega dostojanstva v vsakdanjem življenju. Kjer se izgubi tovrstno zavedanje, so škodljive posledice neizbežne.

Potem:
  • delovna razmerja skrivajo pasti nespoštovanja pravic zaposlenih,
  • pričakovanja o razumnem ravnanju pravne države ostajajo mnogokrat le dobre želje,
  • brez posledic za njihove tvorce so škodljive odločitve na področju bančništva, energetike ...,
  • pravica do pravočasnega zdravljenja se izgublja v nepotrebno dolgih čakalnih vrstah,
  • podcenjevanje medicinske stroke se kaže, ko se za vodenje visoko specializiranih zdravstvenih ustanov določijo osebe brez predhodnega poznavanja dejavnosti.

In ker politika ne izbira sredstev za doseganje svojih ciljev, pogosto skreganih s poštenjem, kot ga razume zdrava kmečka pamet, je odmik od napovedovanih družbenih sprememb toliko bolj boleč.

Žanjemo sedaj nekaj, česar nismo želeli in se ne bi smelo razrasti? Kje in kako smo zasejali prva škodljiva semena? Je bil to človeško neopravičljiv izbris 25.671 prebivalcev, hud etični zdrs, po katerem ne bo več ovir za samohotno ravnanje na drugih področjih? Je bila to ukinitev nekdanje Službe družbenega knjigovodstva, ki je bdela nad finančnim poslovanjem v državi, njeno izginotje pa je na široko odprlo vrata poslovnim nečednostim? Je ustvarjanje dobička edina vrednota, ki se ji mora podrediti vse ostalo?

Res je, da zastavljanje teh in podobnih vprašanj moti slavnostno vzdušje ob praznovanju dogodkov izpred 25 let. Toda revija Viva, ki ima ob svojem imenu zapisano, da je to revija za boljše (!) življenje, je skozi desetletja predstavljala tudi dogodke in ljudi, ki so s svojim delom in človeškimi vrednotami izstopali iz povprečja in vračali zaupanje v dobro. Eno najbolj razpoznavnih tovrstnih dejanj je akcija Moj zdravnik, ki letos teče že dvaindvajsetič in omogoča izbor zdravnikov, ki so si s svojim delom pridobili največ zaupanja. Ker je zdravstvo še posebej izpostavljeno kritični presoji, imajo zgledi na tem področju velik pomen. Njihova dodana vrednost pa je spoznanje, da je tudi v manj ugodnih razmerah možno etično ravnanje in predajanje svojemu poklicu.

Če bomo v tem in v naslednjih letih znali za setev – tako v korist vsakega posameznika kot skupnosti – izbirati zdrava semena, potem se za naslednje četrtstoletje lahko nadejamo, da bodo na njivi prebivalcev Slovenije zrasli le zdravi plodovi.

Viva, revija za boljše življenje, januar 2018, številka 290

Petra Može

Petra Može univ. dipl. soc. del.

Postavi vprašanje

Sonja Kapun

Sonja Kapun dr. med. spec. interne medicine

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki