Vivina akcija Moj zdravnik: Leta zorenja

prim. Marko Demšar, dr. med.
prim. Marko Demšar, dr. med. (Foto: Grega Žunič)

Imeti osemnajsti rojstni dan pomeni vstopiti v dobo zrelosti, pustiti za seboj mladostniške muhe in opustiti nekatere lahkomiselnosti. Polnoletnost naj bi človeku naložila več odgovornosti ter ga napeljala k razmisleku o tem, kako odslej skozi življenje in kako se umestiti v družbeno okolje.

Zgodba našega, vašega in Vivinega Mojega zdravnika je bila zasnovana pred osemnajstimi leti, torej naj bi z letošnjo prireditvijo dosegla polnoletnost. Toda ali tudi zanjo velja enako, kot za človeka?

Menim, da ne! Že prvi rojstni dan, prva izvedba akcije Moj zdravnik, je pokazala veliko mero zrelosti, ki se je ohranjala in se stopnjevala vse do danes. Iz leta v leto je več ljudi izkoristilo priložnost, da povedo, kaj cenijo pri svojem zdravniku. Že vse od začetka so sodelujoči svoje glasove utemeljevali prisrčno in mestoma naravnost ganljivo.

In kaj je bilo iz njih razbrati? Predvsem to, da je med nami veliko zdravnikov, ki so predani svojemu delu in katerih osebnostne lastnosti sodijo v vrh človeških vrednot. Da so najboljše, kar lahko ponudi zdravstvo. Čeprav so razpeti med odgovornostjo do ljudi in njihovimi pričakovanji, razpeti med objektivnimi možnostmi in – končno – tudi osebnimi stiskami, ki jih prinaša delo in ki se jim je nemogoče izogniti. Ob tem pa imajo dolžnost stopiti na prste birokraciji, ki jim jemlje čas, namenjen bolniku. Za tega je končno še najmanj pomembno, ali je njegov zdravnik v državni službi ali pa zasebnik s koncesijo. Oba sta del javnega zdravstva. Jarek med njima lahko koplje le nekdo, ki noče uvideti, da si ljudje želijo samo partnerja v skrbi za svoje zdravje – strokovno dobro podkovanega in človeško toplega. Takega najdejo tako v zdravstvenem domu kot v zasebni ordinaciji. To potrjuje tudi vsakoletni Vivin nabor uglednih zdravnikov.

Vsa ta leta izbiranje najbolj priljubljenega zdravnika ni bilo tekmovanje, marveč osvetlitev vezi med bolnikom in zdravnikom, odkrivanje vrednot, kot jih prepoznavajo ljudje, ki se v taki ali drugačni stiski zatečejo k svojemu zdravniku.

Do letos so bili izrazi zaupanja in hvaležnosti usmerjeni le na zdravnike primarne ravni. Letošnja pravila so v krog možnih izbrancev dodala še zdravnike dentalne medicine, novo mesto pa je namenjeno tudi zdravniku specialistu katere koli veje medicine, ki dela na sekundarni ali na terciarni ravni.

Kot spremljevalec vseh dosedanjih izborov lahko zatrdim, da so potekali pošteno in pregledno, zaupanje in priznanje svojemu osebnemu zdravniku pa je izrazilo na desettisoče ljudi.

In če se ob tej priložnosti vprašamo, kako naprej, bi dejal: naj se v prihodnosti menjajo vlade, naj se menjavajo ministri za zdravje, akcija Moj zdravnik pa naj taka, kot je, ostane!


Uvodnik: Viva, revija za boljše življenje, april 2014
Petra Može

Petra Može univ. dipl. soc. del.

Postavi vprašanje

Zarja Đotišini

Zarja Đotišini indijska astrologija

Bogdan Ambrožič

dr. Bogdan Ambrožič dr. med. spec. ortopedije

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki