Pretirana vljudnost

Zoran Milivojević
Zoran Milivojević (Foto: Diana Anđelić)

Matejina zgodba
Mateja je ženska v srednjih tridesetih letih, ki je na psihoterapijo prišla zato, ker je hotela razumeti, zakaj se počuti mučno vsakič, ko se mora postaviti zase. Mateja se dobro sporazumeva z osebami, ki jih dobro pozna, težave pa ima z ljudmi, ki jih ne pozna dovolj dobro ali pa je do njih zadržana. Na delovnem mestuima težave z neiskrenim, dvoličnim in zahrbtnim sodelavcem, ki z njo nenehno tekmuje, včasih pa si celo dovoli izgubiti živce in nad njo povzdigne glas. Mateja se mu ne zoperstavi, saj pred tem čuti nerazložljiv strah. Tako se vsakič umakne, on pa si posledično dovoljuje čedalje več. V podobnem odnosu je s sebičnim sosedom iz bloka, ki je brezobziren, vsakič, ko ni po njegovem, glasno protestira, sam pa se ne drži pravil, ki jih vsiljuje drugim. Ker se Mateja pogosto znajde v podobnih situacijah, naj gre za neprijazno prodajalko ali daljnega sorodnika, se po takšnih dogodkih počuti slabo, predvsem pa je jezna nase, ker se jim ni postavila po robu in jim postavila meje.

Ko pogledamo, kako se Mateja vede ob takih priložnostih, vidimo, da jih skuša rešiti umirjeno, razumevajoče in strpno. Toda njen vljudni pristop jo vodi v poraz, kajti na koncu vedno tako zelo popusti, da ogrozilastne interese in želje. Po vsakem takem dogodku še dolge ure premleva, kako bi se morala odzvati, in se jezi nase, ker ji ni prišlo na misel, da bi povedala kaj drugega.

Odkrivanje, kaj je skupnega njenim odzivom, nas pripelje do vedenjskega vzorca: Mateja se izogiba vstopanju v konflikte z ljudmi, s katerimi si ni blizu. Eno od glavnih načel, na katerih temelji psihoterapija, je v tem, da je človeško vedênje – naj je še tako iracionalno– vedno logično, le da je včasih to logiko težko odkriti. Izkazalo se je, da se Mateja konfliktom z neznanimi ljudmi izogiba zato, ker bi se v tem primeru počutila še bolj mučno, kot če se konfliktu izogne. Med odgovarjanjem na vrsto vprašanj o tem, kaj bi se utegnilo zgoditi, če se konfliktu ne bi izognila (kako bi se odzvali drugi, kako bi se počutila, kaj bi si mislila o sebi …), se izkristalizira njena logika. Zanjo je konflikt v resnici izraz primitivizma; z vstopom v konflikt bi pokazala, da je tudi sama nevljudna. Zato je vse konflikte poskušala rešiti mirno in vljudno, kadar pa ji druga stran tega ni dovoljevala, se je preprosto umaknila. Zanjo je bilo huje to, da bi se zdela nevljudna, kot če bi doživela poraz. Čeprav je takšne situacije doživljala kot potrditev svoje "aristokratske" drže in dokaz, da so drugi primitivni in nekulturni, je kljub temu dojela, da preveč popuščanja zanjo preprosto ni dobro. Njena diagnoza se je glasila: "pretirana vljudnost".

Mnogi starši svojim otrokom privzgajajo, naj se držijo določenih pravil, naj bodo vljudni in obzirni do drugih. Takšna vzgoja je seveda povsem primerna in zaželena. Toda v odraslem življenju nastopijo situacije, ko ta pravila ne delujejo. Kaj lahko naredi lepo vzgojena oseba v družbi nevzgojenih? V takem okolju se zdi nenormalna, odklonska in je predmet posmeha. Tudi zato je bil v primeru Mateje terapevtski cilj to, da privzame nove oblike vedênja, ki bodo zanjo sprejemljive in obenem dovolj učinkovite, da bo lahko vstopala v konflikte z ljudmi, ki ji niso blizu.

Matejo je presenetilo odkritje, da je mogoče "kričati"tudi vljudno. Spoznala je razliko med izražanjem prezira in izražanjem jeze. Menila je, da vstop v konflikt pomeni, da se ljudje "skregajo" – in da to vodi v prekinitev odnosa. Prepričana je bila, da je vzajemna zavrnitev nevljudna in primitivna, zato ni hotela, da bi jo kdo zavrnil, kaj šele, da bi sama koga zavrnila. Ko je dojela, da jeza ne pomeni zavrnitve,ampak samo odločno zahtevo, naj drugi spremeni svoje nesprejemljivo obnašanje, se ji je izražanje jeze zazdelo sprejemljivo. Po tem spoznanju je lahko začela vaditi, kako drugim postaviti mejo: odločno, vendar vljudno.

Peter Topić

Peter Topić univ. dipl. soc. del., TAP, CSAT zasvojenost s seksualnostjo, seksualna anoreksija, druge nekemične zasvojenosti, čustveni incest

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki