Preprečite bolečine v hrbtenici

Glavni vzroki za bolečine v hrbtenici so okvara diska in degenerativne spremembe na pripadajočih sklepi.
Glavni vzroki za bolečine v hrbtenici so okvara diska in degenerativne spremembe na pripadajočih sklepi. (Foto: Shutterstock)

Testirajte moč svoje hrbtenice

Glavni vzroki za bolečine v križu in v hrbtenici so okvara diska in degenerativne spremembe na pripadajočih sklepih. Do okvare diska prej ali slej pride pri tako rekoč vsakem človeku, kdaj se to zgodi, pa je odvisno od njegove konstrukcije in dela, ki ga opravlja. Pokaže se v blažji ali težji obliki, v klinično vidnem ali nevidnem obsegu. Čeprav do degeneracije pride pri vsakem človeku, pa obstajajo še nekateri notranji in zunanji vplivi, ki vplivajo na ta pojav. Z opustitvijo nepravilne obremenitve hrbtenice in s krepitvijo mišic lahko hrbtenico pravilno obremenimo ter tako poskrbimo za njeno zaščito in zdravje.

Dandanes se preventivna in socialna medicina v razvitem svetu ukvarja z epidemičnimi obolenji, ki so posledica visoke življenjske ravni in dolgega življenja. K tem obolenjem prištevamo sladkorno bolezen, srčna obolenja, tumorje in degenerativna obolenja gibalnega aparata. Sem spadajo še čezmerna teža, a tudi ukrepi za ohranjanje vitalnosti in telesne pripravljenosti. Preučevanje epidemiologije hrbteničnih obolenj nam da tudi smernice za zaščito in zdravljenje obolelega diska.

Bolečine v hrbtenici doletijo skoraj vsakega

Degenerativna obolenja hrbtenice so čedalje pogostejši vzrok odsotnosti z dela in prezgodnje invalidnosti. Večina avtorjev se strinja, da so redki ljudje, ki jih ne bi vsaj enkrat v življenju bolelo v hrbtenici, zlasti v križu. Pri tem so moški in ženske zastopani v približno enaki meri. Kakih 70 odstotkov delovno aktivnih bolnikov, starih med 30. in 50. let, ima težjo obliko obolenja diskov, zlasti v križu. Pri moških se to največkrat zgodi med 40. in 50. letom, pri ženskah pa težave nastopijo nekoliko pozneje, med 45. in 55. letom.

Preventivni ukrepi

Razdelimo jih lahko v dve skupini:
  • opustitev nepravilne obremenitve hrbtenice,
  • s krepitvijo mišic doseči pravilno obremenitev hrbtenice.
Zdravo in močno mišičje omogoči, da se telo zoperstavi dnevnim naporom. Udobno življenje je vzrok za zmanjšano telesno dejavnost ter nezadostno telesno vadbo. Na drugi strani pa zaposleni v službi pogosto enostransko obremenjuje telo, tudi mišice. Pri tem se ne ozirajo na znano dejstvo, da je treba vse mišičje razvijati in obremenjevati enakomerno. Tako pride do utrujenosti in bolečin, telo pa ni kos večjim naporom. Sodobni življenjski slog ima nekatere prednosti, pa tudi nevarnosti.

Človek živi na zemlji več kot sto tisoč let. Njegovo življenje se je v zadnjih stoletjih pomembno spremenilo. Če je nekoč vse življenje opravljal težko fizično delo, to zdaj opravljajo stroji. Razvite države so tako rekoč že zmagale nad infekcijskimi obolenji, kot sta tuberkuloza in otroška paraliza (izjema je aids), sočasno pa napredek in daljša življenjska doba prinašata vse pogostejša degenerativna obolenja. Velik del tovrstnih primerov je posledica premajhne telesne dejavnosti. Domnevamo, da je v razvitih državah vsak drugi prebivalec telesno nezadostno treniran. Posledice tega so tudi bolečine v hrbtenici, zlasti v križu.
Članek se nadaljuje »