Intervju: Predsednik države dr. Danilo Türk, častni pokrovitelj akcije Moj zdravnik 2011

predsednik države dr. Danilo Türk
predsednik države dr. Danilo Türk (Foto: Diana Anđelić)

Zaupam slovenskim zdravnikom

"Zdravstveni sistem in njegova urejenost je eno od ključnih področij, ki človeku zagotavlja varno ter zdravo življenje in tudi potrebno brezskrbnost. Občutek, da ima vsak posameznik v primeru bolezni dostop do zdravnika, je neprecenljiv in obenem najzanesljivejši občutek zaupanja v državo ter njen sistem," poudarja predsednik države dr. Danilo Türk, ki zdravstvu in urejanju razmer na tem občutljivem področju že od začetka mandata namenja veliko pozornost. Ves čas tudi javno poudarja nujnost skrbi za zdravje in je pokrovitelj vrste akcij, med drugim tudi Vivinega izbora Moj zdravnik.

Razmere v zdravstvu že dolgo niso rožnate: denarja kronično primanjkuje, kadrovske in organizacijske rešitve so marsikje zastarele in neučinkovite, zdravnikov je premalo … Kakšna je vaša ocena – ali je slovenski zdravstveni sistem dober ali slab? Kakšno diagnozo bi mu dali, če bi bili zdravnik?
Tako kot na vseh drugih področjih, so tudi na tem ocene dokaj pavšalne in včasih pretirano populistične. Ko človek resno zboli, je tudi resno obravnavan. Največkrat se zatika pri dostopnosti zdravstvenih storitev, vendar bi lahko z boljšo organizacijo, preglednostjo in razporejenostjo zdravstvenih zmogljivosti, ambulant in tudi z boljšo organizacijo v bolnišnicah odpravili tudi to pomanjkljivost. Opažamo, na primer, da so čakalne vrste za isto storitev zelo različne od bolnišnice do bolnišnice. Tudi razporejenost bolnišnic je zelo neenakomerna. Vse to bi bilo mogoče urediti z boljšo organizacijo in ustrezno razporeditvijo bolnišnic in zdravstvenih domov.

"Če bi ostali vkopani v sistemskih rešitvah iz preteklosti, bi prej ali slej prišlo do zloma," organizacijske in finančne reforme utemeljuje minister za zdravje. Se strinjate?
Podpiram predvsem rešitve, ki jih lahko uresničimo brez posebnih dodatnih finančnih in kadrovskih virov. Te so povezane z integralno mrežo dežurnih mest, z organizacijo referenčnih ambulant, z ureditvijo čakalnih seznamov, z boljšo izkoriščenostjo obstoječih diagnostičnih naprav in z vrsto drugih praktičnih ukrepov, ki so povezani tudi s preventivo in ozaveščenostjo o odgovornosti za lastno zdravje.

Nasprotovanj spremembam je in bo veliko. Napoved združevanja porodnišnic je denimo v lokalnih skupnostih hipoma sprožila val protestov. V Posavju, Zasavju in na Gorenjskem so oblikovali civilne iniciative in zbirajo podpise proti ukinjanju tamkajšnjih porodnišnic.
Mnenjem civilnih iniciativ je vsekakor treba prisluhniti in jih tudi v določeni meri upoštevati pri sprejemanju odločitev, vendar nikakor ne mimo strokovnih utemeljitev, ki zagotavljajo večjo varnost in zanesljivost delovanja zdravstvenega sistema kot celote, pa tudi posamičnih delov sistema, kot so na primer porodnišnice. Prebral sem veliko člankov in mnenj o tej problematiki, tudi o vprašanjih, ki so povezana s porodnišnicami, vendar moram priznati, da so bila strokovna mnenja, zlasti tista, ki govorijo o obsegu opravljenega dela konkretnega porodničarja, ko se sreča z zahtevnimi porodi, zelo prepričljiva. Tudi mnenja v zvezi z organizacijo štiriindvajseturnega delovnega dne in s preskrbo z določenimi nujnimi sredstvi, ki so potrebna, kadar se stvari zapletejo, so zelo pomembna in jih je pri organizaciji tovrstnega dela vsekakor treba upoštevati. Menim pa, da razprava ni bila dovolj tenkočutna, da se strokovnjaki niso dovolj pogovarjali ter analizirali vseh okoliščin in mnenj, ki so jih podale civilne iniciative. Ker razprava o porodnišnicah in njihovi organizaciji še poteka, predlagam, naj skrbno pretehtajo vse argumente in sprejmejo odločitve, ki bodo dobre ali celo boljše od dosedanjih.
Članek se nadaljuje »


Katja Arko Kampuš

Katja Arko Kampuš dr.dent.med. spec. ortodont

Postavi vprašanje

Jurica Ferenčina

Jurica Ferenčina dr. med. spec. družinske medicine

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki