Doc. dr. Tadeja Jere Lazanski: Kaj so napovedali Maji?

Tadeja Jere Lazanski, doktorica znanosti s področja informacijskih sistemov
Tadeja Jere Lazanski, doktorica znanosti s področja informacijskih sistemov (Foto: Grega Žunič)

Intervju: Tadeja Jere Lazanski, doktorica znanosti s področja informacijskih sistemov

Doc. dr. Tadeja Jere Lazanski, prodekanja Fakultete za turistične študije Univerze na Primorskem, o sebi pravi, da je sistemka. Na življenje gleda kot na sistem, ta pogled pa vodi tudi njeno mišljenje, da je vse neločljivo povezano. Sistemsko se prepletata tudi njeno znanstveno delovanje, pri katerem preučuje teorije sistemov, in osebno življenje. Študija Evolucija zavesti pri starih Majih in sodobni miselni sistemi ji je prinesla pomembno priznanje za znanstveno odličnost na 9. mednarodni znanstveni konferenci CASYS '09, simpoziju Darwin 2009 – evolucija živih sistemov, družbe, zavesti in anticipativnega obnašanja.

Pravi, da so Maji, ki jih je opredelila kot predhodnike znanstvenega sistemskega mišljenja, zapisali pot zavesti, ki se je njena družina in tudi ona sama zavedata že nekaj let. Pred nami je obdobje zavestnega soustvarjanja, harmonije in zavedanja o tem, da je vse neločljivo povezano.

Pravite, da ste sistemka, kaj so temelji sistemskega mišljenja?
Sistemsko mišljenje je način razmišljanja, pri katerem posameznik vidi celoto in ne le delčka sistema. To je čudovito. Pri tem imam v mislih celoto, ki jasno kaže, da je bistvo očem nevidno. Ne obsoja, kaj je dobro ali slabo, temno in svetlo, saj je vse le del celote. Sistemsko mišljenje je naravno in zdravo mišljenje. Temelj sistemskega mišljenja je narava, vesolje. Sistemsko mišljenje vedno vidi celotno sliko, ne le enega dogodka, temveč tudi vzorce in strukture med njimi. Vse delčke povezuje in jih sestavlja v celoto – sistem. V resnici smo vsi sistem ali del sistema: tako je denimo človek, enako kot rastline in živali, biološki sistem – in takih sistemov je nešteto. Vsi sistemi pa vedno stremijo k ravnovesju. Vsega tega so se zavedali že Feničani, Egipčani, stari Grki ter Kitajci in tudi Maji. Drugačno temu mišljenju je analitično mišljenje, ki se je pojavilo z Newtonovim razvojem znanosti. Analitično mišljenje deli ter se zadovolji le z vzrokom in posledico; tako skuša razumeti vse pojave. Tako je bilo, dokler ni znanost delila tako daleč, da smo prišli do atoma ter v zadnjem obdobju do nanodelcev, nanotehnologije. Prišli smo do energije, ki smo jo spojili s kozmosom.

Bi lahko rekli, da se ta starodavna znanja počasi vračajo v življenje sodobnega zahodnega človeka?
Stara ljudstva so živela v harmoniji z naravo, jo opazovala ter tem opažanjem dodajala svoja spoznanja o človeku, okolju in vesolju. Skušala so razumeti človeka, njegove misli, besede in dejanja. Vse to je še vedno prisotno v vzhodnih filozofijah in modrosti, medtem, ko se je Zahod usmeril v znanost in znanstveno raziskovanje. Ker je vse pogojeno z razvojem zavesti, zavest pa je evolucijski sistem, vse bolj prihaja do ravnovesja, kar danes vidimo v prepletanju znanja ter modrosti Zahoda in Vzhoda.

Zakaj smo ta znanja v zahodnem svetu pozabili?
Pravzaprav jih nismo pozabili – podvrženi smo bili evoluciji zavesti, ki se je v nekem obdobju izražala kot analitični pojav v družbi. Sistemska znanja so del kolektivne zavesti človeštva, saj pomenijo človekovo osvoboditev od zunanjih vplivov. Če bi se jih zavedali, ne bi bilo sužnjelastništva, fevdalizma in drugih sistemov, ki so držali ljudi v strahu in pokorščini vladajoči manjšini; ta je stara znanja uporabila za uporabo moči – vojne, revolucije, razvoj industrije –, večino pa predstavljala kot šibkejšo od manjšine. Tisti, ki so se v zgodovini zavedali celovitosti in povezanosti z naravo, so bili bodisi vodje, ki so imeli moč in so jo izrabljali za svoje namene, bodisi mučeniki, žrtve, obsojenci. In ti so za vladajočo manjšino pomenili nevarnost. Od tod strah, ki je v kolektivni zavesti ljudi povzročil, da so odgovore na svoja vprašanja iskali zunaj sebe. Tistega, česar niso razumeli, so se bali, odgovore pa iskali v več božanstvih ali enem bogu. Evolucija zavesti nas je pripeljala do točke, ko lahko rečemo, da obdobje etike, v katerem živimo po majevskem koledarju, prinaša razkritja vseh manipulacij in dogodkov, ki so neskladni z naravno etiko.
Članek se nadaljuje »