Vanja Hrovat: Z zavarovanjem se lahko izognete čakalnim dobam


V Generaliju imamo jasno poslanstvo – stati ob strani svojim zavarovancem kot vseživljenjski partner. Zato svojo vlogo vidimo tudi v informiranju in izobraževanju ljudi, predvsem o zdravem življenjskem slogu.
V Generaliju imamo jasno poslanstvo – stati ob strani svojim zavarovancem kot vseživljenjski partner. Zato svojo vlogo vidimo tudi v informiranju in izobraževanju ljudi, predvsem o zdravem življenjskem slogu. (Foto: Tina Rajmukić)

Zanimanje za dodatno zdravstveno zavarovanje Specialisti z asistenco vztrajno narašča tudi med podjetji, pravi Vanja Hrovat, predsednica uprave Generali zavarovalnice. To zavarovanje med drugim zagotavlja hiter dostop do specialistov, fizioterapije in operacij.

Virus SARS-CoV-2 in bolezen, ki jo povzroča, sta še dodatno otežila dostop do zdravnikov in specialistov. Vaša zavarovalnica je že pred pojavom virusa uspešno prepoznala težavo na tem področju. Kako ste se temu prilagodili in kako pomagate skrajševati čakalne dobe?
Preden odgovorim na vaše vprašanje, bi se rada zahvalila vsem zdravnikom in zdravstvenim delavcem, ki so med epidemijo v izrednih razmerah skrbeli za obolele. V zahvalo smo v Generaliju zanje in tudi za vse zaposlene v domovih za starejše občane, farmacevte ter delavce civilne zaščite ustanovili poseben sklad, iz katerega lahko, če zbolijo za koronavirusom, prejmejo finančno pomoč.
Seveda pa smo se na spremenjene razmere hitro odzvali tudi s prilagoditvijo storitev, saj smo želeli zavarovancem ponuditi najboljšo oporo in varnost. Razvili smo kar nekaj novih produktov, ki krijejo okužbo z novim koronavirusom. Z digitalizacijo smo omogočili lažjo komunikacijo in poslovanje z zavarovalnico. Med drugim zavarovancem ponujamo sklepanje zavarovanj po spletu, tudi življenjskih, enostavno spletno plačilo položnic in še mnoge druge storitve, ki poenostavljajo poslovanje.
Za zelo dobrodošlo rešitev se je izkazala možnost videoposveta z zdravnikom, ki ga zagotavljamo v okviru dodatnega zdravstvenega zavarovanja Specialisti z asistenco.

So pa dolge čakalne dobe že pred pojavom krize vplivale na povečanje povpraševanja po dodatnih zavarovanjih, kot je zavarovanje Specialisti z asistenco, kajne?
Res je. S tem zavarovanjem zagotavljamo hiter dostop do specialistov, fizioterapije in operacij, ki zavarovancu v primeru bolezni ali nezgode omogoča hitro postavitev diagnoze in začetek zdravljenja. Zavarovanje vključuje tudi asistenčne storitve in organizacijo storitev prek asistenčnega centra Asistenca zdravje. Specialisti z asistenco ponujajo tudi nova, sodobna kritja, ki zavarovancem še dodatno omogočajo celostno zdravstveno oskrbo in obravnavo ob težkih dogodkih v življenju. To so hitra psihološka pomoč, priprava načrta zdravljenja po poškodbi, pridobitev drugega mnenja (tudi za družinske člane zavarovanca), strokovni posvet z zdravnikom po telefonu in kritje zdravil ob izvedbi specialistične obravnave. Zavarovanci z večjim obsegom kritij pa imajo na voljo še fizioterapevtske storitve, zdravila in operativne posege.
Bi pa ob tem opozorila, da je naša zavarovalnica del skupine Generali, ki deluje na globalnem trgu, zato poznamo veliko dobrih praks razvoja zdravstvenih zavarovanj in storitev. Tudi v Sloveniji bomo nadaljevali razvijanje dodatnih zdravstvenih zavarovanj, seveda na zasebni ravni, ki ne vstopa v javni sistem.

Koliko ljudi se je že posebej zavarovalo za primere, ko bi potrebovali hiter pregled pri specialistu, pa bi prek obveznega in dopolnilnega zavarovanja nanj predolgo čakali?
V zavarovalnici Generali imamo približno 40 tisoč zavarovanih oseb, ki imajo sklenjeno eno od naših dodatnih zdravstvenih zavarovanj. Od tega jih ima več kot 23 tisoč sklenjeno zavarovanje Specialisti z asistenco. Z našim zavarovanjem se tako izognejo dolgim čakalnim dobam, saj zavarovancem omogočamo zelo kakovostne in hitre zdravstvene storitve pri zasebnih pogodbenih izvajalcih. S hitro diagnozo ter ustreznim zdravljenjem zavarovanec zaščiti svojo socialno in finančno varnost ter varnost svoje družine oziroma svojih najbližjih.
Smo pa zaznali, da se tudi podjetja vse bolj zanimajo za tovrstno zavarovanje. Vse pogosteje se namreč srečujejo z daljšimi odsotnostmi zaposlenih zaradi nezgode ali bolezni, ki so posledica daljših čakalnih dob v javnem zdravstvenem sistemu. S kolektivno različico zavarovanja Specialisti z asistenco podjetja svojim zaposlenim omogočajo hitrejšo pot do specialističnih pregledov in diagnostičnih preiskav, hitrejšo pot do diagnoze in posledično hitrejši začetek zdravljenja. To pa pomeni hitrejšo vrnitev na delo, manj trajnih posledic za zdravje zaposlenega in krajše bolniške odsotnosti.

Koliko pregledov so vaši zavarovanci po tej poti opravili v zadnjem letu?
Iz zavarovanja Specialisti z asistenco smo v letu 2019 organizirali in odobrili več kot 4.500 specialističnih pregledov v zasebnem zdrav- stvenem sistemu. Največ primerov je zaradi ortopedskih težav, ki so tudi povezane z dolgimi čakalnimi dobami v javnem zdravstvenem sistemu. Veliko primerov je tudi s področja dermatologije in kardiologije. Iz zavarovanja Specialisti z asistenco je odobrenih največ storitev specialističnih pregledov in diagnostike (denimo magnetna resonanca, ultrazvok, rentgen), ki našim zavarovancem omogočajo, da pridejo hitro do diagnoze in se začnejo ustrezno zdraviti, pri čemer je tudi odsotnost z dela krajša. Smo pa nadvse ponosni in veseli, da so zavarovanci z našim delom zadovoljni in da so naše storitve ocenili z najvišjimi ocenami.

Koliko zavarovanca na mesec stane takšno zavarovanje?
Najprej bi poudarila, da ponujamo tako individualno kot kolektivno sklenitev zavarovanja. Na izbiro so trije paketi z zavarovalnimi vsotami do dva tisoč, tri tisoč in do deset tisoč evrov. Je pa cena zavarovanja odvisna od starosti zavarovanca. Kot primer lahko navedem 35-letnika, ki bi plačal 7,56 evra za mali paket in 13,99 evra za veliki.

Kaj pričakujete na področju tovrstnih zavarovanj v prihodnje?
Še bomo aktivno razvijali zdravstvena zavarovanja, ki jih zavarovanci potrebujejo. Kot zanimive vidimo kolektivne oblike zavarovanj, kjer se tovrstna zavarovanja ponujajo podjetjem. V prihodnje načrtujemo uvedbo novih kritij, ki bodo strankam omogočila hitrejši in kakovostnejši dostop do zdravstvenih storitev in zdravstveno oskrbo na daljavo, ter nadgradnjo asistenčnih storitev in digitalnih rešitev, ki bodo omogočile lažjo komunikacijo med izvajalci zdravstvenih storitev in zavarovanci.

Kje še vidite prostor za zavarovalnice, da bi pripomogle k izboljšanju razmer v zdravstvu?
Premalokrat poudarimo, da sta za izboljšanje razmer v zdravstvu pomembna tudi skrb za zdrav življenjski slog in ozaveščanje prebivalstva, naj poskrbijo za svoje zdravje in za pravočasne preventivne ukrepe za ohranjanje zdravja ter s tem preprečijo nastanek bolezni. V Generaliju imamo jasno poslanstvo – stati ob strani svojim zavarovancem kot vseživljenjski partner. Zato svojo vlogo vidimo tudi v informiranju in izobraževanju ljudi, predvsem o zdravem življenjskem slogu. Tudi zato smo razvili pobudo »Najboljše zavarovanje je tvoje ravnanje«, v okviru katere s strokovnimi nasveti in ozaveščanjem preprečujemo, da bi se neljubi dogodki in nezgode v življenju sploh zgodili. Pobuda je bila odlično sprejeta, odziv uporabnikov na predstavljene vsebine, spletne dogodke in predavanja, webinarje ter nasvete pa potrjuje, da so tovrstne pobude potrebne.
Sama sem zagovornica miselnosti, da mora podjetje svoje poslanstvo najprej živeti navznoter. Zato zelo aktivno podpiramo zdrav življenjski slog zaposlenih, razvili smo številne interne projekte, s katerimi spodbujamo zaposlene k zdravemu življenju, tako med delovnim časom kot zunaj njega. Zaposleni so povezani v športnem društvu, udeležujejo se športnih dogodkov, na voljo imamo sveže sadje, kratke dnevne telovadbe, izobraževanja o boleznih in preventivi ter sofinanciranje različnih zdravstvenih pregledov. Zagovarjamo in izvajamo tudi vse smernice, ki jih predpisuje certifikat Družini prijazno podjetje.
K zdravemu življenjskemu slogu pa spodbujamo tudi zavarovance – prek preventivnega programa Migimigi. Glavni namen programa Migimigi je, da spodbuja k zdravemu življenju, h gibanju, zdravemu prehranjevanju, sproščanju, druženju in učenju, vse to pa vpliva na zdravje in boljše počutje posameznikov.

Prej AS (17 let) in zdaj Generali ste že vrsto let pokrovitelji akcije Moj zdravnik. Zakaj menite, da so takšne akcije pomembne in zakaj ohranjate sodelovanje?
V Generaliju smo, tako kot pred tem že v Adriatic Slovenici, s katero smo se v začetku leta 2020 združili, prepoznali srčnost in pomembnost projekta Moj zdravnik, zato je bila nadaljnja podpora tako pomembne vseslovenske akcije samoumevna.
Zdravje je naša največja vrednota, kar smo vsi občutili tudi med zadnjo epidemijo. Šele ko zbolimo, se zavemo, kako pomembno je. In ko zbolimo, so seveda zdravniki prvi, s katerimi se srečamo. V takšnih trenutkih potrebujemo razumljivo razlago, prijazen nasmeh in besedo, razumevanje, ki nam olajša že tako težek položaj. Zdravniki in zdravnice se pri vsem delu trudijo, da nam poleg strokovne obravnave zagotovijo tudi vse našteto. Zato je prav, da obstajajo akcije, ki se poklonijo delu zdravnikov, in v Generaliju bomo tovrstnim projektom z veseljem stali ob strani tudi v prihodnje.

Boštjan Kersnič

Boštjan Kersnič dr. med. spec. nefrolog

Pavle Košorok

prof. dr. Pavle Košorok dr. med. spec. kolorektalne medicine

Postavi vprašanje

Karin Sernec

asis. dr. Karin Sernec dr. med. psihiatrinja in psihoterapevtka

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki