Ne javno ali zasebno, zdravstvo je dobro ali pa ni

Gabrijel Škof, predsednik uprave zavarovalnice Adriatic Slovenica
Gabrijel Škof, predsednik uprave zavarovalnice Adriatic Slovenica (Foto: Aleš Beno)

V dobrem zdravstvu je popolnoma vseeno, ali je javno ali zasebno, saj je nam, pacientom, pomemno le, da je učinkovito, poudarja Gabrijel Škof, predsednik uprave zavarovalnice Adriatic Slovenica, s katerim smo se pogovarjali ob koncu akcije Moj zdravnik 2019.

Lani ste dobili nove lastnike, skupino Generali, izboljšana je bila bonitetna ocena. Kako je to vplivalo na poslovanje?
Ves čas smo delali v skladu z našo strategijo, ki se izteče leta 2022, in dosegli za lani postavljene cilje. Novi lastnik je bil že v fazi vrednotenja podjetja s to strategijo seznanjen in jo je tudi potrdil, ker meni, da je začrtana smer prava. Bonitetna ocena, ki se je iz BBB– spremenila v BBB+, je za AS še eno priznanje, da dobro delamo, je kazalnik stabilnosti in napredka v poslovanju.

V katerem segmentu zavarovanj je AS najbolj prodoren?
Lani smo izboljšali kar nekaj produktov in uvedli tudi nove. V dveh segmentih smo posebej zadovoljni z doseženimi rezultati – to sta Moj življenjski kasko in zdravstveno zavarovanje Specialisti. Gre za razmeroma mlada produkta, ki pa smo ju že osvežili in nadgradili glede na potrebe zavarovancev.

Kakšen pa je dober zavarovalniški produkt?
To je uravnotežen produkt, ki je dober za oba, zavarovanca in zavarovalnico. Če je dober samo za eno stran, je z njim nekaj narobe. Dober zavarovalniški produkt ne ponuja le varnosti, temveč tudi pomoč, asistenco, ko jo potrebuje zavarovanec. Samo pomislite, kako smo včasih v zadregi, ko ne vemo, kam bi peljali avtomobil na popravilo, ko pa imamo v roki napotnico za specialistični pregled in ne vemo, na koga bi se obrnili, je zadeva toliko resnejša.

V zavarovalnici imamo strokovno znanje in smo vpeti v vsakodnevno delovanje zdravstvenih ustanov, tako javnih kot zasebnih izvajalcev, zato vemo, da so pri zadnjih čakalne dobe krajše. Skozi naše asistenčne storitve v okviru zavarovanja Specialisti zato strankam lahko ponudimo čakalne dobe, ki so precej krajše od tistih v javnem zdravstvu. Zavarovalnica AS zagotavlja kakršenkoli specialistični zdravstveni pregled v okviru kritja produkta Specialisti najpozneje v desetih dneh, kar je z nekaterimi storitvami v javnem sektorju popolnoma neprimerljivo.

Kakšni so trendi na področju osebnih zavarovanj v regiji?
Stranke vse bolj pričakujejo zavarovalne storitve in produkte, ki so ukrojeni po njihovih potrebah in se razlikujejo glede na življenjsko obdobje. Na različna življenjska obdobja se mi odzivamo v okviru posameznih produktov, kot je na primer Moj življenjski kasko, ki se prilagaja različnim življenjskim obdobjem, seveda v sodelovanju z našim zavarovalnim zastopnikom. Kritje se lahko razširi tako na otroke do 21. leta starosti, predvsem s področja zdravstvenih tveganj, kot na starše sklenitelja zavarovanja, denimo za drugo zdravniško mnenje, ki je ena od možnosti v tem produktu.

Na drugi strani se potrebam posameznika prilagajamo na primer s produktom Specialisti, ki smo ga razvili, ko so začele nastajati tako dolge čakalne dobe, in ki se zelo dobro prodaja, saj se bližamo sklenjenim 40 tisoč zavarovalnim policam. Tudi naš program Migimigi je odziv na potrebe ljudi, pa tudi prevladujoče trende v razvitejšem delu sveta.

AS je tretji največji ponudnik dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pri nas, vodilni pa ste pri zavarovanjih za specialiste. Kaj to pove o našem zdravstvu?
Čeprav je naše zdravstvo po kakovosti storitev dobro na nekaterih medicinskih področjih, na splošno nekaj v samem sistemu precej šepa. Zasebne zavarovalnice vidimo tukaj priložnost, da s svojimi storitvami pomagamo ljudem in jim omogočimo zdravstveno oskrbo, kakršno potrebujejo in si jo navsezadnje tudi zaslužijo.

Zagovarjate javno-zasebno sofinanciranje zdravstvene blagajne. Eden glavnih zadržkov pri tem ostaja, kaj bi to pomenilo za najšibkejše člane naše družbe in javno zdravje.
Bolj je družba razvita, bolj bi morala biti solidarna. Po drugi strani sem prepričan, da delitev zdravstva na javno in zasebno ni najboljša. Razlikovati bi morali med dobrim in manj dobrim zdravstvom. V dobrem zdravstvu je popolnoma vseeno, ali je javno ali zasebno, saj je nam kot pacientom pomembno le, da je učinkovito. V nekaterih sosednjih državah jasno vidimo, da lahko javno in zasebno zelo dobro delujeta skupaj. In tudi storitve v javnem sektorju je možno financirati tako z javnimi kot zasebnimi sredstvi.

Kako bi po vašem videnju vsaj omilili težave s čakalnimi dobami?
Čakalne dobe uničijo vse, kar je v javnem sektorju dobrega. Ni na primer dobrega pregleda nad izvajalci, ki ga mi v svoji mreži imamo, zato lahko zavarovancem zagotavljamo celo, da med izvajalci izbirajo. Ko sem sam potreboval storitev magnetne resonance, sem imel na voljo tri izvajalce na različnih koncih Slovenije v treh datumskih in časovnih okvirih. Odločil sem se, da se iz Ljubljane v petek ob osmih zvečer odpeljem na preiskavo v izolsko bolnišnico, kar mi je glede na moje druge takratne obveznosti najbolje ustrezalo. Kot za mnoge ljudi je tudi zame čas zelo dragocena dobrina in temu se je treba znati prilagajati. Seveda v okviru pravil, saj določene omejitve kljub vsemu obstajajo.

Poleg tega vsako stranko, ki pride v našo ambulanto, ne samo naše zavarovance, po obravnavi vedno kontaktiramo in vprašamo, kako je bila zadovoljna, da dobimo povratne informacije. Morda bi morali tudi v javnem zdravstvu uvesti kaj podobnega, ker se v odzivu uporabnikov hitro pokaže, kaj bi bilo treba tudi popraviti.

Zdravstveni resor je eden tistih, v katerem se ministri najpogosteje menjajo, in to se je zgodilo tudi novi vladi. Vas je odstop ministra Fakina presenetil?
Malo že, vendar če mu zdravje ne omogoča nadaljevanja dela, njegovo odločitev popolnoma razumem.

Kakšnega ministra oziroma ministrico potrebujemo?
Na tem položaju potrebujemo predvsem človeka, ki pozna sistem, ki je odločen in ima tudi proevropsko usmerjene rešitve.

AS namenja veliko pozornosti ozaveščanju o pomenu zdravega življenjskega sloga. Migimigi je eden takšnih programov. Kako uspešne so te akcije, kako dobro so se prijele med ljudmi?
S tem programom želimo za zdravo življenje navdušiti vse prebivalce naše države, ne le naše zavarovance, saj član skupnosti Migimigi lahko postane kdorkoli. Zelo smo veseli, da je ideja padla na plodna tla, ker imamo že skoraj 30 tisoč članov. Želeli smo predvsem razmigati Slovenijo, spraviti ljudi s kavčev v naravo, jih motivirati, da sprejmejo nekatere osebne izzive, ki zahtevajo večji telesni napor, pa tudi to, da spravijo svoje življenje v ravnovesje, se naučijo izogibati stresu, se z njim bolje kosati. Skratka, korake za neko višjo kakovost življenja.

Ljudje se lepo odzivajo, je pa res, da smo šele začeli in letos že dodajamo novosti, zato sem prepričan, da bo migalo še več ljudi. Slovenci smo dokaj dinamičen, aktiven in športen narod, vsi pa včasih potrebujemo spodbudo.

AS je že vrsto let zlati pokrovitelj Vivine akcije Moj zdravnik. Ali razlogi za vašo podporo tej vseslovenski akciji, ki poudarja, kar je najboljšega v slovenskem zdravstvu, tudi letos ostajajo enaki?
Gotovo. Vsi prebivalci Slovenije in še posebej naši zavarovanci svojim zdravnikom, najprej osebnemu in potem po sistemu naprej, zaupamo največjo vrednost, ki jo ima vsak zase, to je njegovo zdravje. Zato je za nas kot zavarovalnico izjemnega pomena, da zdravniki, bodisi v javnem bodisi zasebnem sektorju, delajo dobro, da dajejo dušo in srce v svoje delo, kajti to kot pacienti začutimo in to je največ, kar lahko dobiš od svojega zdravnika. Zato še enkrat pravim, dajmo ločevati med dobrim in slabim zdravstvom, ne pa, kdo ga financira in ali ga izvaja zdravnik s koncesijo ali brez nje.

Peter Topić

Peter Topić univ. dipl. soc. del., TAP, CSAT zasvojenost s seksualnostjo, seksualna anoreksija, druge nekemične zasvojenosti, čustveni incest

Postavi vprašanje

Gregor Kavčič

dr. Gregor Kavčič dr. med. spec. ortopedije

Postavi vprašanje

Zarja Đotišini

Zarja Đotišini indijska astrologija

Vsi Viva strokovnjaki