Svetlana Novak, diplomirana medicinska sestra za pomoč na domu

Svetlana Novak
Svetlana Novak

Pomoč diplomirane medicinska sestre na domu, ki je v Sloveniji še novost, v tujini pa že precej razširjena, je dobrodošla alternativa pošiljanju starostnikov v domove starejših občanov. Veliko se jih namreč počuti v zavetju svojega doma dosti bolj varno, pravi diplomirana medicinska sestra Svetlana Novak, ki se je s tem področjem pomoči po meri posameznika srečala pred tremi leti, ko je ustanavljala podjetje Druga asistenca

Na katerih področjih je storitev zdravstvene nege na domu najbolj koristna in za katere ljudi je najbolj primerna?
Ker gre za izvajanje zdravstvene nege na domu, je vsekakor najbolj koristna za vse starejše kronične bolnike. Tiste, ki imajo zaradi svoje bolezni določene omejitve in potrebujejo strokovno pomoč, da bi čim bolj samostojno in dostojno živeli. Za lažje razumevanje naj navedem najbolj pogost primer, popuščanje srca. Taki bolniki imajo določene omejitve, če pa se tej pridruži še kakšna druga bolezen, denimo sladkorna, in ob tem še trenutno aktualne okužbe dihal, velikokrat določen čas ne zmorejo sami poskrbeti zase. Izpostavila bi tudi vse tiste starejše ljudi, ki živijo bolj ali manj sami in pri katerih opazimo začetne ali že bolj konkretne težave s spominom, pozabljanjem, socialno izoliranostjo. Ti imajo veliko težav, zlasti lahko izpostavim neredno uživanje zdravil, kar v končni fazi ogroža njih in ostale.

Kaj obsega vaša storitev, kaj lahko ponudite kroničnim bolnikom in kaj starostnikom? V čem se vaše delo razlikuje od denimo patronažne medicinske sestre oziroma negovalke?
Strokovna pomoč in svetovanje diplomirane medicinske sestre, ki ima dovoljenje in licenco za samostojno delo na domu, je pomoč ljudem, ki zaradi starosti, bolezni ali drugih okoliščin ne morejo samostojno in dostojno poskrbeti zase, vendar želijo biti v svojem domačem okolju. Nikakor ne želijo sprememb okolja, kot recimo dom starejših ali podobne inštitucije, ker so zanje lahko zelo stresne. Pomembna je celostna obravnava, upoštevajoč zdravstveno stanje, želje in potrebe svojcev, prostorske in druge omejitve. Negovalke poskrbijo za osebno higieno in manjšo pomoč v gospodinjstvu, kolegice patronažne medicinske sestre po naročilu zdravnika odvzamejo kri, naredijo preveze rane ali kaj podobnega. Pomembno je skupno delovanje, saj vsi delamo za starostnika oziroma kroničnega bolnika, ki potrebujeta različne vrste obravnave na domu.

Kako je videti vaš običajen obisk – lahko malo opišete, kako poteka obisk pri kroničnem bolniku?

Vsak obisk je drugačen, ker se zdravstveno stanje ali okoliščine razlikujejo, vendar pri vsakem prihodu skušam prinesti pozitivno energijo, ker je včasih bolj potrebna kot karkoli drugega. Na začetku se pogovorimo o novostih, spremembah, medtem jih opazujem in spremljam. Vsaka malenkost je pomembna, od barve kože, načina dihanja, koliko je poln kozarec in podobno. Verjamem, da le celostna obravnava vodi k dobrim rezultatom, ki je zadovoljstvo vsakega, ki ga obiščem. Opravim meritve in potrebne posege in spet opazujem. Na tak način se marsikaj odkrije, kot recimo rdečino na petah in posledično preležanine, izgubljeno tableto v postelji, zastajanje vode v nogah, hipoglikemijo, kar je včasih življenjskega pomena. Vse beležim, po potrebi tudi poslikam, da laže primerjam spremembe. Po potrebi obvestim sorodnike, dogovorjenega zdravnika. Predvsem je veliko pogovora, saj opažam, da je socialna izoliranost starejših največji problem za nastanek težav na zdravstvenem ali drugem področju.

Večinoma za vašo storitev pokličejo svojci. Kakšna pa je običajno dinamika tovrstne pomoči? Je običajno kratkotrajna in obsega le nekaj obiskov ali gre za nek dolgoročen odnos z bolnikom?
Dinamika je čisto različna, ker je odvisna od obsega pomoči. Če govorimo o pomoči dvakrat na teden, to pomeni, da se dogovorimo za pripravo in nadzor nad zdravili, meritev krvnega tlaka in sladkorja, svetovanje pri morebitnih težavah s prebavo, naredimo nekaj vaj za razgibavanje. Opazovanje in spremljanje starostnika glede na postavljeno diagnozo. Udarec ali nepravilno striženje nohtov denimo pri diabetiku lahko povzroči nastanek rane in podobno. Predvsem pa socialni stik in usmerjen pogovor za vadbo spomina in pozornosti. To je pri vseh vedno prisotno. Če govorimo o nadomeščanju doma starejših, so to obiski zjutraj, opoldne in zvečer ali dodatni termini, tudi za vikend in praznike. Obisk uradno traja do 60 minut, a pogosto ostanem še nekaj minut dlje. Svojci so razbremenjeni, vendar dnevno o vsem obveščeni, pridejo na obisk, kot so to počeli prej.

Ali se kdaj na koga posebej navežete? Kako ohranjate distanco oziroma tudi obratno, se morda oni navežejo na vas in kaj storite v teh primerih?
Do vseh imam spoštljiv, iskren odnos, vikamo se, si sežemo v roko in s tem ostajamo na profesionalni distanci. Ker kot tretja oseba vstopam v njihovo življenje in dom, čustva niso vključena. Zgradimo topel, zaupanja vreden odnos bolnik - medicinska sestra. Sem njihova zaupnica in zagovornica, saj ne nazadnje marsikaj opazim in razpolagam z različnimi podatki iz njihovega življenja. Moram izpostaviti, da je v teh ljudeh ogromno modrosti, znanja, potrpežljivosti in pozitivne energije, dostikrat sem po kakšnem obisku popolnoma prerojena, pripravljena premikati gore.

Omenili ste, da nudite tudi psihosocialno pomoč, med drugim ohranjanje socialnih stikov, kar je zlasti za starejše izjemno pomembno. Na kakšen način?

Iz prakse lahko povem, da je čisto vsakega starostnika, ne glede na to, kako ljubečo in veliko družino ima, kljub bolezni, visoki starosti, nemoči, različnim spremembam, kot je recimo inkontinenca, zelo pomembno, da ga jemljemo kot človeka. Z vsem njegovim dostojanstvom! Pomagamo mu, kjer lahko oziroma kolikor lahko, ne smemo pa ga obsojati ali ga obravnavati kot otroka. Čim bolj ga je treba vključiti v družino, v pogovor, mu prisluhniti. Komunikacija je zelo pomembna. Potrebni so pozornost, posluh, opazovanje, uporaba delov telesa ali drugih pripomočkov. Starostnik ima lahko zaradi tega težave in raje odneha, ker je prepočasen, ne sledi in podobno. Če je le možno, se s starostnikom čim več pogovarjam, ga obravnavam kot osebnost. Ni dovolj, da rešuje križanke, saj to lahko počne sam, pri čemer je spet socialno izoliran, ljudje pa moramo komunicirati z okolico.

Starejše ljudi zelo pogosto še bolj kot bolezni pestijo občutki osamljenosti, izključenosti, depresije … Kako jim pomagate v teh primerih?

Takih situacij je res veliko. Imajo predpisana zdravila za določeno stanje, vendar to ni dovolj. Pri prvem obisku lahko pri zakoncema, ki sta fakultetno izobražena in skupaj 24 ur na dan, takoj opazim razliko. Eden je zelo družaben, bere knjige, dnevni časopis, spremlja pogovorne oddaje in politično dogajanje. Drugi zakonec je recimo popolnoma drugačen, obrnjen vase, ne bere, je nedružaben. Razlika se takoj vidi, kdo ima oziroma bo še imel težave in kdo ne. Kako pomagati? Najprej poskušam ugotoviti, koliko so svojci to opazili in kako so v tej smer ukrepali. Veste, to je lahko včasih zelo delikatno. Posebej, kadar mojo pomoč potrebuje tisti zakonec, ki nima teh težav. Poskušam nakazati, sugerirati, vendar je to seveda vedno njihova odločitev.

Ali starostnika oziroma bolnika spremljate tudi na pregled k zdravniku? Ali ste pri oskrbi bolnika v stiku z zdravnikom in negovalko?
Če se dogovorimo za spremstvo, tudi lahko. Načeloma sem vedno zraven, kadar ima zdravnik pri starostniku na domu načrtovan ali urgentni obisk. Vsa opažanja in spremembe so dokumentirani, kar je zdravniku kasneje v pomoč pri hitrejšem razumevanju zdravstvenega stanja in hitrejšem začetku zdravljenja. Do sedaj sem z negovalkami zelo dobro sodelovala, čeprav smo se spoznale šele na bolnikovem domu. Kot diplomirana medicinska sestra prevzamem vodenje in nadzor pri izvajanju različnih aktivnosti pri starostniku, po potrebi ukrepam oziroma obvestim svojce ali zdravnika.

Ali vas vaši varovanci pokličejo kdaj tudi po telefonu, če so v stiski? Kaj je za vzpostavitev – in ohranjanje – tega stika po vašem mnenju najpomembnejše?

Pri rednih strankah je tako. Imajo mojo telefonsko številko, me pokličejo, kadar potrebujejo posvet ali gre za kakšno spremembo. Zaupanje in spoštovanje je temelj sodelovanja, ki ga imam z vsemi svojimi strankami. Če tega ni, sodelovanje ni mogoče, zato ga zavrnem. Prav v ta namen pri Drugi asistenci ponujam prvi informativni posvet na domu brezplačno. Namenjen je temu, da spoznavam bolnikovo zdravstveno stanje, njega samega in njegove svojce, prostor in okolje, v katerem biva. Predstavim tudi sebe in razložim, kaj lahko glede na stanje ponudim. Na podlagi tega se dogovorimo o obsegu in terminih strokovne pomoči na domu.

Svetlana Novak odgovarja tudi na portalu viva.si. Vprašanje ji lahko pošljete na povezavi viva.si/Strokovnjaki/Podrobnosti/10470/Svetlana-Novak
Za brezplačni posvet pokličite: 041 55 66 74, drugaasistenca.si