doc. dr. Marko Pokorn: Drugod ljudje cepljenju zaupajo

Cepiva so tako kot vsa ostala zdravila podvržena najstrožjim metodam nadzora proizvodnje in zagotavljanja kakovosti. Med vsemi zdravili so cepiva najbolj varna; resni neželeni učinki se sicer pojavljajo, a izjemno redko. Pogoste oblike neželenih učinkov pa so blage in prehodne.
Cepiva so tako kot vsa ostala zdravila podvržena najstrožjim metodam nadzora proizvodnje in zagotavljanja kakovosti. Med vsemi zdravili so cepiva najbolj varna; resni neželeni učinki se sicer pojavljajo, a izjemno redko. Pogoste oblike neželenih učinkov pa so blage in prehodne.

Z doc. dr. Markom Pokornom, dr. med., spec. pediatrom in infektologom s Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana smo se pogovarjali o glavnih razlogih za nezaupljivost določenega dela javnosti v cepljenje.

Kakšni so trendi na področju precepljenosti v Sloveniji?
V zadnjih desetih letih se je delež cepljenih otrok ves čas postopno zmanjševal, a je za cepljenja v prvem letu življenja ves čas ostajal precej visok. V letu 2017 pa smo prvič opazili obrat, saj se je za razliko od prejšnjih let delež cepljenih otrok prvič nekoliko povečal glede na leto pred tem. Lahko le upamo, da se je trend obrnil in da ne gre za hipno izboljšanje deleža cepljenih otrok. Navedena trditev velja za cepljenja, ki so obvezna. Za cepljenje proti pnevmokoknim okužbam je delež v letu 2017, se pravi tretje leto po uvedbi cepljenja končno presegel 50% (gre za 55% delež cepljenih otrok, ki so v prvem letu življenja prejeli 2 odmerka cepiva), kar je sramotno malo v primerjavi z drugimi evropskimi državami. Zgodba zase je cepljenje proti okužbam s humanim papiloma virusom (HPV), kjer je delež cepljenih deklic v Sloveniji pod 50%.

Med regijami so velike razlike. Čemu to pripisujete? Zlasti bode v oči najnižja stopnja v večjih mestih, zlasti v Ljubljani.
Dejansko so prisotne velikanske razlike, ki najbolj bodejo v oči pri cepljenju proti HPV. Delež cepljenih je na primer na Ravnah na Koroškem skoraj 80-odstoten, v Ljubljani pa le 33-odstoten. V Ljubljani je za večino bolezni, ki jih preprečujemo s cepljenjem, delež cepljenih oseb najnižji. Razlogi, ki botrujejo tovrstnim razlikam, so številni: po eni strani so pogledi na zdrav način življenja precej odvisni od svetovnega nazora, ljudje z večjo skepso gledajo na uradno medicino in se ne zavedajo nevarnosti nalezljivih bolezni. V ospredju je dvom v varnost in učinkovitost cepiv. In nenazadnje – na spletu najdete ogromno nasprotujočih si informacij o varnosti in učinkovitosti cepljenja, kar med ljudmi ustvarja zmedo in negotovost.

Kje je Slovenija v primerjavi s sosednjimi državami in Evropo?
Kar se deleža cepljenih otrok tiče, smo v primerjavi z Evropo kar dobri. Žalostno pa je, da moramo pri nas visok delež cepljenih otrok dosegati s prisilo, medtem ko v številnih zahodnoevropskih državah primerljive deleže cepljenosti dosegajo z neobveznim cepljenjem. Tam ljudje cepljenju preprosto zaupajo. Kar se tiče dejstva, da je v Ljubljani delež cepljenih otrok najnižji, nismo nič drugačni od ZDA. Tudi tam je največji delež necepljenih otrok med najpremožnejšimi sloji prebivalstva.

Tudi raziskave kažejo, da obstaja korelacija med izobraženostjo staršev in nasprotovanjem cepljenju; višja, kot je izobraženost (ne medicinska), večja je zadržanost in nasprotovanje cepljenju.
Omenjene raziskave niso nič novega. Kot sem že dejal: ljudje si mnenje o cepljenju ustvarijo na podlagi informacij in izkušenj. Vsi ti podatki in občutki prispevajo k odnosu, ki pa (kar raziskave tudi kažejo) ni nujno povsem razumski, ampak gre bolj za prepričanje kot za racionalen odnos.

Ne samo pri nas, ampak tudi širše v evropskem prostoru smo priče porastu dvomov v koristnost cepljenja. Kakšno škodo ta dvom povzroča?
Omenjeni dvom pomembno prispeva k zniževanju deleža cepljenih oseb. Na ta način se bližamo trenutku, ko bomo postali godni za epidemijo. Takšna je pač družbena usoda cepiv: v trenutku, ko strah pred neželenimi učinki cepljenja zasenči nevarnost bolezni, ki jih s cepljenjem preprečujemo, pride do upada deleža cepljenih oseb, pojava izbruha bolezni, ki posledično ponovno ozavesti prebivalstvo o nevarnosti nalezljivih bolezni, delež cepljenih oseb se ponovno poveča in bolezen ponovno izgine iz populacije.

Kaj odgovorite na dvome o varnosti (neželeni učinki) in učinkovitosti, pri čemer imamo v mislih predvsem čas trajanja zaščite. Nasprotniki cepljenja namreč poudarjajo, da je zaščita samo kratkotrajna in je zato cepljenje nesmiselno.
Cepiva so tako kot vsa ostala zdravila podvržena najstrožjim metodam nadzora proizvodnje in zagotavljanja kakovosti. Med vsemi zdravili so cepiva najbolj varna; resni neželeni učinki se sicer pojavljajo, a izjemno redko. Pogoste oblike neželenih učinkov pa so blage in prehodne. Je pa res, da je potrebno vsako spremembo otrokovega zdravstvenega stanja po cepljenju vzeti skrajno resno in jo raziskati, saj je to pomembno zaradi razjasnitve otrokovega stanja in odločitve glede nadaljevanja cepljenja. V primeru, da gre za resen neželen učinek po cepljenju, cepljenje namreč opustimo.

Zaščita, ki jo nudi cepljenje, traja različno dolgo, za določene bolezni tudi vse življenje. Potrebno pa je vedeti, da tudi če prebolite oslovski kašelj, ne boste do konca življenja zaščiteni pred ponovno okužbo. In tudi količina tetanusnega strupa, ki povzroči bolezensko sliko tetanusa, je premajhna, da bi sprožila imunski odziv, ki bi vas zaščitil pred ponovno okužbo. Ampak nekateri so kljub naštetim dejstvom še vedno mnenja, da je tovrstne okužbe bolje preboleti po naravni poti, kot pa se pred njimi zaščititi s cepljenjem. Če bi videli, kako je videti bolnik s tetanusom ali oslovskim kašljem, ali pa bi omenjene bolezni izkusili na lastni koži, bi zagotovo spremenili mnenje.
Galerija

Cepiva so tako kot vsa ostala zdravila podvržena najstrožjim metodam nadzora proizvodnje in zagotavljanja kakovosti. Med vsemi zdravili so cepiva najbolj varna; resni neželeni učinki se sicer pojavljajo, a izjemno redko. Pogoste oblike neželenih učinkov pa so blage in prehodne.

doc. dr. Marko Pokorn, dr. med.

Veronika Podgoršek

dr. Veronika Podgoršek psihoterapevtka

Luka Hren

Luka Hren diplomirani kineziolog in gibalni terapevt Diplomirani kineziolog, Fakulteta za šport, magistrski študij Kinezioterapija

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki