Kaj pomenijo nekateri novi, posodobljeni izvidi citoloških brisov materničnega vratu in katere so nove indikacije za triažni test HPV?

(Foto: Shutterstock)

Odvzem in pregled celic v brisu materničnega vratu, ki ga ženske še zdaj pogosto imenujejo test PAP, je ključni del rednih preventivnih ginekoloških pregledov, priporočljivih tudi za žensk brez ginekoloških težav. Osnovni namen tega testa je odkrivanje žensk, pri katerih ni patološko (bolezensko) spremenjenih celic. Če v brisu ni bolezensko spremenjenih celic, priporočamo vnovičen odvzem brisa materničnega vratu čez tri leta. Nasprotno je pri ženskah, pri katerih odkrijemo patološko spremenjene celice, že kmalu potreben vnovičen odvzem brisa, lahko pa se odločimo za dodatne preiskave, kot je triažni test HPV. Patološko spremenjen izvid brisa odkrijemo pri približno vsaki deseti ženski.

Ker je natančnejša opredelitev patološkega izvida brisa materničnega vratu ključna za nadaljnje ukrepanje, smo letos tudi v Sloveniji nekoliko spremenili nekatere izvide brisov materničnega vratu, in sicer skladno z mednarodno sprejeto klasifikacijo citoloških brisov po Bethesdi. Opredelitev izvida brisa po Bethesdi priporočajo tudi Evropske smernice za zagotavljanje kakovosti v presejanju za rak materničnega vratu iz leta 2008. Klasifikacija po Bethesdi je mednarodno sprejet standard za ocenjevanje citoloških sprememb materničnega vratu, ki uvaja enotno terminologijo in s tem tudi obravnavo v skladu z vrsto in s stopnjo celičnih sprememb. Klasifikacija je bila prvič objavljena leta 1988, po večletnem testiranju pa jo je mednarodna strokovna javnost potrdila v Bethesdi leta 2001.

Čeprav smo v Sloveniji razvrščanje izvidov brisov materničnega vratu v razrede PAP (od PAP I do PAP V) opustili že leta 2006 in že istega leta prevzeli nekoliko spremenjeno različico klasifikacije po Bethesdi, nova opredelitev v celoti sledi tej klasifikaciji. Novi izvidi brisov materničnega vratu in nove indikacije za triažni test HPV so stopili v veljavo 1. oktobra letos.

Kljub razveseljivemu zmanjševanju števila bolnic z rakom materničnega vratu (RMV) v zadnjih letih in zglednemu delovanju državnega programa ZORA (leta 2009 je bilo v Registru raka Slovenije zabeleženih 129 bolnic – skoraj 40 % manj kot leta 2003), žal še vedno ugotavljamo, da se približno četrtina žensk ne udeležuje rednih triletnih preventivnih ginekoloških pregledov in odvzemov brisa materničnega vratu.

Med ženskami, ki zbolijo za rakom materničnega vratu, še vedno vsaka druga v zadnjih petih letih ni bila na ginekološkem pregledu (pri teh praviloma odkrijemo bolezen v neozdravljivih, napredovalih stadijih).


Bris materiničnega vratu

Ključni koraki pri odvzemu brisa materničnega vratu za citološko oceno, novosti in dejavniki, ki vplivajo na pravilni izvid

Odvzem brisa
Odvzem citološkega brisa materničnega vratu pri ginekološkem pregledu praviloma ni boleč postopek in traja samo nekaj minut. Ženske, za katere je odvzem brisa zelo neprijeten del ginekološkega pregleda, naj na to opozorijo svojo ginekologinjo ali ginekologa. Ključni koraki pri odvzemu brisa materničnega vratu za citološko oceno so: odvzem brisa materničnega ustja (lat. cerviks) in materničnega kanala (lat. endocerviks), razmaz obeh brisov na stekelce in potopitev stekelca v alkoholno raztopino, ki fiksira odvzete celice. V zadnjem času je za fiksacijo vse pogosteje v rabi fiksativ v razpršilu, ki omogoči boljšo fiksacijo celic. V citološkem laboratoriju obarvajo celice na stekelcu, jih pregledajo pod mikroskopom ter podajo oceno oziroma izvid brisa.

Potek odvzema brisa
Ginekolog dobi celice za mikroskopski pregled tako, da z loparčkom podrsa po površini materničnega ustja in nato s krtačko odbriše celice z materničnega kanala. Zatem celice z loparčka in krtačke čim hitreje razmaže (prenese) na objektno stekelce, na katerem sta že napisana ime in priimek ženske, ki ji je vzel bris. Podatki na stekelcu so zelo pomembni, saj onemogočajo, da bi prišlo do zamenjave stekelc in posledično do nepravilne diagnoze. Nato mora ginekolog celotno stekelce čim prej potopiti v alkoholno raztopino ali pa ga popršiti s fiksativom. Ta postopek se imenuje fiksacija in traja najmanj dve uri. Fiksacija je potrebna zato, da se stekelce ne osuši, kar bi pripeljalo do okvare odvzetih celic.

Nespremenjeno

Ključni podatki, ki jih tudi na novi citološki napotnici (zgornja tretjina vzorca napotnice) v nespremenjeni obliki izpolnita medicinska sestra in ginekolog, so:

  • ime, priimek, EMŠO in prebivališče ženske, ki ji je bil odvzet bris; osnovni podatki se morajo ujemati s podatki na stekelcu,
  • mesto odvzema brisa (maternično ustje, maternični kanal, nožnica) in razlogi za njegov odvzem (preventivni ginekološki pregled, vabilo ZORA, kontrola po patološkem brisu …),
  • klinična diagnoza in najpomembnejši ginekološki podatki (datum zadnje menstruacije, uporaba hormonske kontracepcije ali materničnega vložka, izvid testa HPV, datum in izvid predhodnega brisa materničnega vratu …), ki citopatologu pomagajo do čim bolj natančne ocene brisa in postavitve diagnoze.


Spremembe na novi napotnici v rubriki CITOLOŠKI IZVID PO BETHESDI

Uporabnost brisa
Na novi citološki napotnici ni več rubrike "manj uporaben bris". Bris, ki ustreza vsem kriterijem za pravilno oceno, citopatolog opredeli kot uporaben. Toda ocena brisa včasih ni možna, čeprav je bil bris pravilno odvzet in fiksiran. To se lahko zgodi v primeru hudega vnetja v nožnici, krvavitve iz maternice, pri starejših ženskah po menopavzi … V takih primerih citopatolog oceni bris kot neuporaben, zato ga je v skladu s priporočili treba odvzeti še enkrat.

Bris negativen
Negativen bris pomeni, da v brisu ni celic, ki bi kazale na predrakave spremembe materničnega vratu. Celice so bodisi normalne (skupina A) bodisi spremenjene zaradi neneoplastičnih sprememb, vendar ne kažejo predrakavih sprememb (skupina B). Na novi citološki napotnici so reaktivne spremembe opredeljene kot neneoplastične spremembe, s čimer je poudarjeno, da gre za spremembe, ki ne kažejo na prisotnost neoplazij ali predrakavih sprememb. V skupino neneoplastičnih sprememb spadajo vse celice, ki so spremenjene zaradi vnetja, vpliva materničnega vložka, prebolelega vnetja ter obsevanja, kemoterapije ali kake druge oblike zdravljenja.
 
Bris patološki
Patološki bris (skupina C) pomeni, da so v brisu celice, pri katerih spremembe nakazujejo manjšo ali večjo možnost predrakavih sprememb ali celo raka. Patološke spremembe se lahko kažejo na ploščatih, žleznih ali kakih drugih celicah. Opredelitev v posamezne skupine (A, B in C) je namenjena računalniški obdelavi podatkov – to ni razlaga za žensko, kar še posebno velja za skupino C. Ženska mora izvedeti za izvid brisa v obliki opisne oblike ali kratice, nikakor pa ne v obliki, kot sta denimo C1 ali C4.

Kateri novi patološki izvidi kažejo na blage celične spremembe in kateri na hujše – in kaj to pomeni?

Brisi, v katerih ugotovijo blage celične spremembe
Najpogostejša nova izvida sta:

APC-N, ki pomeni atipične ploščate celice, neopredeljene,

PIL-NS, ki pomeni ploščatocelična intraepitelijska lezija nizke stopnje.

Pri obeh izvidih gre za blage celične spremembe, zato je potreben kontrolni ginekološki pregled čez šest mesecev. Takrat ženski znova odvzamejo bris materničnega vratu, a tudi bris za določitev visokotveganih humanih papilomskih virusov (HPV), ki se imenuje triažni test HPV.

Izvid AŽC-N, ki pomeni atipične žlezne celice, neopredeljene, je nov in zelo redek. Kaže na blage spremembe v materničnem kanalu, ker pa je izvid brisa materničnega vratu manj zanesljiv, so potrebni dodatni diagnostični postopki.

Brisi, pri katerih so ugotovljene hujše celične spremembe oziroma jih ni mogoče izključiti
Najpogostejša tovrstna nova izvida sta:

APC-VS, ki pomeni atipične ploščate celice, pri katerih ni mogoče izključiti sprememb visoke stopnje,

PIL-VS, ki pomeni ploščatocelična intraepitelijska lezija visoke stopnje.

Pri obeh izvidih praviloma priporočamo kolposkopijo in zdravljenje, če je potrebno.

Izvid AŽC-VN je nov in redek, pomeni pa atipične žlezne celice, verjetno neoplastične. Gre za žlezne celične spremembe, ki so zelo verjetno visoke stopnje. Tudi v tem primeru bodo potrebni dodatni diagnostični postopki, kot sta kolposkopija in abrazija materničnega kanala.
Članek se nadaljuje »


Vojko Kanič

prim. doc. dr. Vojko Kanič dr. med. spec. kardiologije, vaskularne in interne medicine

Postavi vprašanje

Bogdan Ambrožič

dr. Bogdan Ambrožič dr. med. spec. ortopedije

Postavi vprašanje

Pavle Košorok

prof. dr. Pavle Košorok dr. med. spec. kolorektalne medicine

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki