Vse o virusu papiloma

  • T.K.
  • sobota, 12. avgust 2006
doc. dr. Marjetka Uršič Vrščaj, dr. med., spec. ginekologije
doc. dr. Marjetka Uršič Vrščaj, dr. med., spec. ginekologije (Foto: Diana Anđelić)

Okužba s HPV še ni razlog za preplah

Mož me je okužil z virusom papiloma, torej mi je bil nezvest, piše 38 letna bralka Sonja iz Domžal. Čeprav vztrajno zatrjuje, da to ni res, mu ne verjamem, saj sem v zdravstvenem priročniku prebrala, da gre za spolno prenosljivo bolezen. V zadnjih mesecih so se na Vivino uredništvo kar usula pisma in vprašanja, včasih tudi zelo panična, o HPV (humanih virusih papiloma), ki vplivajo na nastanek raka materničnega vratu in so tudi v Sloveniji zelo razširjeni. Skupaj z doc. dr. Marjetko Uršič Vrščaj, dr. med., specialistko ginekologije smo pripravili kratek priročnik vprašanj in odgovorov o papiloma virusih.

Okuženi so moški in ženske

Izsledki številnih raziskav o humanih virusih papiloma (HPV), okužbah s temi virusi in vplivu teh okužb na nastanek raka materničnega vratu prinašajo novost na področju medicine. Zaradi pomanjkljivih informacij glede svetovanja, presejanja, zdravljenja in preventive se pojavlja veliko vprašanj med ženskami, zdravniki in drugim zdravstvenim osebjem. Le malo področij v medicini je povezanih s tolikšnim nerazumevanjem, napačno razlago in strahom. Zato je svojevrsten izziv poskrbeti za pravilno in čim širšo informiranost o HPV in za pravočasno, učinkovito odkrivanje predrakavih sprememb materničnega vratu. Poudariti je treba tudi okuženost moških, pri katerih lahko HPV povzroči raka na črevesu in spolovilu.

Pred paniko se obranimo z znanjem

Glede na številna vprašanja o HPV sklepamo, da so ženske v Sloveniji sicer dobro seznanjene z virusi papiloma, da pa tudi v Sloveniji pogrešamo enostavne, vseobsegajoče in jedrnate odgovore. Čeprav smo vedno prepričani, da je zdravstvena izobraženost prebivalcev Združenih držav Amerike na najvišji stopnji, je pred kratkim objavljena ameriška raziskava Centrov za obvladovanje in preprečevanje bolezni pokazala, da glede HPV ni tako: kar 70 % ameriških anketirank ne ve, kaj je najpomembnejši povzročitelj raka materničnega vratu in kar 76 % ni nikoli slišalo za HPV. Podobno slabo informiranost glede HPV so ugotovili tudi med zdravstvenim osebjem. Nova tehnologija in izsledki raziskav so razširili možnosti diagnoze, preventive in zdravljenja predrakavih sprememb materničnega vratu (te spremembe so najresnejše komplikacije okužbe s HPV), zato je pomanjkanje znanja in pravilnega kliničnega ukrepanja nesprejemljivo. Premalo svetovanja in izobraževanja ter pretirano poudarjanje spolne prenosljivosti HPV povzroča pri ljudeh upravičeno nejevoljo in neupravičena ugibanja, obtoževanja in strah.

Odvisno od patoloških sprememb

Tudi v tujih medijih o teh vprašanjih pogosto zasledimo nepopolne informacije. Ženske najpogosteje v preveliki meri povezujejo okuženost s HPV z neizogibnim nastankom raka materničnega vratu. Pogosto imajo težave z razumevanjem prehodnosti okužbe s HPV in ne ločijo pomena testa HPV in testa PA. Testu PA, s katerim odkrivamo predrakave spremembe materničnega vratu, neupravičeno pripisujejo sposobnost potrditve okužbe s HPV in ločitve med posameznimi podvrstami ali genotipi HPV. Ženske bi se zato morale zavedati, da pozitiven test HPV sicer kaže na okužbo s HPV, da pa še ne pomeni, da bodo zbolele zaradi raka materničnega vratu ali da so predrakave spremembe materničnega vratu pri njih že prisotne. Prav tako bi morale vedeti, da bo okuženost s HPV v večini primerov minila sama od sebe. Kdaj se bo ginekolog odločil za test HPV, je odvisno od izvida testa PAP, prejšnjih izvidov in ugotovljenih patoloških sprememb materničnega vratu.

Pozitivni test HPV torej še ni vzrok za preplah

Kot trdita dr. Sue Goldie in Rebecca Anhang s harvardske Univerze za javno zdravstvo, lahko pravilno razumevanje učinkovanja HPV na raka pomeni ločnico med življenjem in smrtjo. Po njunem mnenju bi se ženske morale zavedati, da test PAP še vedno ostaja tista prva, najučinkovitejša preiskava za odkrivanje predrakavih sprememb in raka materničnega vratu. Čeprav pri skoraj vseh ženskah z rakom materničnega vratu ugotovimo HPV, pa velika večina žensk s temi virusi ne bo nikoli dobila raka materničnega vratu in virus bo izginil brez kakršnegakoli zdravljenja. Pozitivni test HPV torej še ni vzrok za preplah. Pravilne informacije o rezultatih testa HPV, kot trdita Dr. Sue Goldie in Rebecca Anhang, ženskam odvzamejo veliko nepotrebnega strahu. Zato je toliko bolj nujno, da omogočimo dostop do potrebnih informacij v medijih, v šolah in s pomočjo vseh, ki se v zdravstvu ukvarjajo s to problematiko.Zanimiva je analiza, ki sta jo opravili dr. Sue Goldie in Rebecca Anhang. Analizirali sta 111 člankov o HPV, objavljenih v 10 revijah in 3 televizijskih oddajah. Ugotovili sta, da v mnogih ni bilo osnovnih sporočil o naravi virusov in pomenu testa HPV. Le v četrtini sporočil je bilo omenjeno, da večina žensk, okuženih s HPV, ne bo zbolela zaradi raka materničnega vratu, in kakšne bodo posledice v primeru pozitivnega ali negativnega testa. Obe avtorici pripisujeta velik pomen za širjenje pravilnih informacij in izobraževanje prav medijem. Čeprav se zavedata, da v vsakem prispevku o HPV ni mogoče omeniti prav vseh informacij, je po njunem mnenju najpomembnejše, da se z informiranjem ne povečuje strah pred virusi, tudi ko govorimo o povezavi z nastankom raka materničnega vratu.
Članek se nadaljuje »


Petra Može

Petra Može univ. dipl. soc. del.

Postavi vprašanje

Jurica Ferenčina

Jurica Ferenčina dr. med. spec. družinske medicine

Postavi vprašanje

Svetlana Novak

Svetlana Novak diplomirana medicinska sestra

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki