Testiranje za HPV

(Foto: Dreamstime)

Preprčite rak materničnega vratu

Humani virusi papiloma (HPV) so pogosti virusi, ki se največkrat prenašajo s spolnimi odnosi. Večina ljudi nosi v sebi HPV, ne da bi imeli kakršnakoli znamenja okužbe. Poznamo približno sto tipov HPV, od tega jih je trinajst visokorizičnih, kar pomeni, da so povezani z razvojem predrakavih sprememb in rakom materničnega vratu, ki je smrtonosna bolezen brez opaznih simptomov. Nekateri tipi HPV povzročajo genitalne bradavice, ki niso povezane z rakom materničnega vratu, vendar zdravnika opozorijo na možnost HPV-okužbe materničnega vratu.

Kaj je test PAP?

Test PAP je namenjen odkrivanju predrakavih sprememb materničnega vratu, ki se lahko razvijejo v raka materničnega vratu, če spremenjenih celic ne odstranijo z manjšimi operativnimi posegi. Test temelji na majhnem vzorcu celic, ki jih odvzamejo z brisom iz materničnega vratu in jih nato razmažejo na mikroskopirno stekelce. V laboratoriju stekelce pregledajo pod mikroskopom. Prisotnost vsakršnih nenormalnih celic opozarja na možen razvoj bolezni. V takem primeru žensko pokličejo na vnovičen test PAP ali pa opravijo kolposkopski pregled.

Ali obstaja testiranje za HPV?

Da. DIGENE Hybrid CaptureČ 2 test HPV zazna prisotnost visokorizičnih tipov HPV še pred pojavom vidnih sprememb na celicah materničnega vratu, s čimer omogoča zgodnjo prepoznavanje žensk z visokim tveganjem za razvoj raka materničnega vratu.

Pozitiven test HPV ne pomeni, da se bo razvil rak materničnega vratu, zagotavlja pa dodatno informacijo o možnem tveganju za zdravje ter zdravniku omogoči boljše spremljanje razvoja dogodkov. Dejstvo je, da pravočasno odkritje HPV omogoči učinkovito zdravljenje.

Negativen rezultat testa zagotavlja, da je verjetnost razvoja raka materničnega vratu zanemarljivo majhna.


Zapomnite si:

HPV je zelo razširjen virus.

Pravočasno odkrite celične nepravilnosti pomenijo uspešno zdravljenje, saj se ne rak materničnega vratu ne bo razvil.

Nastanek raka materničnega vratu je možno preprečiti z rednimi obiski pri ginekologu


Kako se odvzamejo vzorec za testiranje HPV?

Zdravnik ginekolog odvzame vzorec enako kot za test PAP – z brisom celic materničnega vratu. Vzorec nato v tekočem transportnem mediju prenesejo do laboratorija, kjer določijo prisotnost ali odsotnost visokorizičnih tipov HPV.


Ali potrebujem tako test PAP kot tudi test HPV?

Zdajšnje raziskave kažejo, da je testiranje HPV učinkovito pri odkrivanju zgodnjih znakov raka materničnega pri testu PAP II (blago spremenjene celice). Tak kombiniran pristop namreč odkrije okoli 97 odstotkov primerov invazivnega raka materničnega vratu. Testiranje HPV je pomembno tudi za kontrolo uspešnosti operativnega zdravljenja. Po operativnih posegih zaradi predrakavih sprememb okužba s HPV ne bi več smelo biti.