Portal Viva za optimalno delovanje uporablja piškotke. Ali se strinjate z njihovo uporabo?


Strinjam se     Več o piškotkih »

Skrij
< >
 

 

*** Show Paged

Kakšen je izvid testa PAP po novem in kaj to pomeni


(stran 3 od 3)

NOVA NAPOTNICA

Rubrika CITOLOŠKI IZVID na novi napotnici
Preden citopatologi na novi napotnici opredelijo, kakšen je izvid citološkega brisa (BRIS NEGATIVEN, BRIS PATOLOŠKI), opišejo kakovost brisa in vaginalno floro. Pri vsaki odločitvi glede kakovosti brisa, prisotnosti vaginalne flore in izvida citološkega brisa na napotnici pred oceno, za katero so se odločili, napravijo poseben zaznamek oziroma križec.

KAKOVOST BRISA
Napisali smo že, da je za pravilno oceno brisa nadvse pomembno, da bris odvzamemo pravilno in ga tudi pravilno fiksiramo. Bris, ki ustreza vsem merilom za pravilno oceno, opredelimo kot uporaben. Vendar ocena brisa včasih ni možna, čeprav je bil bris pravilno odvzet in fiksiran. To se zgodi v primerih hudega vnetja v nožnici ali krvavitve iz maternice, pri ženskah po menopavzi itd. V takih primerih citopatologi ocenijo bris kot manj uporaben ali celo neuporaben, zato je treba bris ponoviti v skladu s priporočili.

VAGINALNA FLORA
V tej rubriki so našteti normalni ali patološki mikroorganizmi (povzročitelji vnetja), ki so v nožnici in jih je mogoče odkriti tudi v brisu. V primeru vnetja ti podatki pomagajo ginekologu izbrati najustreznejše zdravilo.

BRIS NEGATIVEN
Negativen bris pomeni, da v brisu ni celic, ki bi kazale na predrakave spremembe materničnega vratu. Celice so lahko normalne (skupina A) ali pa spremenjene zaradi reaktivnih sprememb, vendar ne kažejo predrakavih sprememb (skupina B). Normalne celice so lahko ploščate (maternično ustje), metaplastične ali pa žlezne, kar največkrat pomeni, da so iz materničnega kanala ali maternične sluznice. V skupino reaktivnih sprememb uvrščamo vse celice, ki so spremenjene zaradi vnetja, celice, pri katerih je viden vpliv materničnega vložka, prebolelega vnetja v preteklosti, vpliv obsevanja, kemoterapije ali drugih oblik zdravljenja.
 
BRIS PATOLOŠKI
Patološki bris (skupina C) pomeni, da so v brisu celice, pri katerih spremembe nakazujejo manjšo ali večjo možnost predrakavih sprememb ali celo raka. Patološke spremembe se lahko odražajo na ploščatih celicah, žleznih celicah ali drugih celicah.


Patološke spremembe ploščatih celic
V prvo skupino najbolj blagih sprememb štejemo spremembe, ocenjene kot atipične ploščate celice, in atipično ploščatocelično metaplazijo. Spremembe na celicah, ocenjene pod mikroskopom, so izrazitejše kot pri vnetju, vendar manj kot pri diskariotičnih spremembah. Kot pove že ime, so celice atipične, z največkrat okroglimi, rahlo povečanimi jedri.

V drugo skupino štejemo blago diskariotične celice, ki jih imenujemo tudi PIL nizke stopnje in kažejo na blage predrakave spremembe. Okrajšava PIL pomeni Ploščatocelična Intraepitelijska Lezija. Diskarioza je beseda grškega izvora, ki jo je uvedel Papanicolaou ter pomeni nenormalno jedro in nenormalno diferencirano citoplazmo, ki obdaja vsako jedro in je sestavni del vsake celice. Jedra, ki jih vidimo pod mikroskopom v primeru diskarioze, so različno velika, spremenjenih oblik in površine. Glede na stopnjo izrazitosti teh sprememb delimo diskariozo v tri skupine: blago, zmerno in hudo diskariozo. Pri blagi diskariozi ali PIL nizke stopnje so spremembe na jedrih oziroma citoplazmi najmanj izražene. 

V tretji skupini so zmerno in hudo diskariotične celice oziroma in situ karcinom, ki jih imenujemo tudi PIL visoke stopnje, saj so diskariotične spremembe pri tej skupini najbolj izražene. V primerjavi z blago diskariotičnimi celicami so celična jedra pri teh spremembah pomembno večja in nepravilnih oblik. Pri hudi diskariozi in in situ karcinomu (v nasportju z invazivnim rakom materničnega vratu karcinom ne raste v globlje sloje) so spremembe izražene bolj kot pri zmerni diskariozi. 

V četrti skupini so celice ploščatoceličnega raka materničnega vratu, ki jih odkrijemo najbolj redko.


Patološke spremembe žleznih celic
V prvo skupino
štejemo atipične žlezne celice, na katerih so vidne spremembe na jedrih, ki so izrazitejše kot pri reaktivnih spremembah, vendar niso maligne.

V drugi skupini so žlezne celice s hudo atipijo ali in situ adenokarcinomom. Pod mikroskopom so vidne celice v neurejenih skupinah, ki tvorijo rozete, jedra pa so povečana, različnih velikosti in oblik.

Naslednja skupina obsega adenokarcinom ali žlezni rak. Ker je lahko poreklo žleznih celic oziroma žleznega raka različno, sledi opisu žleznega raka tudi opredelitev, od kod izvirajo te rakave celice.

Možnosti so naslednje:
endocervikalne celice − žlezne rakave celice izhajajo iz materničnega kanala,
endometrijske celice – žlezne rakave celice iz maternične sluznice,
metastatske celice − izvor žleznega raka je nekje drugje (denimo zaradi raka jajčnikov ali raka dojke).
neopredeljene celice žleznega raka so tiste, pri katerih ni mogoče opredeliti, kje naj bi bil izvor raka.
 
Patološke spremembe drugih celic
Opis obsega celice, katerih izvor je težko ali nemogoče opredeliti, kar pa se zgodi zelo redko. V to skupino sodijo tudi celice, katerih izvor niso ploščate ali žlezne celice, ampak so to lahko katerekoli druge celice v telesu, denimo celice vezivno-mišičnega ali drugega izvora.

PRIPOROČILA
Rubrika citološki izvid se, tako kot že na prejšnji citološki napotnici, konča s priporočili, ki jih priporoča citopatolog glede na trenutni izvid citološkega brisa. Za vsakega ginekologa so pomembne tudi pripombe oziroma mnenje, s katerim citopatolog še posebno opozori na ključen podatek, povezan s citološkim izvidom.
 
Vam je �lanek v�e�?


Povezano

trstsdsd