Portal Viva za optimalno delovanje uporablja piškotke. Ali se strinjate z njihovo uporabo?


Strinjam se     Več o piškotkih »

Skrij
< >
 

 

*** Show Paged

Kakšen je izvid testa PAP po novem in kaj to pomeni


(stran 2 od 3)


Ključni podatki, ki jih na vsaki citološki napotnici (zgornja tretjina vzorca napotnice) izpolnita medicinska sestra in ginekolog, so:

  • podatki o imenu, priimku, EMŠU in bivališču ženske, ki smo ji odvzeli bris (osnovni .podatki se morajo ujemati s podatki na stekelcu),
  • podatki o mestu odvzema brisa (maternično ustje, maternični kanal, nožnica) in razlogih za odvzem brisa (preventivni ginekološki pregled, vabilo ZORE, kontrola po patološkem brisu …) ter
  • podatki o klinični diagnozi in nekateri najpomembnejši ginekološki podatki (datum zadnje menstruacije, morebitna uporaba hormonske kontracepcije, maternični vložek, izvid testa HPV, datum in izvid predhodnega brisa materničnega vratu …), ki citopatologu omogočajo karseda natančno oceno brisa in postavitev diagnoze.

V laboratoriju tehniki oziroma citopatologi celice s posebnim postopkom obarvajo, nato pa jih pregledajo pod mikroskopom in ocenijo, ali so normalne ali pa manj oziroma bolj spremenjene. Ocena celic je možna le po predhodnem pravilnem odvzemu brisa in ustrezni fiksaciji. Ocena celic, ki jo opravijo citopatologi, je odgovorno in zahtevno delo, od katerega so odvisni nadaljnji ukrepi in nenazadnje življenje ženske, zato je razumljivo, da morajo biti vsi koraki pri izvedbi testa PAP opravljeni kakovostno. Po Navodilih za poenotenje izvidov brisov materničnega vratu, 2. prenovljena izdaja, ki jih je leta 2005 izdal Onkološki inštitut v Ljubljani, so vsi citološki laboratoriji dolžni sedem let hraniti vsa stekelca z brisi vsake posamezne ženske.

Kakšen je bil izvid testa PAP do sedaj?

Glede na spremembe v celicah smo razvrščali izvide testa PAP v pet razredov (PAP I, PAP II, PAP III, PAP IV in PAP V).

PAP I je pomenil negativen izvid in normalne celice v odvzetem brisu, PAP V pa izvid, pri katerem so celice najbolj spremenjene. Pri več kot 95 odstotkih žensk, ki prihajajo na redne ginekološke preglede, so bile celice normalne. Izvid testa je bil PAP I.

Če so bile celice spremenjene zaradi vnetja ali blago spremenjene zaradi morebitnih predrakavih sprememb (atipične in blago diskariotične celice), se je izvid citološkega brisa glasil PAP II. Izvid PAP III je pomenil, da so celice zelo verjetno zmerno ali huje predrakavo spremenjene.

Zelo spremenjene celice materničnega vratu, ki so nastale zaradi predrakavih sprememb ali začetnega raka materničnega vratu, smo označevali kot PAP IV ali PAP V.
Pri razvrščanju brisov materničnega vratu v pet razredov so se ves čas pojavljale težave pri citološkem izvidu PAP II.

PAP II obsega spremembe, pri katerih ne pričakujemo, da so že prisotne predrakave spremembe, kajti gre samo za vnetje (PAP II zaradi vnetja), če pa ni vnetja, spremembe utegnejo kazati na začetne blage predrakave spremembe (PAP II zaradi atipičnih ali blago diskariotičnih celic). Ukrepanje ginekologov je moralo biti v primeru vnetja ali atipičnih oziroma blago diskariotičnih celicah različno, čeprav je bil izvid enak − PAP II. Poleg tega je bil še nedavno delež izvidov, ocenjenih kot PAP II, med citološkimi laboratoriji zelo različen. V nekaterih citoloških laboratorijih je bilo namreč tudi do 25 odstotkov vseh brisov ocenjenih kot PAP II, kar je dodatno oviralo redno delo ginekoloških ambulant.

Negativni in patološki brisi

Da bi se izognili naštetim težavam, bolje odkrivali spremembe in ustrezno ukrepali v primeru predrakavih sprememb, so slovenski citopatologi v sodelovanju z državnim programom ZORA pripravili novo citološko napotnico za pregledovanje brisov materničnega vratu.

Novo napotnico smo začeli uporabljati januarja 2006. V tej napotnici so vsi izvidi testa PAP razdeljeni v dva razreda: v prvem razredu so negativni brisi in v drugem patološki brisi.

Dosedanji izvidi PAP zaradi vnetja so razvrščeni med negativne brise, PAP II zaradi atipičnih ali blago diskariotičnih celic pa med patološke brise.

Za spremembe pri poimenovanju oziroma razvrščanju izvidov testa PAP (odprava PAP I do PAP V) so se odločili tudi v številnih drugih državah z organiziranim presejanjem.

Upoštevajate navodila

Za naslednji odvzem brisa materničnega vratu in morebitne dodatne preiskave se ginekolog odloči potem, ko upošteva predhodne izvide brisov in izvid ginekološkega pregleda. Ženska ima pravico izvedeti za izvid svojega brisa, a tudi pravico do podrobne razlage glede nadaljnjih ukrepov. Ima pa tudi dolžnost, da upošteva navodila in se vrne na ginekološki pregled ali na dodatne preiskave v skladu z ginekologovimi priporočili.

Članek se nadaljuje »


Vam je �lanek v�e�?


Povezano

trstsdsd