Zdajšnji položaj in prihodnost slovenske ekohrane

(Foto: Diana Anđelić)

Prihodnost je v osebnostnem ekokmetijstvu

Število ekokmetij se pri nas povečuje, narašča tudi povpraševanje po ekoživilih, vendar smo še vedno daleč od želenih ciljev, ugotavljajo na Inštitutu za trajnostni razvoj (ITR). Potrebujemo tržni pristop, več vzajemnega povezovanja in tudi več osebnega povezovanja med kupcem in kmetom, dodaja Boris Fras, predsednik Zveze združenj ekoloških kmetov Slovenije.

Po podatkih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS je bilo lani v ekološki nadzor vključenih 2.218 kmetij, kar je skoraj tri odstotke vseh slovenskih kmetij, od tega jih je 1897 pridobilo ekocertifikat. Prevladuje živinoreja, vendar pa porabniki najbolj povprašujejo po svežih vrtninah, sadju in nemesnih predelanih živilih (mlevski in mlečni izdelki).

Raziskava trga ekoživil in potencialov tržne ekološke pridelave pri nas, ki sta jo opravila ITR in Oddelek za zootehniko pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani, je pokazala, da je leta 2009 delež ekoživil znašal odstotek vsega prometa s hrano in pijačo. V primerjavi z zahodnimi državami, kot sta Danska in Avstrija, je bila ta številka manjša (tam je ta delež že leta 2008 znašal šest odstotkov), nam podobni pa sta bili Češka in Finska. Za ekoživila smo Slovenci namenili v povprečju 17 evrov na leto, Danci 139, Avstrijci 104 in Nemci 71 evrov.

Večina ekohrane iz uvoza

Raziskava revije Skupaj za zdravje človeka in narave kaže, da je večina ekoizdelkov na naših trgovinskih policah uvoženih – leta 2009 jih je bilo za več kot 80 odstotkov. Po njihovem mnenju se razlogi za to skrivajo v prepočasnem usmerjanju kmetij v ekološko pridelavo, oddaljenosti ekokmetij od trga, premajhnega obsega pridelave in še vedno premajhnega povpraševanja.

Po mnenju ITR zato potrebujemo več sodelovanja, tržnega povezovanja in izobraževanja, predvsem pa radikalno spremembo dosedanje Skupne kmetijske politike EU. Nujno povečanje količine pridelkov, krepitev organiziranega nastopanja na trgu ter ozaveščanje potrošnikov in pridelovalcev predlaga tudi ministrstvo. "Akcijski načrt za razvoj ekokmetijstva do leta 2015 predvideva desetodstotni delež ekoživil slovenskega porekla. Očitno je, da je ta cilj ob dosedanji dinamiki razvoja nedosegljiv,“ menijo na ITR.

Kupci in veliki trgovci zadovoljni, kmetje ne prav zelo

Fras ocenjuje, da na področju ekokmetijstva držimo korak z Evropo, težavo pa vidi v njegovi industrializaciji. Vse več je namreč industrijskega pridelovanja ekoizdelkov na velikih površinah in z veliko mero tehnologije, kar je v nasprotju z ekokmetijstvom z imenom, obrazom in osebnim pristopom. "Ekološka pridelava je postala zanimiva za velike kmetije, velike sisteme in velike preprodajalce. Dobavitelji tako ne vedo, kaj imajo v rokah; preden bodo ločili zrnje od plevela, bo prišlo do številnih afer in problemov. Vsekakor je čedalje več teženj po ustvarjanju posla z ekokmetijstvom, kar nas moti, saj vemo, da se to še nikoli ni dobro končalo," je oster Fras.

Da so ekoizdelke začeli prodajati tudi veliki trgovci, ga ne veseli. Nasprotno, zdi se mu, da je s tem cenovna politika še bolj zamegljena, obenem pa ekokmetje niso v nič boljšem položaju. "Veliki trgovci že tako kupujejo pridelke po nizkih odkupnih cenah in tudi njihovi plačilni roki so dolgi. Poleg tega ponujajo znižanja cen ekoizdelkov, zaradi česar so ekokmetje primorani prodajati pridelke po enako nizki ceni kot konvencionalni kmetje. Toda take dejavnosti so dobra oblika trženja in vzvod za dialog s potrošniki. Vedeli smo, da se bo to zgodilo, zato je edini naslednji korak v tem, da okrepimo našo znamko Biodar,“ napove Fras.
Članek se nadaljuje »


Galerija

Diana Anđelić

Diana Anđelić

Diana Anđelić

Lara Pezdir Podbregar

Lara Pezdir Podbregar mag.farm. P3 Professional licenciran svetovalec

Postavi vprašanje

Pavle Košorok

prof. dr. Pavle Košorok dr. med. spec. kolorektalne medicine

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki