Portal Viva za optimalno delovanje uporablja piškotke. Ali se strinjate z njihovo uporabo?


Strinjam se     Več o piškotkih »

Skrij
< >
 

 

Vpliv elektromagnetnega sevanja na celico!?

Citiraj
Vpliv elektromagnetnega sevanja na celico
( komentar na to temo dr. prof. Gregor Serša-univ. dipl. biol.)

Medicinsko biološka znanost, še ni v popolnosti raziskala vsa sevanja, predvsem zato ker ni odkrila neke temeljne naravne zakonitosti o energijah atoma in kombinacij teh v molekulah!

Če raziskujemo sevanja v smeri človeka in njegovega zdravja, moramo usmeriti raziskavo sevanj na škodljiva/negativna, neškodljiva/nevtralna in po možnosti še na zdravilna/pozitivna sevanja ter jih tudi tako označevati.

Sevanj je zelo veliko vrst, vendar se vse delijo na omenjene tri karakterje, ker je tudi v naravi in v povezavi z življenjem vse deljeno na tri dele tako kot je: rojstvo, življenje in smrt, kar je temelj vsega živega in materialnega, medtem ko je čas trajanja tega, odvisen od temelja materije ki je: ATOM, ko se tudi ta deli enako v tri energije ki izhajajo iz: Proton/ pozitivna, Nevtron/nevtralna in elektron negativna energija. Važno pa je kakšna je njih skupna energija, ta pa je odvisna le od števila elementov, predvsem od elektronov, če so v parnem številu in parnih številih lupin, potem ta skupina ustvarja nevtralno energijo in če tudi nevtroni s protoni tvorijo takšno kombinacijo, je skupna energija pozitivna in če so kombinacije v povprečju nevtralne, je tudi energija ki jo tak atom ali pa v kombinaciji molekule nevtralna, kar je v praksi pri človekovem telesu najbolj kompatibilno, medtem ko je pozitivna energija lahko uporabljena le za kratko trajanja zdravljenja zato, ker je zelo omejena in se prevelika doza lahko spremeni v negativno/škodljivo energijo, ker je enačba: 2x (+) = 1x (-) , kar uspeva biti zelo nevarno pri zdravljenju človeka!

Na tej osnovi temelji zdravljenje in zdravo življenje brez zdravil in medicine!
Na vprašanje: ali so neionizirana sevanja zdravju škodljiva lahko dokažem, da so neškodljiva, če niso v kombinaciji s kakšnem dodatnem kombiniranem sevanjem, kot so oblikovna, dimenzijska, številčna induktivna ali pa tudi magnetna sevanja!

Trditev da smo vsak dan izpostavljeni mnogim dejavnikom okolja, ki lahko vplivajo na nas in povzročajo bolezenska stanja je povsem točna trditev, vendar je vse to možno v popolnosti odpraviti na osnovi odkritih naravnih biotronskih zakonov in tudi na osnovi bodočih industrijskih standardov, ki so lahko tudi računalniško programirani za proizvodnjo!
Ker vsak izdelek ne glede ali je v kombinaciji z elektriko ali z elektroniko, ali pa je le izdelek iz osnovnih materialov drugih naravnih ali umetnih materialov, se v vseh primerih, da proizvesti, da vsebujejo takšni izdelki neškodljive/nevtralne energije, če so izdelani po biotronskih standardih!

Točna je tudi trditev da je čezmerno ionizirano sevanje lahko škodljivo, ker novo odkriti zakon o sorazmerju dokazuje, da je vse kar je preveč- škodljivo, ne glede na manj ali bolj ugodno ali zdravo substanco!
Zato je tudi škodljivo vsako zdravilo v preveliki dozi, kot tudi dajatev prevelike količine zdravilne energije v telo!
Zato tudi prihaja do različnih in nasprotujočih si rezultatov raziskav ionizacijskega sevanja celic, ker se vse tri omenjene energije lahko različno vedejo/spreminjajo, če so laboratorijske meritve škodljivih vplivov na celice merjene ob različnih dozah ioniziranega sevanja, ali pa tudi nevede, ob različnih kombinacij, še dodatnih drugih neznanih izvorov energij ki nato tvorijo skupno energijo drugačnega karakterja in so po tem zato tudi rezultati drugačni od pričakovanih!

Držijo pa tudi navedbe znanstvenikov, da ima naš organizem s pomočjo celic, bolj ali manj močan obramben mehanizem, ki nevtralizira delovanje kemikalij s detoksifikacijo in ima tudi telo močan imunski sistem, ki sistemsko ščiti telo v celoti, vendar je ves ta sistem predvsem odvisen od zadostne količine pozitivne energije, katero pa razne bolezenske bakterije nikakor ne prenesejo, kakor ne tudi povišano telesno temperaturo, ki jo sproži obrambni sistem. Obratno pa se dogodi, če je telo s oslabelo nevtralno in pozitivno energijo, ko se vloge moči nasprotnikov spremenijo in lahko človek zaradi tega težko zboli in lahko tudi nastopijo kronične bolezni, ko se bakterije v telo zasidrajo in jih je težko uničiti! V takem primeru so poškodovane in uničene ogromne količine človekovih celic, kar pa v bodočnosti telo zelo težko nadomesti z novimi in zato bolezenske celice in klice v bodoče še lažje osvojijo dele telesa, ker z manj zdravih celic je tudi manj obrambne energije in to se kasneje tudi ponavlja, dokler število celic ne pade na rizično količino, ko celice ne morejo več telo oskrbovati z zadostno količino življenjsko energijo, prične telo ugašati in nastane smrt!

Dosedanje raziskave so se predvsem osredotočile na vprašanja ali neionizirana sevanja povzročajo ali spodbujajo nastanek raka. To je pereče vprašanje, meni dr. prof. Gregor Serša, saj je veliko dvomov, ravno zaradi pomanjkanja trdnih dokazov, nadalje svetuje gospod dr. Gregor Serša - le previdnost, vendar brez prekomerne zaskrbljenosti!

Menim da je to pravilno razmišljanje, še posebej če ni prave zanesljivosti o varnosti s takimi posegi, še posebej, ker neionizirna energija ne nastopa nikoli sama, temveč tudi s pomočjo določenega aparata, ki vsebuje lahko bolj ali manj svoje negativne energije na osnovi svoje oblike in valovnih dimenzij pa tudi še ostalega negativnega vpliva, kar lahko tudi še dodatno menja strukturo neionizirne energije in tako v skupni energiji, lahko takšen aparat oddaja povsem drugo škodljivo energijo!
Zato je znanstvena raziskava o čisti neionizirni energiji lahko precej ne sigurna, ker čisto neionizirno energijo skoraj ne morejo uporabiti, ker vsak aparat ima še svoje energije i se seštevajo v skupne oddajne energije!

Tudi Biotronski zakoni ne dajo zagotovil o brezbrižnosti o posegih s takšno energijo do rakavih obolenj! Dejstvo pa je, da rak nastane samo takrat, ko vsebuje obolelo področje dalj časa konstantno negativno energijo, odvisno pa je kolikšna je ta negativna energija in koliko je konstantna pa tudi koliko nevtralne in pozitivne energije, še ima človek v takšnem primeru, da bi se njegove celice še lahko uspešno branile!?

Nadalje Biomedicinska znanost ugotavlja, da se rakave celice nekontrolirano delijo in s tem širijo, vendar ne v vseh primerih enako, vendar tudi niso mogli dokazati molekularnih poškodb na DNK, ali pa tudi ne, da je to vzrok, ali povezanost na osnovi ionizirajočega sevanja!

Razumljivo je, da za to ni krivo samo neionizirno sevanje, temveč je predvsem kriva prisotna negativna energija, na osnovi katere se rakave celice z veseljem množijo, saj imajo za to vse pogoje in v tako ugodnih pogojih rakave celice premagajo zdrave celice, te preuredijo tako, da potem te preurejene celice služijo rakavim celicam, razen drugega tudi to, da se hitro množijo ter tudi s tem služijo svojem novem gospodarju kot neke vrste roboti!
Tu pa človek nima druge pomoči kot, da z močno nevtralno energijo obda oboleli del telesa, na osnovi katere bi kasneje, rakave celice zgubljale svojo energijo in pričele postopno odmirati!

Na zaključku svoje študije spoštovani gospod dr. prof. Gregor Serša, ugotavlja, da na osnovi vseh dosedanjih neodvisnih mednarodnih organizacij, te zanikajo trditve, da neionizirna elektro magnetna sevanja, lahko povzročijo ali spodbujajo nastanek raka in da vse študije dokazujejo, da elektromagnetna sevanja, ki ne povzročajo segrevanja ne vplivajo oziroma ne povzročajo molekularno genskih sprememb, ki bi lahko vodile v nastanek raka, medtem ko nasprotnih dokazov niti ni bilo!

Seveda da se s tem na osnovi biotronskih meritev in naravnih zakonih, ne morem popolno strinjati, ker pri vsakem magnetnem polju prihaja do negativnih nabojev, medtem, ko so neškodljivi/nevtralni naboji le v stičnih točkah nasprotnih polih magnetnih polj!
To da inštitucije ugotavljajo, da zaradi elektro magnetnega sevanja ne prihaja do molekularnih sprememb, da bi to povzročalo raka, to še ne pomeni, da to ni škodljivo za ostale celice, telo in zdravje na sploh, ker magnetna sevanja na splošno škodljivo delujejo na kosti in zglobe ter s tem povzročajo revmatična obolenja pa še posebej škodljivo delujejo na glavo in možgane ter povzročajo s tem vrtoglavico ter postopno izgubljanje spomina!?

Možni pa so tudi zakasnjeni učinki, saj z nenaravnem kroženjem energij, ki jih ustvarjajo elektromagnetna sevanja v tkivu in kosteh, spremenijo naravni pretok energij skozi telo, se zato prične kasneje kopičiti negativna energija, ki bolj ali manj izčrpava življenjske energije celic, ki je nujno potrebna za varovanje telesa ali dela telesa, pred napadom bolezenskih klic in bakterij. Skratka: Popolno zdravo človekovo telo je tisto, ki nima v sebi negativnih energij!

Moj najlepši pozdrav! - kajster
Na vrh Sledi ZS Objavi