Seksualna anoreksija

(Foto: Jupiterimages)

Seksualna anoreksija je obsesivno stanje, katerega značilnost je umsko, telesno in čustveno izogibanje posameznika vsemu, kar je povezano s spolnostjo. Podobno kot pri stradanju in nesmiselnem sledenju dietam, lahko tudi kompulzivno odrekanje na področju spolnosti posameznika navda z občutkom moči in ščiti pred bolečino. Kompulzivna uporaba alkohola in prepovedanih drog, kompulzivno hazardiranje, prenajedanje in druge zasvojenosti spremenijo stanje zavesti. Pretirano izogibanje vsemu, kar je povezano s seksom, lahko na enak način navidezno izbriše posameznikove težave. Tovrstna obsedenost postane način spoprijemanja z vsemi oblikami stresa in drugimi težavami v življenju. Tako kot druge zasvojenosti in kompulzivna vedenja ima tudi seksualna anoreksija resne posledice. Seks postane skriti sovražnik, ki ga je treba nenehno držati na varni razdalji – tudi za ceno tega, da posameznik zatre pomemben del samega sebe in se mu odreče.

Strokovnjaki s področja medicine spolnosti že dolgo opažajo podobnosti med motnjami hranjenja in motnjami na področju spolnosti; mnogi med njimi ugotavljajo podobnosti med anoreksijo (anorexia nervosa) in seksualno anoreksijo. V obeh primerih zasvojeni posameznik kljub izobilju strada. Oba tipa anoreksije kažeta na to, da je človek izgubil stik s sabo in izkrivlja stvarnost, pri obeh pa gre za mučne poskuse nadziranja sebe in drugih. Za oba tipa anoreksije sta značilna močno sovraštvo do sebe in globok občutek odtujenosti. Če je anoreksična oseba obsedena s tem, da zanika potrebo po hrani, pa oseba s seksualno anoreksijo usmeri svojo tesnobo na seks.

Za seksualno anoreksijo lahko zbolijo tako ženske kot moški. Večina ljudi s tovrstnimi težavami je v preteklosti izkusilo eno od oblik spolnega izkoriščanja ali skrajno travmatično zavrnitev na področju spolnosti ali kar oboje. Pogosti dejavniki tveganja za razvoj seksualne anoreksije so tudi druge oblike zlorabljanja in zanemarjanja.
Posledica teh travmatičnih dogodkov je, da ljudje pogosto skrivajo v sebi boleče izkušnje o katerih niso nikoli spregovorili in s tem ohranjajo navidez nesmiselno lojalnost do napadalca. Ljudje s seksualno anoreksijo se največkrat ne zavedajo skrite dinamike, ki poganja njihovo samouničevalno vedenje.

Simptomi in znaki

Vzroki in dejavniki tveganja

  • dedni dejavniki
  • družinsko okolje
  • spolna zloraba

Diagnostika

  • pogovor s psihoterapevtom
  • test SAST (namenjen ugotavljanju zasvojenosti)

Zdravljenje

individualna in/ali skupinska psihoterapija

Preventiva

Začne se z vzgojo v primarni družini in je enaka kot za vse druge zasvojenosti.

Kdaj k zdravniku

Ko opazite, da določeno vedenje prevzema nadzor nad vašim življenjem in da so prizadeta druga pomembna življenjska področja. Na seksualno anoreksijo pogosto najprej začnejo opozarjati bližnji, saj zasvojeni zanikajo svoje stanje in težave.
   

Samopomoč

Sex Addicts Anonymous (skupina za zasvojene s seksualnostjo)

Kaj menijo strokovnjaki?