Alkoholizem (Zasvojenost z alkoholom)

(Foto: Dreamstime)

Kronična bolezen, eden največjih izvorov človeškega trpljenja nasploh, saj ne prizadene le alkoholika, temveč tudi okolico, v kateri živi in deluje.
Alkoholik je oseba, ki dlje časa uživa prekomerne količine alkoholnih pijač, s čimer škodi tako svojemu zdravju kot socialno-ekonomskemu položaju. 

Simptomi in znaki

Vzroki in dejavniki tveganja
 • redno pitje alkohola
- za moške: več kot 14 enot/teden ali več kot 4 enote/ena priložnost

- za ženske: več kot 7 enot/teden ali več kot 3 enote/ena priložnosti

    (slovenska enota vsebuje 10 g alkohola, kar je ali 1 dl vina ali 0,25 l piva ali 0,3 dl žgane pijače) • odvisniško vedenje (vrsta vedenja, za katero je značilno preveliko poželenje in kompulzivnost) • genski dejavniki • psihološki dejavniki • socialni in kulturni dejavniki • starost (oseba, ki začne piti pred 16. letom starosti, ima večje možnosti za razvoj zasvojenosti z alkoholom) • moški spol (več odvisnih)

Diagnostika

Na voljo je več različnih orodij. Odkrivanje alkoholizma je sicer lahko težko, ker ni opazne psihološke razlike med osebo, ki pogosto pije, in osebo, ki je razvila odvisnost od alkohola. Večina metod obsega izpolnjevanje in vrednotenje različnih vprašalnikov. Najbolj razširjena je uporaba vprašalnikov CAGE (cage, angl. kletka) in AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test). Obstajajo tudi krvni in urinski testi, vendar nobena metoda za odkrivanje alkoholizma ni tako občutljiva, kot vprašalniki.

Zdravljenje

Zaradi številnih vidikov same zasvojenosti je zdravljenje alkoholizma zelo različno. Večina metod je usmerjenih v pomoč pri vzdrževanju abstinence do pitja alkohola, ki mu sledi urjenje in usposabljanje za boljše spoprijemanje z življenjskimi izzivi ter za socialno podporo.

Nekatere metode vključujejo tudi zdravljenje z zdravili (na voljo jih je kar nekaj, uporabljajo se tako v fazi odvajanja od pitja alkohola kot v fazi vračanja v socialno okolje).

Preventiva

da se bolezen ne razvije:


 • zavedanje, da je alkohol za naše telo in zdravje nevarna snov • omejitev pitja alkoholnih pijač • razvito konstruktivno spopadanje z življenjskimi izzivi
da se bolezen ne ponovi:


 • vzdrževanje motivacije z abstinenco • medsebojna pomoč • zavedanje posledic mogočih recidivov
Priporočena doba zdravljenja je približno 5 let. Zelo pomembna je tudi vključitev svojcev.

Kdaj k zdravniku

Čeprav je kot pri vseh drugih boleznih za hitrejše in uspešnejše okrevanje dobro poiskati pomoč, ko bolezen bolnika še ni povsem prevzela, se v resnici ljudje za zdravljenje odločijo šele, ko dosežejo najnižjo točko svojega življenja. Ne glede na to je zdravljenje alkoholizma, ki je sicer smrtna bolezen, razmeroma uspešno.

Samopomoč

V primeru alkoholizma oz. vztrajanju pri nepitju alkohola je zelo pomembna podpora okolice. Koristno pomoč in podporo se dobi v društvih anonimnih alkoholikov in drugih tovrstnih društvih.

Kaj menijo strokovnjaki?