Zastrupitev s heroinom

(Foto: Dreamstime)

Heroin se navadno uporablja kot mamilo in povzroča močno fizično odvisnost z nevarnimi zapleti ter izrazito socialno problematičnostjo. Na centralno živčevje deluje zaviralno, uživalci si ga vbrizgajo ali ga njuhajo.

Simptomi in znaki

Vzroki in dejavniki tveganja


  • prevelika količina vbrizganega ali njuhanega heroina

Diagnostika


  • nezavesten zastrupljenec z injekcijsko iglo in brizgo v bližini

  • osebe, ki so bile v njegovi bližini, povedo, kaj si je vbrizgal ali zaužil

Zdravljenje

Pokličite reševalce.
Poskrbite za lastno varnost (uživalci drog so namreč pogosteje okuženi z virusom hepatitisa B, C ter HIV-om)

Prva pomoč:


  • če je nezavesten, ga položite v bočni položaj (preprečite zadušitev z izbljuvki)

  • morebitne ostanke droge shranite in predajte reševalcem, saj bo zdravnik hitreje in učinkoviteje ukrepal

Kaj menijo strokovnjaki?

Boštjan Kersnič dr. med. spec. nefrolog

doc. dr. Edvin Derviševič dr. med. spec. medicine športa

Skupine: Rekreacija