xxxxx

Zastrupitev z etanolom

(Foto: Dreamstime)

Etanol je alkohol, ki ga vsebujejo alkoholne pijače, parfumi in čistila. Če pride do prevelikega vnosa v telo, deluje kot strup in nastopi zastrupitev.

Simptomi in znaki

Vzroki in dejavniki tveganja


  • prevelik vnos etanola (najpogosteje v obliki alkoholnih pijač), da bi ga telo zmoglo presnoviti in izločiti

Diagnostika


  • pogovor z osebami, ki so bile v stiku z zastrupljencem, da povedo, koliko in kaj je pil

Zdravljenje

Pokličite reševalce.

Prva pomoč:


  • če je nezavesten, ga položite v bočni položaj (preprečite zadušitev z izbljuvki)

  • pokrijte ga z odejo, da preprečite podhladitev

  • morebitne ostanke embalaže, iz katere je pil, shranite in predajte reševalcem, saj bo zdravnik hitreje in učinkoviteje ukrepal

Preventiva


  • vsa embalaža, ki vsebuje strupene snovi, mora biti na otrokom nedosegljivem mestu

Kdaj k zdravniku


  • ob sumu na zaužitje pretirane količine alkohola in ob prvih znakih zastrupitve ali celo nezavesti

Kaj menijo strokovnjaki?

Petra Može univ. dipl. soc. del.

Slavica Glavaš Zdravstvena in nezgodna zavarovanja

Lara Pezdir Podbregar mag.farm. P3 Professional licenciran svetovalec