Srčni zastoj - odločajo minute!

"Vsi se zavedamo, da so v primeru srčnega zastoja odločilne minute, zato bi moral biti naš cilj čimprejšnja defibrilacija srca – znotraj prvih petih minut – in s tem čim večje število rešenih življenj," poudarja dr. Slemenik Pušnik.
"Vsi se zavedamo, da so v primeru srčnega zastoja odločilne minute, zato bi moral biti naš cilj čimprejšnja defibrilacija srca – znotraj prvih petih minut – in s tem čim večje število rešenih življenj," poudarja dr. Slemenik Pušnik. (Foto: Marko Vitaz)

Srčni zastoj dnevno umori štiri Slovence

Vsak od nas utegne biti priča dogodku, ko nekdo potrebuje nujno medicinsko pomoč zaradi nezavesti, zastoja dihanja, utopitve, težke poškodbe ali denimo zastoja srca. Kot pravi Cirila Slemenik Pušnik, specialistka internistka iz Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, zaradi srčnega zastoja vsak dan umrejo štirje Slovenci. V 80 odstotkih takih primerovs o takrat ob človeku v stiski njegovi svojci, sodelavci ali naključni mimoidoči. Marsikdaj je prav od njihovega hitrega in pravilnega ukrepanja odvisno, ali bo preživel ali ne.

"Če očividci takoj pristopijo in pomagajo,je bolnikova možnost preživetja velika, v nasprotnem primeru žal ne – če pa že preživijo, utrpijohude možganske okvare.Tudi zato je nadvse pomembno, da vsi pridobimo ter obnavljamo znanje prve pomoči in ukrepov ob njenem nudenju. S tem si okrepimo samozavest – upamo si pristopiti k poškodovancu in tudi ustrezno ravnamo," pove sogovornica. Žal so raziskave v Sloveniji pokazale, da je premalo ljudiseznanjenih s tem, kako ustrezno ravnati ob stanjih, ki ogrožajo življenje. Zato želijo zdravniki, zlasti tisti, ki se ukvarjajo z nujnimi stanji, spodbuditi ljudi, naj se poučijo o temeljnih postopkih oživljanja z zunanjo masažo srca ter o uporabi avtomatskega zunanjega defibrilatorja, ki jih je ta hip v Sloveniji že več kot šeststo.


Javna mreža defibrilatorjev

Vsega tega se zelo dobro zavedajo tudi na Koroškem. Koroška, stisnjena med strme hribe, po katerih so posejane vasi, je za nudenje poklicne prve pomoči pogosto zelo trd in zahteven oreh. Prav zato se je skupina zaposlenih v Zdravstveno reševalnem centru Koroške skupaj s Koronarnim klubom Mežiške doline lotila široko zastavljene akcije, s katero so lahko sijajen zgled tudi za druge dele države. Odločili so se za načrtno nameščanje avtomatskih zunanjih defibrilatorjev ter zapoučevanje čim večjega dela prebivalstva o njegovi pravilni uporabi.

"Od zveze koronarnih klubov in društev Slovenije smo leta 2007 prejeli prvi avtomatski zunanji defibrilator, ki smo ga namestili na javno mesto v Mežici. Že mesec dni po namestitvije prišlo do prvega primera uspešnega oživljanja 56-letnega, dotlej zdravega moškega. To je bil tudi prvi primer uspešne uporabe javno nameščenega defibrilatorja v Sloveniji. To nas je spodbudilo,da smo začeli razvijati mrežo javno dostopnih defibrilatorjev na Koroškem. Na našo pobudo so se zelo dobro odzvali vsi: posamezniki, podjetja, lokalne in vaške skupnosti. Vsem smo hvaležni in prav z njihovo pomočjo smo doslej namestili že 60 javno dostopnih avtomatskih defibrilatorjev."

Brez znanja ne gre

Sogovornica doda, da aparat ne pomeni nič, če ga ljudje ne znajo uporabiti. Zato v zadnjem času bolj kot v nakup defibrilatorjev energijo vlagajo v izobraževanje čim širših skupin ljudi. "V petih letih smo izpeljali skoraj 80 predstavitev in 130 tečajev, na katerih smo učili temeljne postopke oživljanja in uporabo defibrilatorja. Tako smo usposobili že skoraj osem tisoč ljudi. Tečaji so za laike brezplačni. Še posebno ponosni smo na tečaje za učence osmega in devetega razreda osnovne šole,ki so že sposobni izvajati pravilno masažo srca! Od 728 sodelujočih je praktično oživljanje izvajalo 560 učencev in učiteljev," pove dr. Slemenik Pušnik in s ponosom omeni, da so ljudje defibrilatorje uporabili že 32-krat, od tega je bilo nudenje pomoči uspešno v petih primerih, kar je zelo dobra statistika!

Kot pravi sogovornica, svoje dejavnosti predstavljajo tudi na strokovnih srečanjih. S tem so tudi kolege iz drugih delov države spodbudili k izobraževanju in usposabljanju za nudenje prve pomoči na kraju dogodka ter pravilno uporabo defibrilatorja. "Nadvse dejavni so kolegi iz Medvod, Dolenjske in Bele krajine, Zasavja in vzhodne Slovenije. Zelo sem bila vesela predstavitev uspešnega oživljanja, ki so jih opravili laiki, katerih število v Sloveniji narašča.

Želela bi poudariti tudi pomen in vlogo posebne aplikacije iHelp za pametne telefone. Aplikacija uporabnike obvešča o najbližjih lokacijah defibrilatorjev in jih vodi skozi postopke oživljanja in ukrepe ob nujnih stanjih.Ob dobro zasnovani mreži avtomatskih zunanjih defibrilatorjev to pomeni veliko dodano vrednost."

Koroška – svetla izjema

Koroška je edino območje v Sloveniji z mrežo javno dostopnih defibrilatorjev. Kot pravi sogovornica, nujno potrebujemo koordinatorja, ki bi imel vpogled v vsedejavnosti, povezane z avtomatskimi zunanjimi defibrilatorji, predvsem pa pregled nad njihovim številom, uporabo, financiranjem uporabljenimi elektrodami in baterijami, servisiranjem ter izobraževanjem laikov in inštruktorjev. Težava je tudi v tem, da vsi defibrilatorji niso javno dostopni.

"Vsi se zavedamo, da so v primeru srčnega zastoja odločilne minute, zato bi moral biti naš cilj čimprejšnja defibrilacija srca – znotraj prvih petih minut – in s tem čim večje število rešenih življenj. Vemo, da je to možno, kar v evropskem prostoru dokazuje ta hip najuspešnejši projekt na področju pomoči pri nenadnem srčnem zastoju (švicarski projektTicinocuore). Toda to je mogoče doseči le z dobrim in usklajenim sodelovanjem stroke, ministrstva za zdravje, ministrstva za šolstvo, nevladnih organizacij, gasilcev, prostovoljcev …"sklene sogovornica.


Z iHELP aplikacijo rešujemo življenja

iHelp je brezplačna aplikacija, namenjena takojšnjemu SOS-obveščanju v primeru nujnih zdravstvenih stanj, ki jo je omogočila zavarovalnica Adriatic Slovenica. Primerna je za vse uporabnike pametnih telefonov. Z aplikacijo lahko pomagamo sebi ali drugemu pri nenadnem srčnem zastoju ali v primeru drugih nesreč.


Kaj omogoča?
  • Z SOS-sporočilom obvesti prijatelje, družino in vse iHelp uporabnike, ki so v neposredni bližini, o kraju nesreče in pomembnih zdravstvenih podatkih bolnika.
  • Sproži klic na reševalno službo (številka 112).
  • Vodi skozi temeljne postopke oživljanja (TPO).
  • Išče lokacijo najbližjih avtomatskih eksternih defibrilatorjev (AED).
  • Nudi splošne izobraževalne vsebine in napotke, kako se odzvati pri različnih poškodbah.

Naložite si brezplačno aplikacijo ter pomagajte reševati življenja. Veliko uporabnikov mobilnih telefonov še nima pametnih telefonov, zato sistem omogoča tudi posredovanje SOS-klica tudi v obliki SMS-sporočila. Več informacij na spletni strani ihelp.si.

Galerija

"Vsi se zavedamo, da so v primeru srčnega zastoja odločilne minute, zato bi moral biti naš cilj čimprejšnja defibrilacija srca – znotraj prvih petih minut – in s tem čim večje število rešenih življenj," poudarja dr. Slemenik Pušnik. Marko Vitaz

Brezplačna iHelp aplikacija, ki jo omogoča zavarovalnica Adriatic Slovenica.