Medicinske sestre in bolniki po presaditvi ledvice

  • MJS
  • petek, 30. april 2010
Mirjana Čalič, višja medicinska sestra
Mirjana Čalič, višja medicinska sestra (Foto: Diana Anđelič)

Njihovo delo je nepogrešljivo

Delo medicinske sestre je poleg zdravnikovega najpomembnejše pri oskrbi bolnikov pred, med in po presaditvi ledvice. Kako to delo poteka, na kaj morajo biti medicinske sestre še posebej pozorne in, ne nazadnje, kako se na postopek presaditve odzovejo bolniki, smo se pogovarjali z Mirjano Čalič, višjo medicinsko sestro, ki opravlja delo klinične koordinatorke transplantacij na Kliničnem oddelku za nefrologijo na UKC v Ljubljani.

Delo medicinske sestre na področju presaditve ledvic se začne pri bolnikih z napredovalo kronično boleznijo ledvic, že v času zdravljenja v nefrološki ambulanti. V tem obdobju obravnave je vloga medicinske sestre usmerjena v seznanjanje bolnika z metodami nadomestnega zdravljenja, tudi z možnostjo presaditve ledvice. O tem bolnika poučita tako zdravnik nefrolog kot medicinska sestra, po potrebi pa v zdravstvenem timu sodeluje tudi klinični psiholog, je o svojem delu povedala Mirjana Čalič.

»Seznanjanje s podatki in učenje o transplantaciji bolniku omogočata, da se že v obdobju pred končno odpovedjo ledvic pripravi za vključitev na čakalno listo za presaditev ledvice. Vključitev bolnika na čakalno listo v preddializnem obdobju omogoča tudi transplantacijo pred končno odpovedjo ledvice in začetkom zdravljenja z dializo. Če je bolnik vključen na čakalno listo pred končno ledvično odpovedjo in je v tem času zanj najdena primerna ledvica, je večja tudi uspešnost presaditve. Poleg tega se bolnik izogne zdravljenju z dializo in stresu, ki sta povezana s spremembami v življenju zaradi zdravljenja z dializo.«
                                                  
Kot je povedala Čaličeva, ki svoje delo opravlja več kot 43 let, večino tega časa pa je preživela na Kliničnem oddelku za nefrologijo, na Centru za dializo in Centru za transplantacijo ledvic, je zelo pomembno, da vsakega bolnika, ki je kandidat za presaditev, skrbno pripravijo na postopek priprave za transplantacijo. »Pri svojem delu bolnika ob vsakem srečanju učimo aktivnosti, s katerimi lahko sam prispeva k ustvarjanju boljših pogojev za presaditev, s čim manj znanih tveganj za zaplete.

Tako ga v času priprave na transplantacijo poučimo o skrbi za primerno telesno težo in mu jo v sodelovanju s prehranskim svetovalcem ter psihologom po potrebi pomagamo doseči. Če bolnik kadi, mu pojasnimo škodljive vplive kajenja na presajeno ledvico in mu pomagamo pri odvajanju. Prav tako bolnika poučimo in spodbujamo glede ureditve kalcija in fosfatov ter samokontrole krvnega tlaka, skupaj z njim pa pripravimo tudi načrt telesnih aktivnosti.« Posebno skrb medicinske sestre namenjajo ženskim bolnicam, kandidatkam za transplantacijo, ki želijo potomstvo. Pomagajo jim pri načrtovanju varne nosečnosti in rojstva po presaditvi ledvice.

Priprava bolnika na operacijo in po njej

Delo medicinske sestre je nepogrešljivo v vseh fazah priprave bolnika na presaditev ledvice. Je članica zdravstvenega tima, ki pripravlja bolnika na operativni poseg. »Priprava od prihoda v Center za transplantacijo ledvic UKC do odhoda v operacijsko dvorano lahko traja različno dolgo, od 5 do 24 ur, tudi več. V tem času opravimo veliko preiskav in pregledov, ki pokažejo, ali je pri bolniku mogoče opraviti presaditev. Če je tako, sledi administrativni sprejem bolnika, preverjanje njegovih življenjskih funkcij in priprava potrebne dokumentacije za hospitalizacijo. Bolniku odvzamemo nadzorne brise na možne okužbe, opravimo čistilno klizmo in kopanje.

Pred odhodom v operacijsko dvorano mu medicinska sestra v vensko žilo uvede tudi kanilo, skozi katero bolnik dobiva zdravila pred presaditvijo ledvice. To so zdravila za preventivno zaščito proti okužbam, zdravila, ki preprečujejo zavrnitev presadka, ter še nekatera druga, predpisana za posameznega bolnika.« Medicinska sestra spremlja pacienta v operacijsko dvorano, kjer ga preda medicinski sestri na anesteziji in zdravniku anesteziologu, skupaj z medicinsko dokumentacijo in naročilnico za naročeno količino krvi za transfuzijo. Kot je povedala Mirjana Čalič, je naloga medicinske sestre tudi skrb za psihično stanje bolnika.

»Kandidat za presaditev je zelo občutljiv, pogosto prestrašen, nemiren. Tare ga negotovost, ali bo presaditev mogoča ali ne. Skrbi ga, ali bo uspešna, strah ga je zapletov med operacijo in po njej. Zato smo me ves čas bolnikove negotovosti ob njem, odzivamo se na vse njegove dvome in odgovarjamo na vprašanja ter vse faze postopka pojasnimo.« V operacijski dvorani je pomembna tako vloga operacijske kot anestezijske medicinske sestre. Posebno mesto pa imajo medicinske sestre v intenzivni terapiji, ki za bolnika skrbijo prva dva dneva oz. do tri dni po transplantaciji.
Članek se nadaljuje »


Katja Arko Kampuš

Katja Arko Kampuš dr.dent.med. spec. ortodont

Postavi vprašanje

Zdravka Koman Mežek

Zdravka Koman Mežek dr. med. spec. ginekologije

Simona Sanda

Simona Sanda uni. dipl. psih. spec. klinične psihologije

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki