Društvene dejavnosti

  • petek, 14. maj 2010
Brane Tome, v. d. predsednika ZDLBS
Brane Tome, v. d. predsednika ZDLBS (Foto: Diana Anđelić)

Skrb za znanje in socializacijo bolnikov

V Sloveniji se lahko bolniki z ledvičnimi boleznimi in bolniki s presajeno ledvico zbirajo v društvih, ki so sestavni del Zveze društev ledvičnih bolnikov Slovenije (ZDLBS). Vsem transplantiranim pa je na voljo tudi včlanitev v Slovensko društvo Transplant (SDT). Tokrat podrobneje predstavljamo ZDLBS. Sedež društva je v Ljubljani na Prisojni ulici 1, po Sloveniji pa deluje šestnajst regijskih društev. Kot pravi Brane Tome, v. d. predsednika zveze, skrbijo predvsem za štiri ključna področja delovanja: izobraževanje ter ozaveščanje o bolezni in novostih na tem področju, druženje in šport, prizadevanja za izboljšanje razmer na področju zdravljenja in obravnave ledvičnih bolnikov ter mednarodno povezovanje.

Ozaveščanje

V sodelovanju s strokovnjaki s področja nefrologije, z zdravniki in medicinskimi sestrami redno prirejajo poljudna predavanja in delavnice za bolnike. Na njih predstavljajo vse novosti v zdravljenju, pojasnjujejo lastnosti in učinke novih zdravil ter učijo, kako živeti bodisi na dializi bodisi s presajeno ledvico. K ozaveščanju in izobraževanju sodi tudi bogata založniška dejavnost, saj so do zdaj izdali že vrsto knjižic in brošur o bolezni, štirikrat na leto pa izide zelo kakovostno glasilo Ledvica.

Družabne in družbene dejavnosti

Bolniki, ki so na dializi ali imajo presajeno ledvico, so zelo pogosto invalidsko upokojeni. Ker gre pretežno za razmeroma mlade bolnike, je jasno, da njihov finančni položaj ni rožnat. Tudi to je eden od razlogov, zakaj so vse prepogosto pahnjeni na socialni rob in s tem v izolacijo. Zato si v Zvezi dejavno prizadevajo povezati čimveč ledvičnih bolnikov in jim pomagati vsaj po družabni plati, da ostanejo v stiku s svetom in ljudmi. Ena od izvirnih dejavnosti slovenskih ledvičnih bolnikov je počitniška dializa v obmorskem letovišču. Organizirajo jo ob pomoči sodelovanja regijskih društvenih poverjenikov za socialne zadeve. Za dializne bolnike v celoti uredijo bivanje in dializo z vsemi finančnimi obveznostmi, za vse to pa poskrbijo prostovoljci Zveze.

Druženje na srečanjih, delavnicah, predavanjih in izletih je stalnica njihovega delovanja. Člane povezujejo tudi rekreativne dejavnosti, ki jih redno gojijo. Udeležujejo se mednarodnih športnih srečanj oziroma tekmovanj, ki jih prirejajo v okviru evropske športne zveze transplantiranih in dializnih bolnikov (European Transplant and Dyalisis Sport Federation). Vsako drugo leto (naslednja tekmovanja bodo na Irskem) poteka srečanje društev iz vse Evrope, ki se ga udeleži tudi ekipa iz Slovenije. Tekmujejo v različnih športnih zvrsteh, med drugim v plavanju, atletiki, namiznem tenisu, bowlingu, badmintonu, tenisu, kolesarjenju … V koordinaciji s SDT se predstavniki transplantiranih ledvičnih bolnikov udeležujejo tudi svetovnih športnih iger transplantiranih, ki jih prireja WTGF (World Transplant Games Federation) – avgusta letos so potekale v Avstraliji.

Mednarodne povezave

Zveza je vključena v številne mednarodne organizacije, med drugim v evropsko federacijo ledvičnih bolnikov (CEAPIR), ki povezuje vse krovne organizacije iz evropskih držav. Federacija je v najtesnejšem stiku z evropskimi komisarji v Bruslju, pri katerih lobira na področjih, ki so še kako pomembna za ledvične bolnike, kot sta darovanje organov in poenotenje evropskih standardov za dializo. Vsako leto ob evropskem dnevu darovanja organov in transplantacij priredijo srečanje v kateri od držav članic (lani je srečanje potekalo v Ljubljani)
Članek se nadaljuje »


Gorazd Kalan

mag. Gorazd Kalan dr. med. spec. pediatrije

Petra Može

Petra Može univ. dipl. soc. del.

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki