Presaditev ledvice omogoči bolnikom boljšo kakovost življenja

prof. dr. Aljoša Kandus, nefrolog z UKC Ljubljana
prof. dr. Aljoša Kandus, nefrolog z UKC Ljubljana

Preseditev manj, kot je potreb

Presaditev ledvice je zdravljenje izbora za številne bolnike, pri katerih pride do ledvične odpovedi, ki je posledica kronične ledvične bolezni. V Sloveniji imamo zelo dober program transplantacij ledvice, ki bolnikom omogoči boljšo kakovost življenja kot dializa, pa tudi njihovo preživetje je daljše, razlaga prof. dr. Aljoša Kandus, nefrolog z UKC Ljubljana. Kakšno bo preživetje po presaditvi, je najbolj odvisno od kakovosti presajene ledvice in od splošnega zdravstvenega stanja bolnika, ki čaka na presaditev.

Uspešna presaditev ledvice omogoči bolnikom boljšo kakovost življenja kot dializa. Presaditev ledvice praviloma izboljša nekatere zaplete uremije, ki jih dializa ne zmore v celoti odpraviti. V mislih imamo predvsem anemijo ter periferno in avtonomno nevropatijo, pojasnjuje sogovornik.

Kako dolgo bo presajena ledvica preživela, je v veliki meri odvisno od darovalčeve starosti. Kot pravi sogovornik, se petletno preživetje presajenih ledvic umrlih darovalcev, starih med 20 in 60 let, vsakih deset let zmanjša za približno 5 odstotkov, medtem ko se pri darovalcih, starejših od 60 let, za vsako desetletje zmanjša za približno 10 odstotkov. Petletno preživetje presajene ledvice neidealnega darovalca je za približno 15 odstotkov manjše od preživetja presajene ledvice idealnega darovalca.

V zadnjem desetletju je vse več starejših darovalcev; pri večini je smrt nastopila zaradi možganske kapi. Stroka umrle darovalce ledvic deli na idealne darovalce, neidealne darovalce in darovalce po zastoju srca.
Neidealni darovalci so vsi umrli darovalci, ki so stari 60 let ali več in darovalci, ki so stari od 50 do 59 let ter imajo vsaj dva od treh dejavnikov tveganja za slabše preživetje: povišan krvni tlak, visoko koncentracijo serumskega kreatinina (višja od 133 μmol/L) in smrt zaradi možganske kapi. Pri teh darovalcih je tveganje za odpoved presajene ledvice po dveh letih za 70 odstotkov večje kot pri presajeni ledvici idealnega darovalca.

V Sloveniji je vse več neidealnih darovalcev; njihove ledvice prejemajo dializni bolniki, ki so starejši od 40 let in imajo diabetično ledvično bolezen ali pa so na seznamu čakajočih oziroma na dializi dlje kot tri leta.

Število prosilcev za preseditev se zmanjšuje

Četudi ima presaditev za bolnika vrsto zdravstvenih in praktičnih prednosti, je zanimivo, da se v Sloveniji zanjo odloči manj bolnikov kot v drugih državah. Tako je vsaj sklepati na osnovi čakalnega seznama, ki je krajši kot drugod. Pred dvema letoma je bilo na dializnem zdravljenju 1466 kroničnih dializnih bolnikov, na čakalnem seznamu za presaditev pa jih je bilo samo 53. Prof. Kandus dodaja, da se število prosilcev še naprej progresivno zmanjšuje, število dializnih bolnikov pa se povečuje. Kot morebiten vzrok za takšen položaj prof. Kandus navaja preobremenjenost zdravstvenega osebja na hemodializnih oddelkih.

Njihova primarna naloga je skrb za težke bolnike, in ob njej se težko posvečajo še vključevanju bolnikov na čakalni seznam. Poleg tega pri nas obravnava za vključitev na čakalni seznam traja dlje kot v drugih, zlasti ekonomsko razvitejših državah. Kot pravi sogovornik, bi morali za izenačitev s svetovnim vrhom presaditi po sto ledvic na leto, kar pa bi bilo po glede na zdajšnje bolnišnične in kadrovske zmogljivosti zelo težko zagotoviti.


Seniorski program

Od leta 1999 v okviru Eurotransplanta deluje tudi seniorski program, v katerem Slovenija sodeluje drugo leto. Bolniki, stari 65 let ali več, so prejemniki ledvice umrlih darovalcev, ki so bili tudi stari 65 let ali več. Tako starejši bolniki hitreje in z manj ovirami pridejo do prepotrebne ledvice in presaditve. Pri dodelitvi ledvice je pomembna identičnost krvnih skupin, čas čakanja ter izvor ledvice, saj so za nas primerne samo ledvice, pridobljene v Sloveniji. Doslej so ledvico iz seniorskega programa presadili le nekaj bolnikom, vendar sogovornik pričakuje, da se bo število čakajočih in presajenih bolnikov postopoma povečevalo.


Presaditev lahko že pred dializo

Velika večina bolnikov gre na presaditev ledvice po predhodnem dializnem zdravljenju. Toda izkušnje kažejo, da je dolgotrajno preživetje presajenih ledvic in prejemnikov daljše, če bolniku presadijo ledvico, ne da bi ga predtem zdravili z dializo. Bolnik se lahko uvrsti na čakalni seznam, ko očistek kreatinina znaša 20 mL/min. ali manj. Žal le majhnemu številu bolnikov presadijo ledvico še pred dializnim zdravljenjem. Pridobivanje točk za presaditev se namreč začne šele z začetkom dializnega zdravljenja, kar zmanjšuje možnost presaditve pred začetkom dialize. V Sloveniji je bilo takih bolnikov pet.

Od pridružitve Evrotransplantu leta 2000 pa do konca leta 2010 je bilo v Sloveniji presajenih 506 ledvic umrlih darovalcev ali povprečno 46 na leto. V istem obdobju so pri nas pridobili 603 ledvice (povprečno 55 na leto). Ker si Eurotransplant prizadeva, da bi bilo število presaditev enako številu pridobljenih ledvic, bi lahko v Sloveniji v tem obdobju presadili 603 ledvice (55 ledvic na leto).

Od pridružitve Evrotransplantu leta 2000 pa do konca leta 2010 je bilo v Sloveniji presajenih 506 ledvic umrlih darovalcev ali povprečno 46 na leto. V istem obdobju so pri nas pridobili 603 ledvice (povprečno 55 na leto). Ker si Eurotransplant prizadeva, da bi bilo število presaditev enako številu pridobljenih ledvic, bi lahko v Sloveniji v tem obdobju presadili 603 ledvice (55 ledvic na leto).

Irma Kuhar

Irma Kuhar dr. med. spec. psihiatrije, psihoterapevtka, kognitivno vedenjska terapevtka

Nevio Medved

Nevio Medved dr. med. plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki