Pomembno je znanje

  • četrtek, 12. maj 2005
dr. Katarina Planinec
dr. Katarina Planinec (Foto: Diana Anđelić)

Zdravje pljuč - astma in KOPB

Obisk pri splošnem zdravniku je za bolnika z astmo ali s KOPB običajno prvi stik z boleznijo in zdravljenjem oziroma obvladovanjem teh bolezni, ki sta pri nas, a tudi po svetu vse pogostejši. Pomen in vloga splošnega zdravnika pri odkrivanju in zdravljenju teh bolnikov narašča, saj so zdravniki specialisti vse bolj obremenjeni, poleg tega je obravnava bolnika na primarni ravni hitrejša, zaradi takojšnje pristopnosti in seveda tako tudi cenejša. Iz teh razlogov se obravnava bolnikov z astmo in KOPB v vse večji meri seli v splošne ambulante.

Pri bolniku, kjer sumimo, da gre za astmo, je zelo pomembno, da diagnozo potrdimo s spirometrijo. Spirometrijo opravlja specialist pulmolog, vendar naj bi ta postopek lahko opravil tudi vsak splošni zdravnik, tako da bi samo bolnika, pri katerem je bila spirometrija patološka, napotil naprej k pulmologu. Tako bi se zmanjšalo število nepotrebnih napotitev k specialistu, poleg tega pa bi bil čas do diagnoze krajši, vse skupaj pa bolj prijazno do bolnika in veliko cenejše.

"Splošni oziroma družinski zdravnik ima nalogo odkrivati bolnike z astmo, ima pa tudi možnost in dolžnost dolgotrajnega spremljanja bolnika v njegovem okolju in z njim naveže pristen stik," je povedala dr. Katarina Planinec iz ambulante Vnanje Gorice, kjer delata skupaj s kolegico Danico Rotar Pavlič. Vsakemu bolniku se je torej treba posebej posvetiti, ker ima vsak bolnik svoje posebnosti in tudi bolezen se kaže drugače.

Šola astme velik korak naprej

"Specialisti pulmologi so naredili veliko, ko so uvedli šolo astme, ki se je lahko udeležujejo medicinske sestre in splošni zdravniki," je povedala dr. Katarina Planinec. Šola astme traja dva dni in v njej dobijo splošni zdravniki in medicinske sestre osnovno in dopolnilno znanje o astmi, oziroma svoje znanje poglobijo in izboljšajo, tako da postane obravnava bolnikov z astmo še kakovostnejša. "Poleg tega poskušamo splošni zdravniki na katedri za družinsko medicino izboljšati vodenje bolnika z astmo z uvedbo vložnega lista za astmo, ki vsebuje vse podatke, ki so pomembni ob vsakokratni obravnavi bolnika z astmo," je povedala dr. Katarina Planinec.

Na vložnem listu so zabeleženi vsi podatki in meritve, ki so pomembni za zdravnika, ko obravnava bolnika z astmo: simptomi astme, nočna prebujanja, uporaba olajševalcev, protivnetnih zdravil, meritev PEF, FEV1 in seveda stopnja astme. Avtorji vložnega lista so prof. dr. Stanislav Šuškovič, doc. dr. Janko Kersnik in mag. Danica Rotar Pavlič.

Bolniku z astmo, a tudi s KOPB, je treba na primeren način povedati, kakšni bolezni sta to ter kako ju zdravimo in obvladujemo. KOPB je, žal, neozdravljiva bolezen. Edini ukrep, ki v resnici pomaga, je takojšnja opustitev kajenja.

Zdravnik ob vsakokratnem pregledu, ki ga pri astmi običajno izvaja vsake tri mesece, preveri, kako bolnik skrbi za zdravljenje svoje bolezni, ali pravilno in redno jemlje pravšnji odmerek protivnetnih zdravila in ali ne uporablja preveč olajševalnega zdravila. Pouči ga tudi, kako mora ravnati, če pride do poslabšanj astme, ter razloži dejavnike, ki povzročajo tveganje za poslabšanje bolezni. Zelo pomembno je torej, da splošni zdravnik pridobi bolnika z astmo za dejavno sodelovanje pri zdravljenju njegove bolezni. K dejavnemu sodelovanju bolnika pri zdravljenju sodi pravilno jemanje zdravil, opazovanje poteka svoje bolezni, izogibanje sprožilnikom astme in to, da se o stvareh, ki jih ne ve, pozanima pri zdravniku.
Članek se nadaljuje »


Olja Repež

Olja Repež osebna stilistka (Image Consultant)

Postavi vprašanje

Jurica Ferenčina

Jurica Ferenčina dr. med. spec. družinske medicine

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki