Življenje z multiplo sklerozo

  • MJS
  • sreda, 23. junij 2010
Anita Pirečnik Noč, višja medicinska sestra in profesorica zdravstvene vzgoje
Anita Pirečnik Noč, višja medicinska sestra in profesorica zdravstvene vzgoje

Če bolezen sprejmeš je življenje znosnejše

Zdravljenje bolnikov z multiplo sklerozo je lahko dokaj uspešno, če pri njem dobro sodeluje ekipa strokovnjakov, v kateri imajo pomembno vlogo medicinske sestre. Prav one so v najtesnejšem stiku z bolniki in jim ponujajo tako strokovno pomoč kot tudi spodbudne besede.

Kot je povedala Anita Pirečnik Noč, višja medicinska sestra in profesorica zdravstvene vzgoje, ki na Nevrološki kliniki UKC v Ljubljani že osem let dela z bolniki z multiplo sklerozo, največ časa porabijo prav za zdravstveno vzgojo bolnikov, ki jim omogoči, da svojo bolezen lažje sprejmejo.

Anita Pirečnk Noč se z bolniki z multiplo sklerozo srečuje vsakodnevno – v ambulanti, kamor prihajajo na redne nevrološke preglede, in tudi na kliniki. Pravi, da odkar dela na Nevrološki kliniki, pomagajo vsaj tisoč bolnikom na leto. V Sloveniji je približno 2500 bolnikov z multiplo sklerozo.

"V vseh teh letih sem od bolnikov slišala ogromno zgodb. Vsaka od njih je posebna in unikatna, vsem pa je skupna multipla skleroza. Ta je zvesta spremljevalka vsakega bolnika; za nekaj časa se lahko potuhne, vendar čez čas spet pokuka na dan in bolnika opozori nase. Bolniki, ki svojo bolezen sprejmejo in se z njo sprijaznijo, lahko živijo polno in kakovostno življenje, saj znajo veliko bolj uživati v drobnih stvareh, ki jih ponuja življenje, kot marsikateri zdrav posameznik."

Toda mladi ljudje, ki zbolijo za multiplo sklerozo, se težko sprijaznijo s tem, da nenadoma slabše vidijo, težje govorijo, imajo težave pri uriniranju, tresavico, nezanesljivo hojo, ohromljene roke in noge – vse to so znaki začetka bolezni. Zato je pri multipli sklerozi zelo pomembna celostna obravnava bolnika. Anita Pirečnik Noč pove, da je medicinska sestra pri delu z bolniki z multiplo sklerozo član širše ekipe, ki jo sestavljajo še nevrologi, fizioterapevti, delovni terapevti in psihologi.

Vsak član ekipa je pomemben dejavnik pri celostni obravnavi bolnika in samo dobro sodelovanje med vsemi člani prinese dobre rezultate pri zdravljenju in spremljanju bolnikov. "Tako kot medicinska sestra ne more nadomestiti zdravnika, tudi zdravnik ne more nadomestiti dela medicinske sestre. Vsak ima svoje naloge in kompetence, zelo pomembna pa sta dobro sodelovanje in dobra komunikacija med zdravnikom in medicinsko sestro," je povedala Anita Pirečnik Noč.


Učenje o bolezni

Medicinska sestra pri obravnavi bolnikov z multiplo sklerozo velik del svojega časa porabi za zdravstveno vzgojno delo, pravi Anita Pirečnik Noč. "Bolnike, ki prejemajo zdravila v obliki injekcij je treba naučiti pravilne priprave in vbrizgavanja zdravil v podkožje ali mišico. Nadvse pomembno jih je tudi naučiti, kako naj ravnajo ob nastopu neželenih učinkov zdravil. Ker delam samo z bolniki z multiplo sklerozo, to pomeni, da v službi ves čas preživim z njimi. Z bolniki se srečujem tako med remisijo bolezni kot ob akutnih zagonih – poslabšanjih bolezni. Potek nege je seveda odvisen od bolnikovega psihofizičnega stanja. Če pride na kliniko zaradi hudega poslabšanja bolezni in je popolnoma odvisen od tuje pomoči je nega popolnoma drugačna, kot če ga moramo samo naučiti kakega posega, ki ga bo pozneje samostojno izvajal doma."


Nujna je specializacija dela medicinske sestre

V zadnjih petnajstih letih sta se zdravljenje in diagnostika multiple skleroze zelo spremenila. Ker se uveljavljajo vedno novi načini zdravljenja, je nujno, da tem novostim sledijo tudi medicinske sestre. Bolniki so tudi vse bolj informirani o svoji bolezni. Veliko informacij dobijo na spletu in nemalokrat se primeri, da pridejo v ambulanto s seznamom vprašanj, na katera upravičeno pričakujejo odgovor, pravi Anita Pirečnik Noč. "Zato se mi zdi nujno, da je medicinska sestra seznanjena z vsemi novostmi pri zdravljenju multiple skleroze. V tujini že dalj časa poznajo tako imenovane MS-sestre, ki so specializirane za področje multiple skleroze. Pri nas to ozko specializacijo uvajamo šele v zadnjih letih, v okviru posameznih nevroloških klinik. Ker v okviru fakultete za zdravstvene delavce takšne specializacije še ni, moramo znanje nabirati v tujini, predvsem na kongresih in simpozijih, pa tudi z obiskovanjem centrov za multiplo sklerozo v tujini."

Peter Preskar

Peter Preskar dr. med. spec. oftalmolog

Katja Arko Kampuš

Katja Arko Kampuš dr.dent.med. spec. ortodont

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki